Teljesítési részhatáridők módosításának jogszerűsége

Kérdés: A D. 166/2022. számú döntés alapján mi a véleményük: jogszerűtlen vagy sem a teljesítésre vonatkozó részhatáridők módosítása, korrigendum közzétételével?
Részlet a válaszából: […] ...pontosan az az érdeklődés célja, hogy átgondolja az érintett gazdasági szereplő, hogy kíván-e ajánlatot tenni, de hogy mindezt a részteljesítési határidőkkel kapcsolatos ellentmondás miatt ne tette volna meg, vagy éppen a változás miatt döntött mégis úgy,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Teljesítési határidő módosítása a háborús helyzetre tekintettel

Kérdés: Aláírásra került egy szerződés, de nem történt még teljesítés (nincs kész az épület), és a teljesítési határidő emiatt tarthatatlan. Az ajánlatkérő azt "kéri, hogy hivatkozzunk a háborús helyzetre, és ebből kifolyólag a nyersanyaghiányra annak érdekében, hogy a teljesítés időpontját módosítani lehessen". Elfogadható-e ez a megoldás az ajánlattevő részéről?
Részlet a válaszából: […] ...meghosszabbítását a háborús helyzetre és a nyersanyaghiányra hivatkozva, de amennyiben a határidő nagyobb mértékben módosul az eredeti teljesítési határidőhöz viszonyítva, megtörténhet, hogy jogszerűtlen lesz a módosítás, mely a teljes módosítási időszakra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. június 15.

Szerződés teljesítési határidejének módosítása

Kérdés: Lehet-e módosítani a szerződés teljesítésének határidejét? Amennyiben igen, milyen jogalappal?
Részlet a válaszából: […] ...a nyertes ajánlattevő kiválasztásához részszempontként értékelni, nem kért erre vonatkozóan semmilyen ütemtervi megbontást, sőt a teljesítési határidő sem az építési beruházás befejezésének tényleges megvalósításához kapcsolódóan lett meghatározva,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. január 8.

Teljesítési határidő meghosszabbításának lehetősége

Kérdés: A Kbt. 132. §-ának (2) bekezdése alkalmazható a teljesítési határidő előre nem látható okból történő, utólagos szerződéshosszabbítására? Ilyen esetben az ajánlatkérőnek meg kell jelentetnie hirdetményt a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítőben?
Részlet a válaszából: […] ...határidő módosítására az engedélyek stb. elhúzódása esetében van lehetőség, azonban mindez nem arra az esetre vonatkozik, mikor a teljesítési határidő az értékelési szempontrendszer része. Ha ez utóbbi eset áll fenn, akkor kivételes esetben van rá lehetőség...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. április 9.

Ajánlatkérő teljesítésének határideje

Kérdés: Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő 60 napos fizetési kötelezettséget vállal a közbeszerzés eredményeként megkötött vállalkozási szerződésben?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 53. §-a szabályozza ezt a kérdést. A rendelkezésszerint az ajánlati felhívásban kell megadni az ellenszolgáltatásteljesítésének feltételeit, beleértve a fizetési határidőt is. Atájékoztatásban meg kell adni azt is, ha az ajánlatkérő az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Szerződés teljesítési határideje eljárási cselekmények késedelme esetén

Kérdés: Egy építési beruházásnál megadom a befejezés időpontját, de az eljárás eredményét a felhívásban megjelölt időpontig nem tudom kihirdetni, valamint a szerződéskötés időpontja is csúszik a tervezett időponthoz képest. Ilyen esetben az eredeti teljesítési határidőre kell-e megkötni a szerződést, majd azt rögtön módosítani, vagy a csúszás miatti idővel módosult teljesítési határidővel kell megkötni a szerződést? (Ez az indok a szerződéskötéskor már előre látható.)
Részlet a válaszából: […] ...ajánlati kötöttségre vonatkozó rendelkezések miatt (Kbt.76-78. §-ai) a teljesítési határidő a szerződés megkötésekor nem módosítható afelhívásban megadotthoz képest. Amennyiben az eredményhirdetés halasztottidőpontjában még él az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 3.

Teljesítési határidő megjelölése a hirdetményben

Kérdés: "Tájékoztató a szerződés teljesítéséről" című hirdetmény 2. d) pontja vonatkozásában a teljesítés határidején mit kell érteni? A vállalkozó teljesítési határidejét, a megrendelő teljesítési (fizetési) határidejét, avagy azt, hogy a vállalkozó és megrendelő egyaránt teljesít?
Részlet a válaszából: […] A HR. 26. mellékletének hivatkozott 2. pontját a 31.melléklet értelmében "a közbeszerzési eljárás alapján megkötött eredetiszerződésben foglaltak szerint kell kitölteni". Tehát ha a szerződésmegvalósulása a vállalkozó szerződési határidejéhez kötött, azaz amenynyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. február 7.