Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott többváltozatú ajánlat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Többváltozatú ajánlat fogalmának értelmezése

Kérdés: Az ajánlatkérő kémiai anyagot kívánt beszerezni, melyre "por vagy darabos" állagot határozott meg, azaz ezzel jelezte, hogy számára mindkét állag elfogadható. Ugyanakkor a közbeszerzési dokumentációban kifejezetten előírta, hogy a termékek megajánlásakor névvel, cikkszámmal, jellemzőkkel ellátott terméket kell feltüntetni az eszköztáblázatban, és egyértelműen jelezte, úgy kell azt kitölteni, hogy abból megállapítható legyen minden megajánlás mögött álló, konkrét, egyértelmű eszköz, termék. Az ajánlattevő a jelzett termék esetén a műszaki jellemzők körében fenntartotta a por vagy darabos meghatározást, hiánypótlás/felvilágosítás kérése után is. Az ajánlatkérő a felhívásban a többváltozatú ajánlattételt kifejezetten kizárta. Azzal, hogy az ajánlattevő fenntartotta a "por vagy darabos" jellemzőt, többváltozatú megajánlást tett, így érvénytelenséget okoz-e az ilyen megajánlás?
Részlet a válaszból: […]hiánypótlás keretében felhívja a figyelmet arra, hogy egyértelmű meghatározás hiányában az ajánlatból hiányzik az egyértelmű megjelölés, hogy porállag vagy darabos állag, mely kettő közül szükséges egyet választani, abban az esetben félreérthetetlenül az ajánlattevő tudomására hozza, hogy mi az ajánlat hiányossága. Figyelemmel arra, hogy az alternatív ajánlat egyébként nem hiánypótolható, ugyanakkor valójában az ajánlatkérő maga is egyenértékűnek tekintette mindkét kiszerelést, így valójában a hiánypótlás- és felvilágosításkéréssel maga az ajánlatkérő ismeri el, hogy hiánypótlásként kezelhető a helyzet. Ha azonban csak általános felvilágosítást kért, akkor valójában már nem reparálhatónak tekinti azt a hiányosságot, melyet nem a hirdetményben, hanem csak a dokumentációban tett egyértelművé. Erre hivatkozhat az ajánlattevő, hiszen ez egyértelmű szűkítés a hirdetményhez képest. Felmerül a kérdés, hogy felvilágosításkérés esetében, amennyiben az ajánlattevő önkéntesen hiánypótol, azt az ajánlatkérő elfogadná-e? Ha felvilágosítást kért, vélhetően eleve úgy gondolta, hogy csak megerősíteni kívánja az alternatív ajánlattétel tényét, miközben valójában megnyitotta a hiánypótlás lehetőségét. Ezért van annak jelentősége, hogy már megpróbálta az ajánlatkérő kezelni a helyzetet, de vélhetően nem volt teljesen egyértelmű az ajánlattevő számára, hogy mit igényel az ajánlatkérő. Amennyiben az ajánlott termék egyébként azonosítható a műszaki ajánlat[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. július 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4735

2. találat: Alternatív ajánlattétel mellőzése

Kérdés: Hátrányba kerülünk-e, ha alternatív ajánlattétel esetén csak "sima" ajánlatot teszünk?
Részlet a válaszból: […]az ajánlattevő nem kívánja kihasználni a lehetőséget, akkor alternatív megoldások nélkül egyfajta ajánlatot nyújt
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. január 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3565

3. találat: Többváltozatú ajánlat terjedelme

Kérdés: A gyakorlatban mire terjedhet ki a többváltozatú ajánlat? Megoldásra, árra? Véleményük szerint mikor, mely beszerzéseknél érdemes ilyen ajánlatot bekérni?
Részlet a válaszból: […]van lehetőség számszerűsítésére. A különböző árak alkalmazása nem támasztja alá az egyes változatok meglétét, mindenféleképpen más-más megoldást, részben különböző technológiát kell tartalmazniuk, mely egyben más-más ármeghatározással is járhat.A Kbt. 47. §-ának (3) bekezdése értelmében többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén az ajánlatkérőnek az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban meg kell határoznia, hogy a változatoknak milyen minimumkövetelményeknek és közbeszerzési műszaki leírásnak kell megfelelniük, és azokat milyen egyéb követelmények szerint kell elkészíteni. Nem érinti valamely változat megfelelőségét az a tény, hogy elfogadása esetén a közbeszerzés tárgya árubeszerzés helyett szolgáltatás megrendelésének vagy szolgáltatás megrendelése helyett árubeszerzésnek minősülne.Önmagában tehát az ármeghatározások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3350
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Alternatív ajánlattétel biztosításának mellőzése

Kérdés: Véleményük szerint mivel magyarázható az, hogy az ajánlatkérők gyakorlatilag teljesen mellőzik a többváltozatú ajánlat benyújtásának lehetőségét?
Részlet a válaszból: […]alkalmazása önmagában még nem minősül többváltozatú ajánlattételi lehetőségnek; - az ajánlatkérő akkor rendelkezhet a többváltozatú ajánlattétel lehetőségéről, ha az összességében leg­előnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló bírálati szempontot Kbt. [57. § (2) bekezdésének b) pontja] alkalmazza az eljárásban; - többváltozatú ajánlattétel lehetősége esetén az ajánlatkérőnek az ajánlati felhívásban vagy a dokumentációban meg kell határoznia, hogy a változatoknak milyen minimumkövetelményeknek, illetőleg közbeszerzési műszaki leírásnak kell megfelelniük, és azokat milyen egyéb követelmények[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2644
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Többváltozatú ajánlatok értékelése

Kérdés: Alkalmazni kívánjuk a Kbt. 51. §-ában meghatározott többváltozatú ajánlattétel lehetőségének megadását. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározzuk a változatok minimumkövetelményét, valamint az egyes változatok műszaki tartalmát. Kérdésünk, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont szerinti értékelését hogyan kell elvégezni a változatok bírálatánál? Csak azonos tartalmú változatokat lehet összehasonlítani (például 1. ajánlattevő 1. változatát 2. ajánlattevő 1. változatával), vagy figyelmen kívül hagyva a változatokat, minden ajánlatot egymáshoz viszonyítva határozzuk meg a sorrendet? Abban az esetben, ha csak az azonos változatokat hasonlíthatjuk össze, akkor az egyes változatok közül mi alapján kell meghatározni az ajánlatkérő számára legelőnyösebb változatot? Összegezve kérjük szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell értékelni a többváltozatú ajánlatokat! Tekinthető-e többváltozatú ajánlatnak, ha egy árubeszerzéshez (ez a minimumkövetelmény) többféle megoldást kérünk a garanciális javítások ellátására - például 1. változat: 1 év, 2. változat: élettartam-garancia stb.? Ennek értékelése hogyan történhet?
Részlet a válaszból: […]érvényes változatokat kell és lehet értékelni. A változatok értékelése során nincs arra lehetőség, hogy csak az azonos műszaki tartalommal bíró változatokat hasonlítsa össze az ajánlatkérő, hanem valamennyi változatot a megadott részszempont/ok szerint - kvázi önálló ajánlatként - le kell értékelnie. Ebből következően nem az ajánlatkérő választása fogja meghatározni az értékelés végén, hogy melyik változat lesz a legjobb a különböző változatok között, hanem maga az értékelési rendszer "dönti el" ezt a kérdést, és az értékelés végén egyszerűen "kidobja" magából az összességében legjobb ajánlati változatot. Többváltozatú ajánlattétel esetén ezért nagyon fontos a megfelelő értékelési rendszer megválasztása. Ha például az ajánlati változatok között a műszaki tartalomban, a műszaki megvalósítás módjában vagy a minőségben lehet különbség, akkor az ajánlati ár mellett ezekből is célszerű értékelési részszempontot választani. A példa szerinti esetben a garanciaidő hossza szerint tenne különbséget az ajánlatkérő az egyes változatok között. Véleményünk szerint ez megfelel a többváltozatú ajánlattétel biztosításának. Az értékelési részszempontok kialakításánál a garanciaidő hossza mellett célszerű még a garanciális kötelezettségek tartalmát is figyelembe venni. Erre tekintettel kialakítható egy olyan értékelési rendszer, amelyben az ár mellett a garanciaidő hossza, illetve a garanciális kötelezettségek tartalma szerepel megfelelő súllyal. Tételezzünk fel egy olyan esetet, amelyben az ajánlatkérő előírja, hogy az alapajánlatnak 1 éves garanciát kell tartalmaznia, de megengedve a többváltozatú ajánlattételt előírja, hogy emellett az ajánlattevők további maximum 3 változatban tehetnek ajánlatot, és többváltozatú ajánlattétel esetén a változatok egyikének élettartam-garanciára kell vonatkoznia. A benyújtott ajánlatok az alábbiak: - A ajánlattevő az ajánlatot egy változatban adja be, nem él a többváltozatú ajánlattétel lehetőségével; - B ajánlattevő három változatot készít: az alapajánlat mellett[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2601

6. találat: Többváltozatú ajánlattétel feltételei

Kérdés: Mit kell előírni ahhoz, hogy a többváltozatú ajánlattétel megengedhető legyen? Vagy ez magától egyértelmű az ajánlattevő számára?
Részlet a válaszból: […]vagy a dokumentációban meg kell határoznia, hogy a változatoknak milyen minimumkövetelményeknek, illetőleg közbeszerzési műszaki leírásnak kell megfelelniük, és azokat milyen egyéb követelmények szerint kell elkészíteni. Ezen túl a (2) bekezdésben a többváltozatú ajánlattétel lehetősége abban az eseten adott, ha az ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztására irányuló bírálati szempontot alkalmazza az eljárásban. Ez azonban még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a felhívás teljes legyen, hiszen az idézett (3) bekezdés értelmében további pontosításra van szükség, hiszen az ajánlattevő számára nem feltétlenül egyértelmű, hogy mire vonatkozóan lehet alternatív ajánlatot[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 288
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Többváltozatú ajánlat érvényessége

Kérdés: Melyek azok a szempontok, amelyek alapján az ún. alternatív ajánlatok egyes változatai érvényesnek minősülnek?
Részlet a válaszból: […]azonban, hogy többváltozatú ajánlat esetében nem nyilvánítható érvénytelennek a változat kizárólag azon az alapon, hogy a változat a Kbt. 190. §-ának (2) bekezdése szerinti európai műszaki leírásokra hivatkozással meghatározott vagy a műszaki harmonizációról szóló európai közösségi irányelvekben foglalt alapvető követelményekkel összeegyeztethetőnek elismert nemzeti műszaki leírásokra hivatkozással meghatározott közbeszerzési műszaki leírások alapján készült, vagy elfogadása esetén a közbeszerzés tárgya árubeszerzés helyett szolgáltatás megrendelésének vagy szolgáltatás megrendelése helyett árubeszerzésnek minősülne. [Emlékeztetőül: a Kbt. 190. §-ának[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. augusztus 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 215
Kapcsolódó tárgyszavak: