Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott ügyvéd tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kötelező ügyvédi képviselet a Döntőbizottság előtt

Kérdés: Kötelező-e az ügyvédi képviselet a közbeszerzési jogorvoslati ügyekben a Döntőbizottság előtt?
Részlet a válaszból: […]jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező. Nem feltétlenül szükséges tehát ügyvédi képviselet, hiszen a hivatalos közbeszerzési szaktanácsadó is képviselheti az ajánlatkérőt vagy az ajánlattevőt egyaránt. Ügyvédkényszer az esetleges polgári út esetében a polgári bíróság előtt kötelező, amennyiben valamely fél megtámadja a Közbeszerzési
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4500

2. találat: Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó eljárása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt

Kérdés: A független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak ügyvédnek is kell lennie ahhoz, hogy eljárhasson a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt?
Részlet a válaszból: […]akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ügyvéd is legyen.A rendelkezés szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a felelős akkreditált
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. augusztus 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4043

3. találat: Ügyvédkényszer jogorvoslati eljárásban

Kérdés: Most is kell-e feltétlenül ügyvédet vinnem jogorvoslati eljárásra, vagy majd csak később, ha már az új törvény szerinti eljárásokban leszek kérelmező? (A jogorvoslati díjjal együtt nagyon drága a közbeszerzés, ezzel is lehet csökkenteni a költségeket.)
Részlet a válaszból: […]hatályos Kbt. hatályba léptető rendelkezése külön nem utal a 145. §-ra, azaz hatálybalépésére az általános szabályok vonatkoznak. Ennek értelmében a 145. § szerinti képviselet biztosítása a törvény hatálybalépése után megkezdett eljárásokra és az azokra vonatkozó jogorvoslatokra értendő a következők szerint.A Kbt. 197. §-ának (1) bekezdése akként szól, hogy a törvény rendelkezéseit a hatálybalépése után megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződésekre, tervpályázati eljárásokra és az azokkal kapcsolatban kérelmezett, kezdeményezett vagy hivatalból indított jogorvoslati eljárásokra és előzetes vitarendezési eljárásokra kell alkalmazni. A 139. §, a 141. §, a 142. §, a 153. § (1) bekezdés c) pontja és a 175. § rendelkezéseit alkalmazni kell e törvény hatálybalépését megelőzően megkezdett beszerzések vagy közbeszerzési eljárások eredményeként kötött szerződések új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül történő módosításának lehetőségére, valamint a módosítás és teljesítés ellenőrzésére, továbbá[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3795

4. találat: "Ügyvédbeszerzés"

Kérdés: Az új szabályozás szerint kell-e az ügyvédeket közbeszereztetni?
Részlet a válaszból: […]bekezdés szerint az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott tevékenység - mint szolgáltatás megrendelése esetében - az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. A (2) bekezdés értelmében az ajánlatkérőnek a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt külön jogszabályban meghatározott minta szerint kell elkészítenie. A hirdetményt - a 44. § (1) bekezdése szerinti közzétételre - legkésőbb a szerződéskötéstől számított öt munkanapon belül kell megküldeni. A hirdetményben az ajánlatkérőnek nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével; ha nem ért egyet,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. február 23.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1876
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Ügyvédi tevékenység szabályai közbeszerzési szempontból

Kérdés: Az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban most éppen melyek az irányadó szabályok?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérők egyszerűsített közbeszerzési eljárást alkalmazhatnak, míg az egyszerű eljárás értékhatárát elérő, de nemzeti értékhatárok alatti beszerzések esetében e szolgáltatások a Kbt. 296. §-a alapján kivételt képeznek a közbeszerzési eljárások lefolytatásának kötelezettsége alól. A jogi szolgáltatásokhoz képest is könnyített előírások vonatkoznak az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 5. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott ügyvédi tevékenységek mint szolgáltatás megrendelésére. Ezek esetében ugyanis a Kbt. 153. §-a, 238. §-ának (2) bekezdése, 269. §-a, illetve 290. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérőknek még egyszerűsített eljárást sem kell lefolytatniuk, ugyanakkor kötelesek a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt a szerződéskötéstől számított öt munkanapon belül elkészíteni, és azt közzétételre megküldeni. (A közösségi eljárásrend tekintetében az ajánlatkérőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. november 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1456
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

6. találat: Ügyvédek tanácsadóként a közbeszerzésben

Kérdés: Ügyvéd lehet-e hivatalos közbeszerzési tanácsadó? Amennyiben igen, vajon a tanácsadói névjegyzékből megállapítható-e, ha valaki ügyvédként folytatja ezt a tevékenységet?
Részlet a válaszból: […]tevékenység folytatására; valamint - az ajánlatkérővel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló hivatalos közbeszerzési tanácsadó esetén az ajánlatkérő nevét is. A névjegyzék szervezet esetében tartalmazza - a szervezet elnevezését, székhelyét, nyilvántartási számát, elérhetőségi címét; - a Kbt. 11. §-ának (3) bekezdésében meghatározott személy, illetőleg személyek (3) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti adatait; valamint - a szervezet névjegyzékbe való bejegyzésének időpontját. Az ügyvédekről szóló törvény 5. §-ának (1)-(3) bekezdései alapján az ügyvéd - képviseli az ügyfelét, - büntetőügyben védelmet lát el, - jogi tanácsot ad, - szerződést, beadványt, más iratot készít, - az előző pontban felsoroltakkal összefüggésben pénz és értéktárgy letéti kezelését végzi. A fenti bekezdésben felsoroltak ellenérték fejében történő rendszeres ellátására - ha törvény másképpen nem rendelkezik - kizárólag ügyvéd jogosult. Az ügyvéd a felsoroltakon kívül elláthatja a következő tevékenységeket is: - adótanácsadás, - társadalombiztosítási tanácsadás, - pénzügyi és egyéb üzletviteli tanácsadás, - ingatlanközvetítés, - szabadalmi ügyvivői tevékenység, - olyan tevékenység, amelyre - helyi önkormányzati rendelet kivételével - jogszabály felhatalmazza, - külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban folytatott közvetítői tevékenység, - a cég - általa készített - létesítő okiratának és e cég bejegyzési[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. november 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1187

7. találat: Ügyvéd mint békéltető a közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Ügyvéd elláthat-e közbeszerzési ügyben békéltetői tevékenységet?
Részlet a válaszból: […]mellett az ügyvéd - a fenti jogszabályhely (3) bekezdése alapján - egyebek mellett elláthatja a külön törvényben - esetünkben a Kbt.-ben - szabályozott közbeszerzési békéltetői tevékenységet, valamint a hivatalos közbeszerzési tanácsadói
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. szeptember 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 783
Kapcsolódó tárgyszavak: ,