Kötelező ügyvédi képviselet a Döntőbizottság előtt

Kérdés: Kötelező-e az ügyvédi képviselet a közbeszerzési jogorvoslati ügyekben a Döntőbizottság előtt?
Részlet a válaszából: […] ...Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói, kamarai jogtanácsosi vagy ügyvédi képviselet kötelező. Nem feltétlenül szükséges tehát ügyvédi képviselet, hiszen a hivatalos közbeszerzési szaktanácsadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó eljárása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt

Kérdés: A független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadónak ügyvédnek is kell lennie ahhoz, hogy eljárhasson a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 145. §-ának (7) bekezdése értelmében nem szükséges, hogy a független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó ügyvéd is legyen.A rendelkezés szerint a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a felelős akkreditált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. augusztus 16.

Ügyvédkényszer jogorvoslati eljárásban

Kérdés: Most is kell-e feltétlenül ügyvédet vinnem jogorvoslati eljárásra, vagy majd csak később, ha már az új törvény szerinti eljárásokban leszek kérelmező? (A jogorvoslati díjjal együtt nagyon drága a közbeszerzés, ezzel is lehet csökkenteni a költségeket.)
Részlet a válaszából: […] ...hatályos Kbt. szerint a képviselet valóban kötelező, mely nemcsak ügyvédi, hanem szaktanácsadói, jogtanácsosi is lehet.A törvény 145. §-ának (7) bekezdése értelmében a Közbeszerzési Döntőbizottság előtti jogorvoslati eljárásban a felelős akkreditált...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 17.

"Ügyvédbeszerzés"

Kérdés: Az új szabályozás szerint kell-e az ügyvédeket közbeszereztetni?
Részlet a válaszából: […] ...tanácsadókkal együtt - az egyszerűeljárás kivételi körébe tartozik. A korábbi, alábbiakban ismertetendő 153. § -mely az ügyvédi tevékenységet általánosan kivonta a Kbt. hatálya alól -kikerült a törvényből. A 153. § (1) bekezdés szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Ügyvédi tevékenység szabályai közbeszerzési szempontból

Kérdés: Az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban most éppen melyek az irányadó szabályok?
Részlet a válaszából: […] ...Ütv. 5. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározottügyvédi tevékenység megrendelésének szabályairól szól a Közbeszerzések Tanácsaelnökének tájékoztatója, mely meglehetősen friss, segít a kérdésmegválaszolásában. (K. É. 2007. évi 108. szám; 2007....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. november 19.

Ügyvédek tanácsadóként a közbeszerzésben

Kérdés: Ügyvéd lehet-e hivatalos közbeszerzési tanácsadó? Amennyiben igen, vajon a tanácsadói névjegyzékből megállapítható-e, ha valaki ügyvédként folytatja ezt a tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] ...illetőleg személyek (3) bekezdésa)-d) és f) pontja szerinti adatait; valamint- a szervezetnévjegyzékbe való bejegyzésének időpontját.Az ügyvédekrőlszóló törvény 5. §-ának (1)-(3) bekezdései alapján az ügyvéd- képviseli azügyfelét,- büntetőügybenvédelmet lát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 27.

Ügyvéd mint békéltető a közbeszerzési eljárásokban

Kérdés: Ügyvéd elláthat-e közbeszerzési ügyben békéltetői tevékenységet?
Részlet a válaszából: […] ...Ütv. 5. §-a határozza meg, hogy az ügyvéd melytevékenységeket folytathat. A "hagyományos" tevékenységi területek mellett azügyvéd - a fenti jogszabályhely (3) bekezdése alapján - egyebek mellettelláthatja a külön törvényben - esetünkben a Kbt.-ben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.