Uniós forrás elszámolhatósága DBR-nél

Kérdés: DBR-nél lehetőség van uniós forrás elszámolására? Hasonlóan jár el az Irányító Hatóság és a KFF?
Részlet a válaszából: […] Igen, lehetőség van DBR esetében uniós forrás elszámolására, hiszen részvételi szakaszt követően történik az újraversenyeztetés, összhangban a Kbt. szabályaival. Amennyiben az ajánlatkérő korlátozza a versenyt, nem biztosítja a nyilvánosságot, úgy hasonlóképpen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Súlyos jogsértés megállapítására jogosult szervezet a Kbt. 75. § (2) bekezdése f) pontjának alkalmazásában

Kérdés: A súlyos jogsértés miatti eredménytelenné nyilvánítás jelentheti-e azt, hogy jogorvoslati fórum nem döntött az ügyben, csak az ellenőrzést végző szervezet gondolja úgy, hogy ez a jogsértés megtörtént? Hiszen eredménytelenséget nehezen keletkeztethet egy olyan vélelem, melyet egy szerv állapít meg, és amely ellen jogorvoslatnak az ajánlatkérő részéről nem is volt helye. Jól gondoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...összeférhetetlenségi helyzetet utólag gyakorlatilag lehetetlen rendezni, ezért az ellenőrzés során valóban van annak relevanciája, hogy az uniós támogatás elvesztését kockáztatni nem kívánó ellenőrző szerv súlyos jogsértést állapít meg.Az Iránymutatás az Unió...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. április 12.

Ajánlatkérő teljesítése uniós támogatásból finanszírozott beszerzésnél

Kérdés: Ha az ellenszolgáltatás uniós támogatásból finanszírozott, hogyan, milyen szabályok figyelembevételével teljesíti az ajánlatkérő a felém fennálló fizetési kötelezettségét?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 130. §-a tartalmazza a fizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket. A vonatkozó előírások a következők:- az ajánlatkérőként szerződő fél, vagy - támogatásból megvalósuló közbeszerzés esetén szállítói kifizetés során - a kifizetésre köteles szervezet a paragrafus...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Közbeszerzés-kötelezettség uniós támogatással megvalósuló projektnél

Kérdés: Egy kkv az Új Széchenyi Terv egyik pályázatán szeretne indulni. Az uniós támogatás mértéke 50 százalék; projekt keretében szeretne venni egy 55 millió forint értékű gépet. Kell-e kiírni közbeszerzést? Ha igen, mi az indok? Hogyan kell a közbeszerzést vizsgálni? A támogatási intenzitás és az összeg együttesen számít? Vagy ha az egyik már átlépi a határt, akkor közbeszerzés-köteles? Pontosan mi a minimális százalék- és forintértékhatár?
Részlet a válaszából: […] Ha a támogatási intenzitás nem éri el a több mint 50 százalékot, akkor nem kell közbeszerezni. Ennek feltétele, hogy egyébként a kedvezményezett ne tartozzon a közbeszerzési törvény hatálya alá.A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. november 21.

Uniós támogatás és a Kbt. alkalmazásának összefüggése

Kérdés: Az a tény, hogy valamely program uniós támogatásból valósul meg, értékhatártól függetlenül megalapozza-e a Kbt. alkalmazásának szükségességét központi költségvetési szerv esetén?
Részlet a válaszából: […] A központi költségvetési szerv - a Kbt. 4. § 20. pontjánakértelmező rendelkezése alapján - a minisztérium, a központi költségvetésbenfejezettel rendelkező országos hatáskörű és egyéb szerv, valamint más, különjogszabályban meghatározott fejezeti jogosítványokkal...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 30.