Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott vagyonnyilatkozat tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Független akkreditált szaktanácsadó vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

Kérdés: Független akkreditált szaktanácsadó vagyok. Az egyik ügyfelem felhívott vagyonnyilatkozat-tételre, melynek hiányában a megbízási szerződésünket megszünteti. Valóban köteles vagyok megadni a nyilatkozatot? (Nem vagyok közszolgálatban álló személy, így értelmezésem szerint erre nem vagyok kötelezhető.)
Részlet a válaszból: […]esetekkel, mely a nem közszolgálatban álló személyekre vonatkozik, amennyiben javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak akár önállóan, akár testületi tagként az alábbiak szerint:Az (1) bekezdésben foglaltaktól függetlenül vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban nem álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult- az állam, önkormányzat, költségvetési intézmény, valamint többségi állami, illetve többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, továbbá az Országgyűlés, a kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány által lefolytatott közbeszerzési eljárásban,- feladatai ellátása során költségvetési vagy egyéb pénzeszközök felett, továbbá az állami vagy önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, valamint elkülönített állami pénzalapok, fejezeti kezelésű előirányzatok, önkormányzati pénzügyi támogatási pénzkeretek tekintetében, illetve az Országgyűlés, a kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány számára nyújtott támogatási pénzeszköz juttatásánál - e) pont ea) és ab) alpontok.Mivel a közbeszerzési szakértő egyrészt szavazó bírálóbizottsági tagként javaslattételre jogosult, míg közbeszerzési tanácsadóként egyben a számára előkészített iratok ellenőrzésére is, így elkerülhetetlen, hogy a közbeszerzési eljárásban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. szeptember 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4395

2. találat: Vagyonnyilatkozat közbeszerzési eljárásban

Kérdés: A közbeszerzési ellenőrök kifogásolták a vagyonnyilatkozat hiányát, melyről a Kbt. nem szól. Milyen szempontból szükséges ez a közbeszerzési eljárás lebonyolításához?
Részlet a válaszból: […]alábbiak szerint. Vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult közbeszerzési eljárás során. A vagyonnyilatkozat mintáját a törvény tartalmazza. Ellenőrzés során nem a vagyonnyilatkozat bemutatására, hanem vagy a benyújtás tényének igazolására, vagy az arról történő nyilatkozatra van szükség, hogy valóban benyújtásra került[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. augusztus 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2067
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség közbeszerzési jogviszonyban

Kérdés: Kérem szíves válaszukat az alábbi, vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel kapcsolatban. A 2007. évi CLII. törvény vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget ír elő bizonyos állami tisztségviselők és munkavállalók tekintetében. E törvény 3. § (1) bekezdésének b) pontja és a 3. § (3) bekezdésének ea) pontja írja elő, hogy azoknak is vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségük van, akik önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre vagy ellenőrzésre jogosultak közbeszerzési eljárás során. Társaságunk érintett munkavállalói vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek. A 2007. évi CLII. törvény nem szabályozza azt az esetet, amikor a közbeszerzési eljárást nem társaságunk apparátusa folytatja le, hanem bonyolítót (mely elsősorban magántulajdonban lévő, közbeszerzési eljárások lefolytatására szakosodott gazdasági társaság) vesz igénybe, amely a közbeszerzési eljárás során - többek között - döntési javaslatot tesz. Vonatkozik-e (vonatkozhat-e) a bonyolítóra a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség, tekintve, hogy olyan ajánlatkérő nevében jár-e akinek a munkavállalói kizárólag a közbeszerzésekkel összefüggésben kötelezettek vagyonnyilatkozatot tenni? Az ajánlatkérőnek a bonyolítótól kell-e, s ha igen, milyen igazolást kérni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségével kapcsolatosan?
Részlet a válaszból: […]tagja, - a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonája, - aki közalkalmazotti jogviszonyban áll, - aki közszolgálati jogviszonyban áll, - aki ügyészségi szolgálati viszonyban áll, valamint - az igazságügyi alkalmazott. A felsoroltakon kívül a törvény 3. §-ának (2) és (3) bekezdései kiterjesztik a nyilatkozattételi kötelezettséget olyan személyekre is, akik bár nem állnak közszolgálatban, de "érintettségük" okán mégis kötelesek nyilatkozatot tenni. Ebben a körben kerültek felsorolásra azok a személyek, akik önállóan vagy testület tagjaként javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosultak. Ennek alapján, véleményünk szerint, nyilatkozattételre kötelezett annak a cégnek mindazon[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. november 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1756
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Vagyonnyilatkozat közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Kell-e, és ha igen, kinek vagyonnyilatkozatot tennie közbeszerzési eljárásban? Mit kell tartalmaznia a nyilatkozatnak?
Részlet a válaszból: […]felhasználásának vizsgálata, vagy a felhasználással való elszámoltatás során. A fentiekből látható, hogy a kötelezettség teljesítése a javaslattételi, döntési, illetve ellenőrzési jogosultsággal áll összefüggésben. A fentiektől függetlenül - közbeszerzési szempontból - vagyonnyilatkozat tételére kötelezett az a közszolgálatban nem álló személy, aki - önállóan vagy testület tagjaként - javaslattételre, döntésre, illetve ellenőrzésre jogosult az állam, önkormányzat, költségvetési intézmény, valamint többségi állami, illetve többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaság, továbbá az Országgyűlés, a kormány, valamint önkormányzat által alapított közalapítvány közbeszerzési eljárásban - ea) pont. A vonatkozó törvény 8. §-ának (1)-(3) bekezdései értelmében vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségét az teljesíti, aki annak esedékességekor valós tartalmú vagyonnyilatkozatot tesz. A vagyonnyilatkozatot a vagyonnyilatkozat-tétel napján fennálló érdekeltségi és vagyoni helyzetről, valamint a vagyonnyilatkozat-tétel időpontját megelőző öt naptári évben szerzett bármilyen jogviszonyból származó jövedelemről kell kitölteni. A vagyonnyilatkozat tartalmazza - a kötelezett nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakcímét, valamint a munkáltatójára vonatkozó adatokat, - a kötelezettel egy háztartásban élő hozzátartozójának nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, - a kötelezett és a vele egy háztartásban élő hozzátartozója jövedelmi, érdekeltségi és vagyoni viszonyaira vonatkozó adatokat. Idetartozik, hogy a nyilatkozatot két példányban kell kitölteni,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1589
Kapcsolódó tárgyszavak: ,