Nyilatkozat változásbejegyzésről

Kérdés: Ajánlatkérőként felmerült bennünk, hogy a közbeszerzési eljárásban megnevezett alvállalkozótól, illetve kapacitást biztosító szervezettől nem szükséges nyilatkozatot kérni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról?
Részlet a válaszából: […] ...korábbi közbeszerzési törvények alkalmazása során a változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat a közbeszerzési gyakorlatban két szerepet töltött be. Egyrészt a kizáró okhoz kapcsolódó igazolások részét képezte, másrészt az ajánlatkérők a nyilatkozat és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Cégadatváltozás bejelentésének módja

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban bekérte a 62. § (1) bekezdés kb) és kc) alpontjai szerinti igazolást, de cégünknek közben volt egy változásbejegyzése tulajdonosváltás okán, mivel más magánszemély lett a cég tulajdonosa. Mit tegyünk?
Részlet a válaszából: […] ...változásbejegyzésről mindig értesíteni kell az ajánlatkérőt, hiszen például a cégjegyzésre jogosult változása hatással van a szerződés előkészítésére is. Amennyiben például székhelyváltozás történik, mindez a teljesítést is befolyásolhatja, továbbá az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. február 9.

Ajánlatkérő tájékoztatása cégadatváltozási kérelem benyújtásáról

Kérdés: Ha az ajánlattevő változásbejegyzési kérelmet adott be, ez hatással van a folyamatban lévő eljárásokra? Kötelesek vagyunk kérés nélkül tájékoztatni az ajánlatkérőt a változásról, akkor is, ha az ajánlat szempontjából nem releváns a változás (például egy új fióktelep bejegyzése)? Ha igen, milyen formában kell tájékoztatást adni?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlattevő köteles a változás tartalmáról tájékoztatást adni. Azért fontos a részletesebb tájékoztatás, hogy az ajánlatkérőnek ne kelljen utánakérdeznie, vagy leellenőriznie a változó tartalmat, különösen, amennyiben az adott cégadat változása valóban nem érinti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Cégnévváltozás kezelése az eljárás folyamatában

Kérdés: Hogyan lehetséges az, hogy érkezik egy ajánlat Kovács Bt.-től, majd felhívja az ajánlatkérő hiánypótlásra, ezt követően Takács Bt.-t hirdeti ki nyertesnek? Utólag látható, hogy névváltozás történt a cégnél az ajánlattétel alatt. Nem aggályos ez?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési eljárás során előfordulhat, hogy változásbejegyzési eljárás keretében megváltozik például a cég neve, telephelye stb. Erről az ajánlattevőnek szükséges tájékoztatnia az ajánlatkérőt. Mivel a nyilvános cégjegyzékben követhető a változás, így...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Idegen nyelvű dokumentum kezelése az EKR-ben

Kérdés: Mi a teendő, illetve az eljárásrend akkor, ha az űrlapon olyan tartalom szerepel, ami nem értelmezhető az ajánlattevő letelepedése szerinti ország szabályai alapján? Például a változásbejegyzéssel kapcsolatos kérdés. Mivel nem pont ez az elnevezés irányadó más országban, hogyan tudom ezt felelős fordításnak tekinteni? Én tudom, hogy másként fordítanám, van is róla nyilatkozatom idegen nyelven, mégis úgy látom, hogy olyan űrlapot kell kitöltenem, aminek a tartalmáról nem szeretnék nyilatkozni.
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 10. §-a valóban szükségessé teszi, hogy a magyar nyelvű elektronikus űrlap benyújtásra kerüljön. Mivel technikailag nem engedi a rendszer, hogy az űrlapok kitöltése nélkül kerüljön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. június 20.

Cégadatváltozás bejelentése folyamatban lévő közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az ajánlat beadási határidejének napjával változott a székhelyünk, de ezt még nem nyújtottuk be a cégbírósághoz, dokumentálása folyamatban van, a hiteles cégadatokban ennek megfelelően még a régi székhelycím szerepel. Elegendő, ha a bejegyzést követően jelezzük a változás tényét az ajánlatkérő számára?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlattételi határidőt megelőzően változásbejegyzési eljárás van folyamatban, mely a későbbiekben, az értékelés szakaszában érinti az ajánlatot, arról tájékoztatást kell nyújtani az ajánlatkérő számára. Erre utal a közbeszerzési eljárásokban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. szeptember 9.

Ajánlathoz nem csatolt dokumentumok megjelölése

Kérdés: Ha a kiadott tartalomjegyzékben szereplő valamely dokumentum az ajánlatunk szempontjából irreleváns, vagyis azt nem kell csatolnunk, akkor ezt jeleznünk kell az ajánlatban? Ha igen, milyen módon?
Részlet a válaszából: […] ...a cégiratok tekintetében az ajánlatkérőnek minden esetben fel kell hívnia az ajánlattevő figyelmét arra, ha folyamatban levő változásbejegyzési eljárás van az illetékes cégbíróságnál folyamatban, ennek dokumentumait az ajánlatban csatolja. Abban az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Cégadatváltozás jelentése folyamatban lévő szerződés esetén

Kérdés: Hároméves határozott időtartamú szerződést kötöttünk az ajánlatkérővel. Ha a cégadatainkban változás áll be, ezt jelentenünk kell, vagy az ajánlatkérő folyamatosan ellenőrzi a cégállapotot a szerződés fennállta alatt? Ha jelenteni kell, akkor a változás bejegyzését követően?
Részlet a válaszából: […] ...szerződés teljesítésének folyamata alatt a cég adatai­ban beállt változást az ajánlattevőnek azonnal jelentenie kell, amint annak változásbejegyzése megtörtént. Ez nem jelenti azt, hogy a szerződés módosítására szükség lenne, azaz szerződésmódosításról...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. február 18.

Cégiratok csatolásának szükségessége

Kérdés: A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó adatokat – azaz azt, hogy mire irányul a változásbejegyzés iránti kérelem – a cégkivonat tartalmazza. Ehhez képest miért van szükség a változásbejegyzési kérelem és az elektronikus tértivevény csatolására?
Részlet a válaszából: […] ...meg továbbá az alábbiak:– a cég cégjegyzékben szereplő valamennyi fennálló adata (tárolt cégkivonat), valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatai;– csoportosított céginformációként a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Cégkivonat-igénylés jogszerűsége

Kérdés: Miért kötelezi még mindig az ajánlatkérő az ajánlattevőket az általa ingyenesen hozzáférhető cégkivonat benyújtására? Ezt megtámadhatjuk a DB előtt?
Részlet a válaszából: […] ...Erre az ajánlatkérőnek már nincs lehetősége, legfeljebb a változásbejegyzési kérelem benyújtására, amennyiben a cégadatokban változás történik.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. március 5.
1
2
3
4