Alaki hibák rendezése közbeszerzési eljárásban
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 33. számában (2005. szeptember 12.), 773. kérdésszám alatt

Kérdés: Hogyan "hiánypótolható" az a hiba, ha az ajánlatot nem az ajánlatkérő által meghatározott sorrendben állítja össze az ajánlattevő? Vagy ha a csomagoláson nem a kért felirat található? (Csomagolja be újra?) Érvényteleníthető az ajánlat ezekben az esetekben?
Válasz (részlet): […]problémakörhöz is, amely a hiánypótlás megengedhetőségével foglalkozik. Emlékeztetőül hívjuk fel végül a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési törvény 88. § (1) bekezdésének a)-h) pontja szerint érvénytelen az ajánlat akkor, ha - azt az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be; - az ajánlattevő a biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta rendelkezésre; - az ajánlattevő, illetőleg alvállalkozója nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [Kbt. 10. §-ának (3) és (5) bekezdése]; - az ajánlattevőt, illetőleg alvállalkozóját[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére