Közbeszerzési értékhatárok 2010-ben
Szöveg nagyítása Szöveg kicsinyítése Nyomtatás
Megjelent a Közbeszerzési Levelek 110. számában (2010. március 16.), 2274. kérdésszám alatt

Kérdés: Változtak-e a 2010. évre a közbeszerzési értékhatárok?
Válasz (részlet): […]irányadóak a közösségi eljárásrendre. A jelenleg hatályos Kbt. nem ezeket az értékhatárokat tartalmazza, tekintettel arra, hogy a köztársasági elnök 2009. december 30-án megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek - egyebek mellett - az ezen értékhatárokat is beépíteni szándékozó, a Közbeszerzési és Közérdekvédelmi Hivatalról szóló törvényt (T/11025. számú törvényjavaslat), minek folytán e jogszabály ez idáig nem került kihirdetésre. Fentiekre tekintettel 2010. január 1-jétől 2010. december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a 2009/C 292/01 számú bizottsági közleményt is figyelembe véve a következők. I. Közösségi értékhatárok 1. A Kbt. IV. fejezete alkalmazásában (klasszikus ajánlatkérők): - 125 000 euró (a[…]
ÍGY OLVASHATJA A TELJES VÁLASZT...
...ha látogató: elküldjük e-mailen*
*ingyenes választ
évente csak egyszer küldünk.

Keresés

Kérdésfeltevés Kérdésfeltevés Nyomtatás Főoldalra Nyomtatás Nyomtatás A lap tetejére A lap tetejére