Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott áfa tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Rendkívüli helyzet miatti áfafizetési probléma bejelentése

Kérdés: Koronavírus miatt probléma van az áfafizetésünkkel. Ezt a körülményt mikor kell az eljárás során bejelenteni legkésőbb, mikor okozhat ez gondot? (A beszerzés tárgya árubeszerzés kis szolgáltatással együtt, tehát nem építési beruházás.)
Részlet a válaszból: […]hatálya alá tartozás. Egyébként a kötelező felmondás az offshore hátterű cégek vonatkozásában áll fenn a 143. § (3) bekezdés szerint, ami szintén az adóelkerülést feltételezi. Az áfafizetés elmaradása azonban csak éven túli esetben van hatással az ajánlattevő ajánlattételi képességére.A Kbt. kérdéshez kapcsolódó 143. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő köteles a szerződést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.A (3) bekezdés szerint az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett a feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha- a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;- a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel - a) és b) pontok.A kérdésben jelzett árubeszerzésnek azért van jelentősége, mert építési beruházás esetében az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. kormányrendelet kifejezetten korlátozza a számla kifizethetőségét adóhiány esetében.A rendelet 32/B. §-ának (1) bekezdése alapján a 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során a havonta nettó módon számított 200 000[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2020. április 8.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4492

2. találat: Áfamérték megjelölése az ajánlatban

Kérdés: A beszerzés értéke a Kbt. szerint nettó érték. Jogszerű-e, ha az ajánlatkérő kéri az ajánlattevőtől az árban alkalmazott áfamérték megjelölését?
Részlet a válaszból: […]bruttó szerződési értékre is, hiszen a számla kiállításakor az áfa megjelölése nem mellőzhető. Emiatt nagyon fontos annak a megjelölése, hogy az ajánlattevő szolgáltatása milyen áfakörbe tartozik, továbbá
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2814
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Áfakulcsváltozás "kezelése" egy adott eljáráson belül

Kérdés: Az ajánlatban megadott áfakulcs megváltozott, mire a számlát ki kellett állítanunk. Ilyenkor mi a helyes eljárás, milyen áfakulccsal számlázzunk? Kell-e módosítani a szerződést?
Részlet a válaszból: […]véleményünk szerint a szerződést módosítani szükséges, hiszen a "régi" áfakulccsal a számlát már akkor sem lehet kiállítani, ha erről szerződés van - az Áfa-tv. szabályai miatt. A közbeszerzési szerződés módosítására a közbeszerzési törvény 303. §-a tartalmaz rendelkezéseket, többek között meghatározva azokat az előfeltételeket, amelyek fennállása esetén a szerződés jogszerűen módosítható. Véleményünk szerint az áfakulcs megváltozása miatti szerződésmódosítás mindenképpen abba az esetkörbe tartozik, amikor a szerződés módosítása megalapozott, hiszen ez a felek érdekkörén kívül és előre nem látható módon következik be. (A Kbt. 303. §-a értelmében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. december 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1807
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Áfameghatározás a dokumentáció árában

Kérdés: A Közbeszerzési Értesítőben megjelenő hirdetményben a dokumentáció árának meghatározásakor külön ki kell-e emelni az áfát, illetve meg kell-e határozni azt, hogy a dokumentáció értéke nettó vagy bruttó ár?
Részlet a válaszból: […]tekintettel arra, hogy a hirdetményminta nem teszi az áfa külön jelzését kötelezővé. Ebben az esetben tehát nem érvényesül az a Kbt. szerinti előírás, hogy a beszerzés tárgyának becsült értéke esetén nettó értéket értünk, hiszen a dokumentáció ára összességében annyi, amennyit az ajánlatkérő meghatároz felhívásában. Amennyiben tehát nem jelzi a további áfafizetési kötelezettséget, a fizetendő díjat az összességében, tehát bruttó módon fizetendő díjnak kell tekinteni. A dokumentáció ellenértékét egyébként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. július 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1654
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Ármeghatározás szerződésben, áfamérték változásának hatása az árra

Kérdés: A 2005-ben kötött építési szerződés teljesítése 2007. évi befejezés. 2005-ben 1 szakasz számlaérvényesítés történt 25 százalékos mértékű áfa figyelembevételével, 2006-tól az érvényesített áfamérték 20 százalék. Kérdésünk: a szerződés teljesítésénél a bruttó vagy a kiírandó nettó értéket kell-e figyelembe venni? (Az építőipari anyagoknál eddigi kivitelezői tapasztalat, hogy a bruttó ár marad, a nettó változik.) Céltámogatásos munkánál a mérföldköveknél bruttó érték szerepel. Mi a helyes eljárási mód?
Részlet a válaszból: […]a szerződés nettó értékét nem változtathatja, de változtathatja a bruttó értéket. A közbeszerzési szerződésekben egyébként is nettó értéken kell számolni a beszerzés (szerződés) értékét, a becsült érték kiszámítására vonatkozó törvényi rendelkezések miatt. A Kbt. 35. §-ának (1) bekezdése szerint ugyanis a közbeszerzés értékén a közbeszerzés megkezdésekor annak tárgyáért általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. július 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1047
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,

6. találat: Becsült érték áfatartalma

Kérdés: A becsült értéket áfával vagy áfa nélkül kell-e érteni?
Részlet a válaszból: […]általában kért, illetőleg kínált - általános forgalmi adó nélkül számított, a Kbt. 36-40. §-aiban foglaltakra tekintettel megállapított - legmagasabb összegű teljes ellenszolgáltatást kell érteni (becsült érték). Ebből következően a becsült érték nettó, azaz áfa nélkül számított érték. A becsült érték meghatározásával
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. október 4.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 287
Kapcsolódó tárgyszavak: ,