Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott ajánlás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Tanácsi útmutatók

Kérdés: Az új törvény szerint már csak útmutatót adhat ki a Tanács. Mi lesz a régi anyagokkal, melyeknek nem útmutató a nevük?
Részlet a válaszból: […]kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról, amely útmutatót a Közbeszerzési Értesítőben is közzé kell tenni. A fentiek alapján a Közbeszerzések Tanácsa felülvizsgálta az általa korábban kibocsátott ajánlásokat abból a szempontból, hogy azok közül mely ajánlások tarthatók fenn, illetve mely ajánlások visszavonása szükséges. Tehát nem von vissza minden korábbi ajánlást, hanem annak egy része továbbra is hatályban marad. Mindezek alapján a Kbt.-módosítás által nem érintett ajánlásokat hatályában továbbra is fenntartja, azok a Közbeszerzések Tanácsa honlapján az Ajánlások, tájékoztatók, útmutatók/A Tanács ajánlásai menüpontban továbbra is elérhetők. Ezek az ajánlások az alábbiak: - 2/2004. számú módosított ajánlás az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztása esetén alkalmazható módszerekről és az ajánlatok elbírálásáról; - 3/2004. ajánlás a Kbt. hatálybalépése előtt kötött szerződésekről; - 2/2006. számú ajánlás a Kbt. 29. § (1) bekezdés f) pontjában foglalt kivételi esetről; - 1/2008. számú ajánlás az üzletrész-átruházás útján megvalósított beszerzések Kbt. hatálya alá tartozásának megítéléséről. Azon ajánlásokat, amelyek változatlan tartalommal a Kbt.-módosítás, vagy más jogszabályi változás miatt nem tarthatók fenn, a Közbeszerzések Tanácsa visszavonja, azzal, hogy megkezdi az azok átalakításához, felülvizsgálatához szükséges munkát. A visszavont ajánlások az alábbiak: - 1/2004. számú módosított ajánlás a helyi önkormányzatok önkormányzati[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2009. július 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2033
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Szakmai kamara által ajánlott díj a kirívóan alacsony ár megállapításánál

Kérdés: A mérnöki kamara által ajánlott mérnöki díjnál alacsonyabban vállalt ár kirívóan alacsonynak minősül-e?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőt egyidejűleg, írásban értesítenie kell; - az ajánlatkérő az indoklás és a rendelkezésére álló iratok alapján köteles meggyőződni az ajánlati elemek megalapozottságáról, ennek során írásban tájékoztatást kérhet az ajánlattevőtől a vitatott ajánlati elemekre vonatkozóan; - az ajánlatkérő figyelembe veheti az olyan objektív alapú indoklást, amely különösen a gyártási folyamat, az építési beruházás, illetőleg a szolgáltatásnyújtás módszerének gazdaságosságára, a választott műszaki megoldásra, a teljesítésnek az ajánlattevő számára kivételesen előnyös körülményeire, vagy az ajánlattevő által ajánlott áru, építési beruházás, illetőleg szolgáltatás eredetiségére, az építési beruházás, szolgáltatásnyújtás vagy árubeszerzés teljesítésének helyén hatályos munkavédelmi rendelkezéseknek és munkafeltételeknek való megfelelésre, vagy az ajánlattevőnek állami támogatások megszerzésére való lehetőségére vonatkozik; - az ajánlatkérő köteles érvénytelennek nyilvánítani az ajánlatot, ha nem tartja elfogadhatónak és a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethetőnek az indoklást; - az ajánlatkérő az állami támogatás miatt kirívóan alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot csak abban az esetben nyilváníthatja érvénytelennek, ha ezzel kapcsolatban előzetesen írásban tájékoztatást kért az ajánlattevőtől, és ha az ajánlattevő nem tudta igazolni, hogy a kérdéses állami támogatást jogszerűen szerezte; - ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. június 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1607
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,