A műszaki egyenértékűség fogalmának értelmezése

Kérdés: Mit jelent a közbeszerzésben a műszaki egyenértékűség fogalma, és eltekinthet-e az ajánlatkérő egyenértékűségre való hivatkozással a saját maga által meghatározott méretkövetelményektől?
Részlet a válaszából: […] ...vagyis az ajánlattevők egyező, vagy a megadottnál kedvezőbb specifikációjú terméket ajánlhatnak meg. Az egyenértékű termék megajánlásának lehetősége egyébként a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.

Fizetési határidő meghatározása értékelési szempontként

Kérdés: Jogszerűen jár-e el az ajánlatkérő, ha 50%-ban saját forrásból, 50%-ban uniós támogatásból megvalósuló árubeszerzés esetén értékelési szempontként határozza meg a fizetési határidőt, vagyis az ajánlatokat aszerint pontozza, hogy melyik ajánlattevő biztosítja a leghosszabb fizetési határidőt a 30-tól 60 napig terjedő időintervallumon belül?
Részlet a válaszából: […] ...tűnhet, amely nem köthető a közbeszerzés tárgyához, nincs hatással a teljesítés színvonalára, vagyis az ajánlattevők általi megajánlást minőségileg nem befolyásolja. A Kbt. csupán példálózó felsorolást tartalmaz arra nézve, hogy az ajánlatkérő milyen al-...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

A "vagy azzal egyenértékű" kitétel alkalmazása a felhívásban

Kérdés: Mi minősül azzal egyenértékűnek, amikor az ajánlatkérőnek kifejezetten egy adott gépsorra van szüksége? Szükséges-e előírni egy adott gyártó termékének megnevezése mellett a "vagy azzal egyenértékű" termék megajánlásának lehetővé tételét az eljárást megindító felhívásban?
Részlet a válaszából: […] ...kormányrendelet egyértelművé teszi, hogy elsősorban teljesítmény- vagy funkcionális követelmények, műszaki engedélyek, szabványok, ajánlások képezik az alapját a műszaki leírásnak.A kormányrendelet 46. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési műszaki leírást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. augusztus 9.

Negatív érték feltüntetésének kezelése a felolvasólapon

Kérdés: Meghatároztam egy értéket, amelynél kisebb nem szerepelhet a felolvasólapon. Ennek ellenére egy ajánlattevő beírt egy értéket, melynek ugyan nincs értelme - negatív érték -, de nem tudom, hogyan illesszem be az értékelésbe. Hogyan kezeljem ezt?
Részlet a válaszából: […] ...kell nyilvánítani. A Kbt. 77. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő meghatározott egy szintet, ami alatt nem lehetett megajánlást tenni. A rendelkezés a következők szerint szól: az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Hasznossági függvény mint értékelési módszer alkalmazhatósága

Kérdés: Alkalmazhatja-e az ajánlatkérő a "hasznossági függvény" értékelés módszerét, amikor ilyet egyik - a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló - értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató sem tartalmaz?
Részlet a válaszából: […] ...emelte ki és definiálta a korábbiaknak megfelelően.Mindegyik korábbi és jelenleg hatályos útmutató is külön kitér arra, hogy az ajánlásban nem szereplő minden további módszer megfelelhet a Kbt. rendelkezéseinek, ha az ajánlásban nem szereplő módszerekről...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

A Kbt. 69. §-ának alkalmazása DBR-ben

Kérdés: DBR esetén hogyan kell alkalmazni a Kbt. 69. § (4) bekezdését a rendszer felállításakor (nincs rangsorolás, nincs keretszám, nincs értékelés, nincs még ajánlat), illetve a rendszer felállítását követően a később csatlakozó jelentkezők esetén?
Részlet a válaszából: […] ...során bármikor ellenőrizheti. Ha az ajánlatkérő az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellenőrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. november 10.

Értékelési szempont alátámasztásául szolgáló önéletrajz benyújtása hiánypótlás keretében

Kérdés: Hiánypótlás keretében pótoltatható-e olyan önéletrajz, amely értékelési szempont alátámasztásául szolgál? (Az önéletrajz nem került benyújtásra, kizárólag a felolvasólapon tett megajánlást az ajánlattevő a tapasztalati hónapok vonatkozásában, illetve űrlapon nevesítette a szakembert.)
Részlet a válaszából: […] A szakemberrel kapcsolatos értékelési szempontot úgy határozta meg az ajánlatkérő, hogy igényelte, hogy a szakember személye pontosan beazonosítható legyen. Ennek az ajánlattevő eleget tett, hiszen a szakemberekről szóló űrlap egyértelműen benyújtásra került. Az űrlapon a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Adatbázisok ellenőrzése részvételi szakaszban a DBR-ben

Kérdés: Ellenőrizhetem-e a részvételi szakaszban az adatbázisokat DBR-ben?
Részlet a válaszából: […] ...során bármikor ellenőrizheti. Ha az ajánlatkérő az eljárásban olyan értékelési szempontot alkalmaz, ahol az ajánlatban foglalt megajánlás ellen-­őrzése feltételezi valamely alkalmassági követelménynek történő megfelelés egyidejű ellenőrzését, az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Kizárás "nulla megajánlás" esetén

Kérdés: Kizárható-e már az eljárást megindító felhívásban a részletes költségvetésben egyes esetekben tett nulla megajánlás miatt az ajánlattevő, mert például a konkrét esetben nem volt értelmezhető a munkabér? (Az eredeti dokumentumban az ajánlatkérő nem utalt kifejezetten kizárásra, de az összegezésben utal erre az indokra.)
Részlet a válaszából: […] ...nulla megajánlás általános kizárásával kapcsolatban az egyik legérdekesebb eset a D. 20/2021. számú ügy, ahol a jogorvoslati fórum egyértelművé teszi, hogy az ajánlatkérő előírása, mely szerint nem fogadja el a nulla megajánlást az árazott költségvetés egyes sorain...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Többváltozatú ajánlat fogalmának értelmezése

Kérdés: Az ajánlatkérő kémiai anyagot kívánt beszerezni, melyre "por vagy darabos" állagot határozott meg, azaz ezzel jelezte, hogy számára mindkét állag elfogadható. Ugyanakkor a közbeszerzési dokumentációban kifejezetten előírta, hogy a termékek megajánlásakor névvel, cikkszámmal, jellemzőkkel ellátott terméket kell feltüntetni az eszköztáblázatban, és egyértelműen jelezte, úgy kell azt kitölteni, hogy abból megállapítható legyen minden megajánlás mögött álló, konkrét, egyértelmű eszköz, termék. Az ajánlattevő a jelzett termék esetén a műszaki jellemzők körében fenntartotta a por vagy darabos meghatározást, hiánypótlás/felvilágosítás kérése után is. Az ajánlatkérő a felhívásban a többváltozatú ajánlattételt kifejezetten kizárta. Azzal, hogy az ajánlattevő fenntartotta a "por vagy darabos" jellemzőt, többváltozatú megajánlást tett, így érvénytelenséget okoz-e az ilyen megajánlás?
Részlet a válaszából: […] ...egyértelmű volt, és határozottan arra irányult, hogy felhívja a figyelmet az alternatív ajánlattétel kockázatára és a konkrét megajánlás egyértelművé tételére, akkor valóban érvénytelen az ajánlat alternatív ajánlattétel, nem egyértelmű megajánlás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.
1
2
3
13