Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

3 találat a megadott ajánlat értékelése tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értékelés mintatermék használata mellett

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy a benyújtott mintatermékeket használatban értékelje az ajánlatkérő, mielőtt döntést hoz az ajánlat érvényességéről? (Egészségügyi beszerzést érint a kérdés.)
Részlet a válaszból: […]beszerzési igénye, amely meghatározható a funkcionalitásra, biztonságra, méretekre vonatkozó jellemzőkkel, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre, a minőségre, a termék rendeltetésére vonatkozó követelmények nevesítésével. Ezekben kell megjelenniük a vonatkozó jogszabályok, szabványok, minőségbiztosítások rendelkezéseinek akként, hogy azok alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel tudjanak vállalást tenni. Ezeknek az objektív tényeknek való megfelelést igazolják többek között a gyártói nyilatkozatok, tanúsítványok, különböző műszaki tartalmat hordozó címkék.Elfogadja ugyanakkor a jogorvoslati fórum, hogy "olyan speciális esetekben, amikor az objektív előírásoknak, követelményeknek megfelelő termékeket szubjektív körülmények között fogják felhasználni, indokolt a szubjektív körülményeknek való megfelelés vizsgálata". Ez a döntés kulcsmondata, amelyet ha indokolt esetben, megfelelő eljárásrendben alkalmaz az ajánlatkérő, előre informálva a piaci szereplőket, akkor nem követ el jogsértést.Az adott esetben az ajánlatkérő műtőiben felhasználásra kerülő varróanyagokról volt szó, és azok a munkatársak próbálták ki az eszközöket, akik azt ténylegesen használni fogják. Ennek szükségességét erősítette az ajánlatkérő szerint, hogy a műtétet végző orvos felel a teljes műtétért, kezdve a megfelelő eszközök kiválasztásától, a megfelelő beavatkozáson át a megfelelő gyógyszeres kezelésig, terápiáig. Az ajánlatkérő feladata, hogy a műtétet végző orvos számára biztosítsa azokat az eszközöket, amelyek számára a biztonságos, megfelelő munkavégzést lehetővé teszik. Ennek során elfogadta a Közbeszerzési Döntőbizottság, hogy a műtéthez történő felhasználáshoz nem mindegyik olyan eszköz felel meg, amely egyébként a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb elvárásokat rögzítő dokumentumoknak objektíve megfelel, de a beavatkozást végzők számára mégsem biztosítja az egyébként elvárt biztonságot."A Kbt. szabályozásrendszere alapján a műszaki elvárások között meghatározhatóak a biztonságra, a vizsgálatra, a vizsgálati módszerekre vonatkozó ajánlatkérői elvárások, sőt az árubeszerzés esetén a termék rendeltetésére vonatkozó elvárások. Ezek a tényezők az objektív körülmények mellett lehetővé teszik a szubjektív körülmények vizsgálatát is, melyek az orvostechnikai eszközök tekintetében nagyon fontos és lényeges elemét képezik az ajánlatkérői beszerzési igénynek való megfelelés vizsgálatának és az eszköz megfelelőségéről hozandó döntésnek" - szól a határozat.A vizsgált esetben végül azt állapította meg a Döntőbizottság, hogy az ajánlatkérő a kifogásolt közbeszerzési dokumentumokban meghatározta a beszerzési igényét leképező műszaki elvárásait, azok objektív tartalmát. Továbbá a beszerzési igényét méretekkel, illetve minőségi elvárásokkal, az eszközök rendeltetésére és a felhasználás során elvárt minőségi kritériumra utalással határozta meg.További lényeges eleme a döntésnek, hogy a jogorvoslati fórum felhívja a figyelmet arra, hogy jelentősége van annak is, hogy mire nem kérdeztek rá a piaci szereplők az eljárás során, pedig lett volna erre lehetőségük."A meghatározott műszaki elvárások a felek által sem vitatottan orvosszakmai tartalommal bírtak, ezeket az ajánlatkérő külön nem közölte, melyre éppen a szakmai evidencia okán nem is volt szükség, a beszerezni kívánt eszközök piacán tevékenykedő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4419

2. találat: Ajánlatok műszaki szempontú értékelése

Kérdés: Van-e törvényi lehetőség az ajánlatkérő által az eljárásra összeállított dokumentációk - például a közbeszerzési törvény 48. §-ának (3) bekezdése szerinti műszaki megfelelőség - értékelésére, illetve a megfelelőség mindenkori biztosítására?
Részlet a válaszból: […]meghatározására és tartalmára vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály határozza meg. A kérdésben jelzett műszaki leírás az ajánlatkérő által készített leírás, amelynek megfelelően köteles az ajánlattevő ajánlatát elkészíteni. Ezért az ajánlat műszaki tartalmának értékelésére nem a törvény 48. §-ának (3) bekezdése, hanem a 71. §-ának alábbi szabálya irány­adó. A Kbt. 71. §-ának (4) bekezdése értelmében a (3) bekezdés a) pontja szerinti részszempontokat az ajánlatkérőnek az alábbi követelményeknek megfelelően kell meghatároznia: - a részszempontok körében nem értékelhető az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges 55. § (1) bekezdése szerinti alkalmassága; - a részszempontok között mindig meg kell adni az ellenszolgáltatás mértékének részszempontját; - a részszempontoknak mennyiségi vagy szakmai szempontok alapján értékelhető tényezőkön kell alapulniuk, a közbeszerzés tárgyával, a szerződés lényeges feltételeivel kell kapcsolatban állniuk (az ellenszolgáltatáson kívül például: a minőség, műszaki érték, esztétikai és funkcionális tulajdonságok, környezetvédelmi és fenntarthatósági tulajdonságok, működési költségek, gazdaságosság, költséghatékonyság, vevőszolgálat és műszaki segítségnyújtás,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. március 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2933
Kapcsolódó tárgyszavak:

3. találat: Ajánlattevő "felülvállalása"

Kérdés: Mi a megoldás abban az esetben, ha a garanciális időszak maximálisan 60 hónapban volt megállapítva, de az egyik ajánlattevő 75 hónapot vállalt? Ki kell zárnom az eljárásból?
Részlet a válaszból: […]szerződés megkötése során ugyanakkor, amennyiben a kérdésben jelzett ajánlattevő nyert, tekintettel az ajánlatában szereplő 75 hónapra, ez az érték az irányadó. Szerencsés akár már az értékelési módszer meghatározása (előírása) során erre az esetre kitérni, de ha ezt az ajánlatkérő nem tette meg, úgy legalább az értékelés során egyértelművé tennie a számítás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. január 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1520
Kapcsolódó tárgyszavak: ,