Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott ajánlat érvényessége tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Értékelés mintatermék használata mellett

Kérdés: Van-e arra lehetőség, hogy a benyújtott mintatermékeket használatban értékelje az ajánlatkérő, mielőtt döntést hoz az ajánlat érvényességéről? (Egészségügyi beszerzést érint a kérdés.)
Részlet a válaszból: […]beszerzési igénye, amely meghatározható a funkcionalitásra, biztonságra, méretekre vonatkozó jellemzőkkel, a vizsgálatra és vizsgálati módszerekre, a csomagolásra, a jelölésre, a címkézésre, a minőségre, a termék rendeltetésére vonatkozó követelmények nevesítésével. Ezekben kell megjelenniük a vonatkozó jogszabályok, szabványok, minőségbiztosítások rendelkezéseinek akként, hogy azok alapján a gazdasági szereplők egyenlő eséllyel tudjanak vállalást tenni. Ezeknek az objektív tényeknek való megfelelést igazolják többek között a gyártói nyilatkozatok, tanúsítványok, különböző műszaki tartalmat hordozó címkék.Elfogadja ugyanakkor a jogorvoslati fórum, hogy "olyan speciális esetekben, amikor az objektív előírásoknak, követelményeknek megfelelő termékeket szubjektív körülmények között fogják felhasználni, indokolt a szubjektív körülményeknek való megfelelés vizsgálata". Ez a döntés kulcsmondata, amelyet ha indokolt esetben, megfelelő eljárásrendben alkalmaz az ajánlatkérő, előre informálva a piaci szereplőket, akkor nem követ el jogsértést.Az adott esetben az ajánlatkérő műtőiben felhasználásra kerülő varróanyagokról volt szó, és azok a munkatársak próbálták ki az eszközöket, akik azt ténylegesen használni fogják. Ennek szükségességét erősítette az ajánlatkérő szerint, hogy a műtétet végző orvos felel a teljes műtétért, kezdve a megfelelő eszközök kiválasztásától, a megfelelő beavatkozáson át a megfelelő gyógyszeres kezelésig, terápiáig. Az ajánlatkérő feladata, hogy a műtétet végző orvos számára biztosítsa azokat az eszközöket, amelyek számára a biztonságos, megfelelő munkavégzést lehetővé teszik. Ennek során elfogadta a Közbeszerzési Döntőbizottság, hogy a műtéthez történő felhasználáshoz nem mindegyik olyan eszköz felel meg, amely egyébként a jogszabályoknak, szabványoknak, egyéb elvárásokat rögzítő dokumentumoknak objektíve megfelel, de a beavatkozást végzők számára mégsem biztosítja az egyébként elvárt biztonságot."A Kbt. szabályozásrendszere alapján a műszaki elvárások között meghatározhatóak a biztonságra, a vizsgálatra, a vizsgálati módszerekre vonatkozó ajánlatkérői elvárások, sőt az árubeszerzés esetén a termék rendeltetésére vonatkozó elvárások. Ezek a tényezők az objektív körülmények mellett lehetővé teszik a szubjektív körülmények vizsgálatát is, melyek az orvostechnikai eszközök tekintetében nagyon fontos és lényeges elemét képezik az ajánlatkérői beszerzési igénynek való megfelelés vizsgálatának és az eszköz megfelelőségéről hozandó döntésnek" - szól a határozat.A vizsgált esetben végül azt állapította meg a Döntőbizottság, hogy az ajánlatkérő a kifogásolt közbeszerzési dokumentumokban meghatározta a beszerzési igényét leképező műszaki elvárásait, azok objektív tartalmát. Továbbá a beszerzési igényét méretekkel, illetve minőségi elvárásokkal, az eszközök rendeltetésére és a felhasználás során elvárt minőségi kritériumra utalással határozta meg.További lényeges eleme a döntésnek, hogy a jogorvoslati fórum felhívja a figyelmet arra, hogy jelentősége van annak is, hogy mire nem kérdeztek rá a piaci szereplők az eljárás során, pedig lett volna erre lehetőségük."A meghatározott műszaki elvárások a felek által sem vitatottan orvosszakmai tartalommal bírtak, ezeket az ajánlatkérő külön nem közölte, melyre éppen a szakmai evidencia okán nem is volt szükség, a beszerezni kívánt eszközök piacán tevékenykedő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4419

2. találat: Eljárás olvashatatlan ajánlat esetén

Kérdés: Mi a helyzet akkor, ha az elektronikus ajánlat, melyet benyújtottunk, az ajánlatkérő által nem olvasható, de mi küldőként el tudjuk olvasni?
Részlet a válaszból: […]EKR-ben az ajánlat részeként csatolt dokumentum eleget tesz a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott, az ajánlat részét képező dokumentumok informatikai jellemzőire vonatkozó követelményeknek, de az egyéb okból nem olvasható, illetve nem jeleníthető meg, az ajánlattevőt fel kell hívni az ajánlat olvashatóságához és megjeleníthetőségéhez szükséges szoftver megnevezésére. Az ajánlatkérő - ha a közbeszerzési dokumentumokban eltérően nem rendelkezik - csupán általánosan hozzáférhető, ingyenes vagy szabad szoftvert köteles igénybe venni az ajánlatok olvasásához és megjeleníthetőségéhez az ajánlattevő előbbi nyilatkozata alapján. Amennyiben a dokumentum tartalma ezt követően sem határozható meg, azt úgy kell kezelni, mintha az ajánlattevő az érintett dokumentumot nem nyújtotta volna be, és a Kbt. hiánypótlásra vonatkozó szabályaira figyelemmel kell eljárni.A fenti szabályok alapján - kissé leegyszerűsítve - három alapesetet különböztethetünk meg a következők szerint:- ha a dokumentum nem felel meg az informatikai formai követelményeknek, de olvasható, megjeleníthető - hiánypótoltatható;- ha a dokumentum nem felel meg az informatikai formai követelményeknek, és nem olvasható, megjeleníthető - olyan, mintha nem nyújtották volna be azt;- ha a dokumentum megfelel az informatikai formai követelményeknek, de nem olvasható, megjeleníthető - felhívás a szoftver megnevezésére, majd ezt követően úgy kell eljárni, mintha nem került volna a dokumentum benyújtásra.Ha tehát az ajánlattevő képes olvasni a dokumentumot, de az ajánlatkérő nem, akkor valójában mindhárom esetre fel kell készülnie. Az első esetben, ha az ajánlattevő más formában nyújtotta be az ajánlatát, mint ahogyan az ajánlatkérő azt kérte, de az ajánlat olvasható (például Word helyett pdf-ben), úgy a hiánypótlás ellenére is érvényes az ajánlat, hiszen olyan formai kérdésről van szó, melynek fennállása esetében alkalmazható a Kbt. 73. §-ának (1) bekezdése, mely a következők szerint szól:Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. április 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4150

3. találat: Ajánlatadás feltételekkel

Kérdés: Érvényes-e az ajánlat, ha a kiírással kapcsolatban feltételeket támaszt az ajánlatkérő felé?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő "megengedte", hogy az ajánlattevő meghatározza azokat a feltételeket, amelyek között a szerződést teljesíteni tudja, vagy megengedte, hogy a szerződési feltételekre az ajánlattevő megajánlásokat tegyen, akkor az ilyen ajánlattevői "feltételek" tulajdonképpen válaszok az ajánlatkérői kiírásra, azaz az ajánlat érvényes lesz.Amennyiben azonban a közbeszerzési kiírás
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. május 29.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3171

4. találat: Késedelmes kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem

Kérdés: Ha késve nyújtom be a kiegészítő tájékoztatás iránti igényemet, azzal érvénytelen lesz az ajánlatom, ezzel törvényt sértek?
Részlet a válaszból: […]56. §-ának (3) bekezdése képezi az alábbiak szerint. Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a (2) bekezdés szerinti határidőben megadni. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról valamennyi ajánlattevőt haladéktalanul, írásban és egy­idejűleg értesíteni kell. Ebben az esetben a 75. § (1) bekezdése nem alkalmazandó. Az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével az ajánlatkérő csak akkor élhet, ha az ajánlati felhívásban előírta, hogy a dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. Azokat az ajánlattevőket, akik az ajánlattételi határidő meghosszabbításakor még nem vásároltak, illetve nem vettek át dokumentációt, a dokumentáció átadásával egyidejűleg kell erről a körülményről írásban tájékoztatni. Mivel a kérdés eleve későn érkezett, így a válasz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2824

5. találat: Szerződés kötelező elfogadása

Kérdés: Az ajánlattevőnek kötelező-e elfogadnia az ajánlatkérő által megadott szerződéses tartalmat?
Részlet a válaszból: […]Ebben az esetben az ajánlat érvényességének feltétele, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon a szerződéstervezet elfogadásról. Ez a nyilatkozat ajánlati kötöttséget eredményez a szerződés tekintetében is, így a szerződés a dokumentáció szerinti tartalommal jön létre az ajánlatkérő és a nyertes ajánlattevő mint szerződő felek között; - a másik lehetőség, hogy az ajánlatkérő lehetővé teszi az ajánlattevők számára, hogy a dokumentáció részeként kiadott szerződéstervezethez további javasolt szerződési rendelkezéseket építsenek be. A megoldás alkalmazása esetén az ajánlat elfogadásával az ajánlattevő által javasolt kiegészítéseket is elfogadja az ajánlatkérő, azaz a szerződés az ajánlattevői kiegészítések szerinti tartalommal jön majd létre. Tárgyalásos eljárásban az előzetes elfogadásnak nincs jelentősége, mert az ajánlati kötöttség a tárgyalások[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2675