Ajánlat kiegészítése

Kérdés: Az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő elő­írta, hogy valamennyi ajánlati sor beárazandó. Két sort nem áraztunk be, így az ajánlati ár gyakorlatilag nem valós. Ez kiegészíthető? Ilyen módon az ajánlatkérő elbírálja az ajánlatot?
Részlet a válaszából: […] A hiányzó két sor beárazása a benyújtott ajánlat kiegészítése, módosítása lenne. Az ajánlattételi határidő lejártát követően az ajánlatok kiegészítésre, módosítására csak szűk körben kerülhet sor, az erre vonatkozó korlátokat a Kbt. 67. §-ának (7) és (8)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

Kérdés: Milyen közbeszerzési eljárás az, melynek megnevezése: keretmegállapodás egy ajánlattevővel?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 108. §-a rendelkezik arról, hogy a közbeszerzés keretmegállapodás útján is megvalósítható. A keretmegállapodásos eljárás a 82. § szerint a közbeszerzési eljárás egy fajtája, amelyet akkor köt (alkalmaz) az ajánlatkérő, ha hosszabb időszakra szólóan...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Műszaki leírásnak nem megfelelő ajánlat korrekciója

Kérdés: Az ajánlatkérő úgy rendelkezett, hogy ha az ajánlatunk egy ponton nem felel meg a műszaki leírásnak, nem érvénytelen abban az esetben, ha hiánypótlás keretében korrigálunk. Lehetővé teszi az ilyenfajta eljárást a Kbt.?
Részlet a válaszából: […] Feltehetően nem tárgyalásos eljárás keretében tette mindezt az ajánlatkérő, mivel tárgyalás esetében az ajánlati kötöttség még nem állt be az ajánlattételt követően, ezért az ajánlat módosításával az ajánlattevő szabadon élhetett volna.Nyílt eljárás során azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

Ajánlat kiegészítése keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Van-e jogszabályi lehetőség a keretmegállapodás első részében tett ajánlat kiegészítésére?
Részlet a válaszából: […] A keretmegállapodásos eljárás két részből álló eljárás. Az első részben az ajánlatkérő nyílt, meghívásos vagy – ha annak feltételei fennállnak – tárgyalásos eljárás lefolytatásával keretmegállapodást köt.Az eljárás második részeként a keretmegállapodásból a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. szeptember 18.

Ajánlati elem pótlása

Kérdés: Pótolható-e a részletes költségvetés?
Részlet a válaszából: […] A részletes költségvetés az ajánlott ellenszolgáltatás részletes kifejtése, egyben az értékelésre kerülő részszempont lenyomata, mely az értékelés során alapul szolgálhat arra, hogy az ajánlatkérő megállapítsa, történt-e keresztfinanszírozás, minden költség megfelelő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 12.

Hiánypótlás korrekciós célú, ismételt benyújtása

Kérdés: Hiánypótlás ismételt benyújtása esetlegesen javít-e a korábbi hibán? Kérheti-e akár másként a korábbi hiányosságot az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] A hiánypótlási szabályok alapján van lehetőség egyszeri esetben az ajánlat kiegészítésére, iratok, nyilatkozatok megfelelő módon történő benyújtására. A többszöri hiánypótlást a Kbt. az alábbiak szerint zárja ki.67. §-ának (5) bekezdésében kimondja, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. december 12.

Ajánlat kiegészítése az ajánlattevő által szükségesnek tartott adattartalommal

Kérdés: Kiegészíthető-e az ajánlat az általunk szükségesnek tartott adattartalommal? Benyújthatjuk-e a kiegészítést külön dokumentumban? Hogyan kezeli ezt a kiegészítést az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […]  A hiánypótlás során lehetőség van ún. önkéntes hiánypótlásrais a jelenleg hatályos Kbt. 83. §-ának (2) bekezdésében meghatározottfeltételekkel.Az említett jogszabályhely értelmében a hiánypótlás során azajánlat úgy módosítható, illetve egészíthető ki,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Ajánlat kiegészítése hiánypótlási eljárásban

Kérdés: Jogszerűen jár-e el az az ajánlattevő, aki 5 oldal ajánlati dokumentációt bead azzal, hogy majd hiánypótlás során kiegészíti ajánlatát, illetve a hiánypótlási eljárásban egészíti ki azt?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az ajánlat érintett része nem került értékelésre,úgy jogszerűen érvényes a benyújtott hiánypótlás és egyben az ajánlat,ugyanakkor, ha értékelésre került, úgy az az ajánlat érvénytelenségéteredményezi. Önkéntes hiánypótlásban az ajánlattevő lehetősége,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Szerződés kötelező elfogadása

Kérdés: Az ajánlattevőnek kötelező-e elfogadnia az ajánlatkérő által megadott szerződéses tartalmat?
Részlet a válaszából: […] Általában igen, de ez attól függ, hogy milyen közbeszerzésieljárás lefolytatására kerül sor, és az ajánlatkérő hogyan határozta meg aszerződéssel kapcsolatos elvárásait a dokumentációban.Ezzel kapcsolatosan többféle megoldás lehetséges.Nyílt és meghívásos...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Ajánlat kiegészítése

Kérdés: Mit jelen az ajánlat kiegészítése az ajánlattételi határidő lejárta után? A "kiegészítés" megjelölést a dokumentáció tartalmazza.
Részlet a válaszából: […] Amennyiben tárgyalásos eljárásról van szó, a tárgyalásoksorán a beszerzési tárgy kismértékű változásával lehetőség van az ajánlat"kiegészítésére", bár ezt a kifejezést ebben a formában a Kbt. nem tartalmazza.Amennyiben az ajánlati kötöttség beáll az ajánlattételt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.
1
2