Feltételes közbeszerzés – felfüggesztett hatálybalépés

Kérdés: Intézményünk feltételes közbeszerzést szeretne lefolytatni, amelynek során a szerződés hatálybalépésének felfüggesztését is előírnánk. A hatálybalépés felfüggesztése milyen hosszú időtartamra vonatkozhat?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 135. § (12) bekezdése ad lehetőséget az ajánlatkérőnek arra, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kikösse azt a feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. június 14.

Ajánlat módosíthatósága

Kérdés: Árindokolás esetében módosulhat-e az ajánlat? Vagy ez csak lehetőség, nem szükségszerű? (A kérdés egy OMSZ-eljárás döntéséhez kötődik, de nem csak az adott esetre vonatkozik.)
Részlet a válaszából: […] Az alábbiakban a vonatkozó jogorvoslati határozatból közlünk részleteket, és foglaljuk össze a kérdés szempontjából releváns részeket.A kérdező vélhetően a D. 323/2017-es esetre utal, melyben a nyertes ajánlattevő az eredeti indokolásában bemutatott 297 négyzetméter/óra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

Elektronikus árlejtés folyamatában változtatható ajánlati elemek

Kérdés: Az ajánlatkérő a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás értékelési szempontja alapján bírálja el az ajánlatokat – Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja. Az elektronikus árlejtés folyamatában az árakon kívül megváltoztatható-e az eredetileg megajánlott termékek típusa vagy gyártmánya a végső ajánlatban?
Részlet a válaszából: […] A kérdés életszerű, hiszen az elektronikus árlejtés már értékelési szakaszban történik, a beérkezett ajánlatok érvényességének megállapítását követően. Erre az időszakra feloldódik az ajánlati kötöttség. Ez azonban nem vonatkozik másra, mint az "árlejtett" tartalomra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. november 9.

Ajánlatkérő kijavítási jogosultsága

Kérdés: Van-e joga arra az ajánlatkérőnek, hogy ha az ajánlatban hiányos az oldalszámozás, azt kiegészítse?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek egy esetben van lehetősége az ajánlatot módosítani, azaz tartalmát megváltoztatni, és ez a számításihiba-javítás esete az alábbiak szerint.Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Mintapéldány pótlása

Kérdés: Hiánypótolható-e a mintapéldány, ha az ajánlattevő hibás típust adott be, azaz nem pontosan az ajánlatnak megfelelő, hibás termék került be a termékminta dobozába?
Részlet a válaszából: […] A Döntőbizottság D 279/2014 számú döntésében kifejtett jogi álláspontja szerint, amennyiben az alkalmassági feltételek igazolása körében a műszaki leírásnak megfelelő mintapéldány benyújtása kötelező, a mintapéldányt érvényességi szempontból is vizsgálni kell, tehát...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. november 12.

Műszaki leírásnak nem megfelelő ajánlat korrekciója

Kérdés: Az ajánlatkérő úgy rendelkezett, hogy ha az ajánlatunk egy ponton nem felel meg a műszaki leírásnak, nem érvénytelen abban az esetben, ha hiánypótlás keretében korrigálunk. Lehetővé teszi az ilyenfajta eljárást a Kbt.?
Részlet a válaszából: […] Feltehetően nem tárgyalásos eljárás keretében tette mindezt az ajánlatkérő, mivel tárgyalás esetében az ajánlati kötöttség még nem állt be az ajánlattételt követően, ezért az ajánlat módosításával az ajánlattevő szabadon élhetett volna.Nyílt eljárás során azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. január 8.

Elektronikus bontás folyamata

Kérdés: Az elektronikus bontás hogyan zajlik?
Részlet a válaszából: […] A választ a Kbt. bontásra vonatkozó, teljes 80. §-ánakismeretében lehet megadni. Az elektronikus bontás feltétele, hogy legyenelektronikusan beérkező ajánlat, melynek benyújtását az ajánlatkérő lehetővétette.A 80. § rendelkezései a következők:– az ajánlatokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

Ajánlattevő részvétele a tárgyaláson

Kérdés: Milyen jogszabályi alapja van az ajánlatkérő azon rendelkezésének, miszerint ha az ajánlattevő nem vesz részt a tárgyaláson, akkor nincs lehetősége ajánlata megváltoztatására, és így az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlata képezi majd az elbírálás alapját?
Részlet a válaszából: […] A tárgyalás menetének meghatározása során az ajánlatkérőelőírhatja, hogy az ajánlat módosítására a tárgyalás folyamán kerül sor. Haennek az ajánlattevő úgy felel meg, hogy a tárgyalásra csak ajánlatát nyújtjabe, a tárgyalás során az ajánlat felbontásra kerülhet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Ajánlat változtatása tárgyalásos eljárásban

Kérdés: Tárgyalásos eljárásban megtehetem-e, hogy az első árközlést követően a második árajánlatom annak a fele, és az utolsó árajánlatom annál – mármint a másodiknál – magasabb? Ha nem, kérem válaszukat arra nézve, hogy milyen rendelkezés (rendelkezések) tiltják ezt meg az ajánlattevőnek?
Részlet a válaszából: […] A tárgyalásos közbeszerzési eljárásnak az a nagy előnye azösszes többi eljáráshoz képest, hogy ebben az eljárásban a felek szabadontárgyalnak a szerződés feltételeiről, így az árakról is. Ez pedig azt jelenti,hogy a tárgyalások lezárásáig nem áll fenn ajánlati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.

Ajánlat megváltoztathatósága hiánypótlás keretében

Kérdés: Hiánypótlás esetén amennyiben az "eredeti" ajánlatban X. Y.-t mint szakembert jelölöm meg, azonban ő például nem szerepel a nyilvántartásban, vagy a nyelvismerete hiányzik, és hiánypótlást követően Z.-t nevezem meg, aki a felhívásban előírt követelménynek megfelel, köteles-e elfogadni az ajánlatkérő a "megjelölt szakembert", vagy a hiánypótlást az ajánlat megváltoztatásának tekintheti, és – esetleg – az ajánlatot érvénytelenné nyilváníthatja?
Részlet a válaszából: […] Igen, a meglátás helyes, valóban nincs lehetőség azeredetileg megnevezett ajánlattevő cseréjére. Az ajánlattevőre vonatkozóan azajánlatkérő nem kérhet egyebet, mint hiánypótlást. Ez azonban nemeredményezheti az ajánlat módosítását, ahogyan azt a közbeszerzési törvény 83...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. november 6.