Keresés eredménye

41 találat a megadott ajánlati biztosíték tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása
Kérdés: Van arra törvényes lehetőség, hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő helyett más gazdasági szereplő bocsássa az ajánlatkérő rendelkezésére? (Konkrétan felmerült, hogy az egyik alvállalkozó fizetné, akit így nevesítene is az ajánlattevő ajánlatában.)
Részlet a válaszból: […]kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az eljárás részvételi szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni.Előbbi álláspontot erősíti a Kbt. 73. § (1) bekezdésének érvénytelenségre vonatkozó szabálya, mely az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott biztosítékról szól. Ebben az olvasatban az esetlegesen más által rendelkezésre bocsátott biztosíték érvénytelenséget eredményezne.E kérdésben konzekvens a Kbt.: nem engedi a biztosíték - kérdésben felvetett - más által történő rendelkezésre bocsátását.A Kbt. 73. §-ának (1) bekezdés értelmében az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha- azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4276
2. találat: Ajánlat visszavonásának jogkövetkezményei
Kérdés: Mi a következménye annak, ha az ajánlattevő későn vonja vissza ajánlatát? Egy jogorvoslati ügyben - D.560/2017 - úgy látjuk, akár el is marasztalhatja emiatt a DB. Egyáltalán van arra lehetőség, hogy az ajánlat visszavonását az ajánlattevő következmény nélkül tehesse meg?
Részlet a válaszból: […]időpontig kötve van az ajánlatához, vállalásához. A Kbt. 53. § (8) bekezdése egyértelműen kimondja, hogy az ajánlattevő csak az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza az ajánlatát. Ez a közbeszerzési eljárásra vonatkozó kógens előírás, mely az ajánlattevő magatartását szabályozza akként, hogy az ajánlatot jogszerűen csak az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza."A jogorvoslati ügyben az ajánlat visszavonására egyértelműen az ajánlati kötöttség beállta után került sor.Ennek következtében a "Döntőbizottság jogi álláspontja szerint a kérelmezett megsértette a Kbt., valamint a Korm. rendelet ajánlat visszavonására vonatkozó szabályait. A Döntőbizottság álláspontja szerint az ajánlattevői jogsértés objektív következménye az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4091
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
3. találat: Ajánlati biztosíték kezelése a hatályos Kbt.-ben
Kérdés: Valóban elvesztem az ajánlati biztosítékot, ha az ESPD-t ugyan kitöltöttem, de amikor az ajánlatkérő felszólít az igazolások benyújtására, ott már nem nyújtom be? (Véleményem szerint az a megoldás ilyen formában meglehetősen diszkriminatív.)
Részlet a válaszból: […]bekezdése szerinti esetben. Az ajánlati biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg abban az esetben is, ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttséggel terhelt ajánlatához az ajánlatkérő felhívására nem vagy nem megfelelően nyújtja be az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát alátámasztó igazolásokat, és ajánlata ezen okból érvénytelennek minősül.Megjegyezzük, hogy a törvény a fenti szabály alól kiemeli a Kbt. 131. §-ának (9) bekezdésében foglalt esetet. Eszerint az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel szemben csak abban az esetben mentesül a szerződés megkötésének kötelezettsége alól, valamint a nyertes ajánlattevő az (5) bekezdésben meghatározott időtartam alatt akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől),[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3857
4. találat: Ajánlati biztosíték közös ajánlattétel esetén
Kérdés: Közös ajánlattevőként indulunk. Ez esetben valamennyi résztvevőnek fennáll az ajánlatibiztosíték-adási kötelezettsége?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3853
5. találat: Eljárás a közbeszerzési törvény és a banki szabályzat ellentmondása esetén
Kérdés: Cégünk rendszeresen részt vesz közbeszerzési eljárásokban. A jogszabály szerint (és a gyakorlatban is) a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés napján át kell adnia az ajánlatkérő részére az egyik, szerződést biztosító mellékkötelezettségét (teljesítési biztosíték) alátámasztó dokumentumot, azaz a vállalkozási szerződés mellékletét. Cégünk a teljesítési biztosítékot rendszeresen bankgarancia formájában nyújtja. A számlavezető bankunk szabályzata szerint a teljesítési biztosítékra vonatkozó bankgarancia kiadását csak mindkét fél részéről aláírt vállalkozási szerződés bemutatásával hajlandó elindítani. A banki szabályzat tehát ellentmond annak, hogy a teljesítési biztosíték dokumentumát már a szerződéskötés aláírásának napján átadjuk az ajánlatkérőnek. Mi ilyenkor a teendő?
Részlet a válaszból: […]Megoldás lehet tárgyalásos eljárás esetében a tárgyalás során, míg minden eljárástípus esetében kiegészítő tájékoztatás keretében felhívni az ajánlatkérő figyelmét arra, hogy a Kbt. 126. §-a is hatályba léptető feltételként aposztrofálja a teljesítési biztosítékot, és csak legkorábban a szerződéskötés időpontjától írja elő. Praktikus okokból a kérdésben foglaltak miatt is egyszerűbb, ha a hatályba léptető feltételt részesíti előnyben az ajánlatkérő, melyre érdemes felhívni a figyelmét.A Kbt. 126. §-ának (4) bekezdése értelmében ugyanis a biztosítéknak a szerződésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3683
6. találat: Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása közös ajánlattételnél
Kérdés: Közös ajánlattétel esetén hogyan történik az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3622
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
7. találat: Kiírásnak nem megfelelő ajánlati biztosíték
Kérdés: Az eljárást megindító felhívásban előírták, hogy ajánlati biztosítékot kell nyújtaniuk az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, illetve az ajánlati biztosítéknak legalább az ajánlati kötöttség időpontjáig érvényben kell lennie. Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg benyújtotta az előírt mértékű bankgaranciát - mint ajánlati biztosítékot -, de az ajánlati bankgarancia lejárati idejét rosszul számolta ki, így az rövidebb időtartamra szól, mint az eljárást megindító felhívásban előírt ajánlati kötöttség ideje. Ebben az esetben hiánypótoltatható-e az ajánlati biztosíték, vagy pedig az ajánlat a Kbt. 74. § (2) bekezdésének c) pontja alapján érvénytelennek minősül?
Részlet a válaszból: […]rendelkezésére bocsátotta. A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az eljárás részvételi szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni.A 74. § (2) bekezdésének a)-c) pontjai szerint az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:- aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz (69. §);- lehetetlen, vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz (70. §), továbbá ha- az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. április 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3613
8. találat: Megosztott ajánlati biztosíték
Kérdés: Társaságunk konzorciumban szeretne pályázni. Ebben az esetben az ajánlati biztosíték adható-e a konzorciumi partnerek között 50-50 százalékban megosztva, bankgaranciával?
Részlet a válaszból: […]bocsátják rendelkezésre. Korábban vita volt arról, hogy az ún. egyszeri rendelkezésre bocsátás megtehető-e oly módon, hogy részösszegben biztosítják az ajánlattevők a biztosíték összegét, és a részösszegek összesen értéke teszi ki az ajánlatkérő által előírt összeget. A joggyakorlat abba az irányba halad, hogy ez nem engedhető meg az ajánlati biztosíték jogintézményének jellege és az 59. § rendelkezései miatt.Két konzorciumi partner esetén ugyanis, ha bankgaranciával történik az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása, akkor olyan bankgarancia-nyilatkozat fogadható el, amely- mindkét ajánlattevő nevét és- a biztosíték teljes összegét tartalmazza.Amennyiben a konzorciumi tagok 50-50 százalékban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3433
Kapcsolódó tárgyszavak:
9. találat: Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje
Kérdés: Az ajánlati biztosíték benyújtható-e az ajánlattételi határidő lejárta után?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3346
Kapcsolódó tárgyszavak:
10. találat: Nyilatkozat ajánlati kötöttség időtartamáról ajánlati biztosíték átutalással történő teljesítése esetén
Kérdés: Általában bankgarancia formájában adunk ajánlati biztosítékot, most azonban az ajánlat beadási határideje olyan közel van, hogy inkább az átutalás mellett döntöttünk. Az ajánlati felhívásban pontosan rendelkeznek arról, hogy mely bankszámlára kell beérkeznie az összegnek a bontásig. Mivel tárgyalás is lesz az eljárás során, és az ajánlati kötöttség a tárgyalás végén a végső ajánlati ár megadása után áll be, és a kívánalmak szerint 30 napig fenn kell tartani az ajánlatunkat, a bankgarancia esetében nekünk kellett volna megadni a banknak, hogy mi legyen a határidő, amíg az összeg esetlegesen lehívható. Átutalás esetén nincs ilyen kívánalom? Nem kell rendelkeznünk az ajánlati kötöttség időtartamáról mint a bankgarancia esetében?
Részlet a válaszból: […]fizetni- az ajánlattevők részére az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, vagy az eljárás eredményéről az ajánlattevőknek megküldött értesítést követő tíz napon belül;- a nyertes ajánlattevő, valamint - a 124. § (4) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő tíz napon belül, kivéve ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik - a) és b) pontok.A (6) bekezdés rendelkezése szerint, ha az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, a pénzben teljesített biztosíték kétszeres összegének, egyéb esetekben a biztosíték mértékének megfelelő összeg tíz[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3345
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés