Ajánlati dokumentáció egy részének visszaszolgáltatási kötelezettsége

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta a felhívásban, hogy az ajánlattevő köteles a kiadott kiviteli terveket hiánytalanul, az ajánlatával egyidejűleg visszaszolgáltatni, ennek hiányában az ajánlat érvénytelen. A kiviteli tervek az ajánlati dokumentáció részét képezik, amit a cégünk megvásárolt. Jogosan számláznánk le (vissza) a kérdés szerinti esetben a dokumentáció árát?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint az ajánlatkérő kérdésben szereplőkikötését nem lehet jogszerűnek tekinteni. A Kbt. 54. § (5) és (6) bekezdései rendelkeznek adokumentáció ellenértékéről és a dokumentáció visszaszolgáltatásáról akövetkezők szerint. A dokumentáció...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.