Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

4 találat a megadott ajánlati felhívás tartalma tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Hirdetménytartalom meghosszabbítható szerződésnél

Kérdés: Meghosszabbítható szerződésnél milyen hatályt adjon meg az ajánlatkérő a szerződéses adatok rögzítésénél: az alap szerződéses időtartamot, vagy a meghosszabbítás lehetőségével kibővített időtartamot?
Részlet a válaszból: […]beszerzési rendszer időtartama" a valós, eredetileg tervezett időtartamot jelenti, esetleges meghosszabbítás nélkül. A szerződés későbbi meghosszabbíthatóságára az alapidőszakon túl van lehetőség, melynek
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. június 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4725

2. találat: Dokumentum szerkezetének megváltoztathatósága keretmegállapodásos eljárásban

Kérdés: Ha az ajánlatkérő katalógust kért be, de a katalógus felépítése változik, és keretmegállapodásos eljárásban vagyunk, akkor van-e lehetőség a katalógus felépítésén változtatni az esetben, amikor az ajánlatkérő újraversenyeztet?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő a 41. § (3) bekezdése alapján kötelezővé teszi az elektronikus kommunikációs eszközök használatát, az eljárást megindító felhívásban előírhatja, hogy az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy hogy az ajánlattevőnek elektronikus katalógust kell csatolnia az ajánlatához.A 109. § (3) bekezdése értelmében, ha az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, az ajánlatkérő köteles:- ezt az eljárást megindító felhívásban vagy - ha előzetes tájékoztatót alkalmaz eljárást meghirdető felhívásként - a közvetlen részvételi felhívásban közölni;- a közbeszerzési dokumentumokban feltüntetni a külön kormányrendelet szerinti, az elektronikus katalógus formátumával, a felhasznált elektronikus eszközökkel és a csatlakozás műszaki szabályaival és leírásával kapcsolatos valamennyi szükséges információt.A 109. § (5) bekezdésének rendelkezése értelmében ha az ajánlatok elektronikus katalógusok formájában történő benyújtását követően egynél több gazdasági szereplővel keretmegállapodás megkötésére kerül sor, az ajánlatkérő rendelkezhet úgy, hogy a verseny egyes konkrét közbeszerzések tekintetében való újranyitása frissített katalógusok alapján történjen.A kérdéshez kapcsolódik továbbá a Kbt. 109. §-ának (6) bekezdése, mely szerint[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. szeptember 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4054

3. találat: Ajánlatkérő kötelezése az ajánlattevő által

Kérdés: Kötelező-e a becsült értéket és a fedezetet megadni az eljárást megindító felhívásban? Az ajánlattevő arra szólít fel informálisan, hogy az egyértelmű tájékoztatás érdekében közöljem vele ezeket az adatokat. Megtehetem-e, és kötelezhet-e engem az ajánlattevő a nyilvánosságra hozatalra?
Részlet a válaszból: […]teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét - részajánlattétel biztosítása esetén részenként - az utolsó tárgyalás alkalmával azt követően kell ismertetnie, hogy az ajánlattevő megtette végleges ajánlatát. E bekezdés rendelkezései nem zárják ki, hogy a becsült értékre és a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegére vonatkozó adatokat az ajánlatkérő az e bekezdésben foglalt időpontokat megelőzően is az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők rendelkezésére bocsássa.Ennek megfelelően tehát a legkésőbbi időpont, mikor az ajánlatkérő a fedezetet és a becsült értéket köteles közölni, az az ajánlatok bontásának megkezdése. Amennyiben ezt elmulasztja, a jogsértés nem reparálható. Sajátos az elektronikus aukció esete, amelynek lefolytatásánál nincs lehetőség a bontáskor történő adatismertetésre, hanem a 257/2007. kormányrendelet értelmében az árlejtés lezárását követően kötelező legkésőbb ismertetni - rendelet 18. § (2) bekezdésének f) pontja.Fentiek tehát azt az időpontot rögzítik, amikor mindenképpen ismertetni kell a fedezet és a becsült érték mértékét annak érdekében, hogy az ajánlattevők tisztában legyenek az esetleges aránytalanul alacsony árral kapcsolatos indokoláskérés szükségességéről, valamint arról a rendelkezésre álló fedezetről, mely nagy valószínűség szerint nem kerül elvonásra, azaz amelynek mértékéig az ajánlatkérő a teljesítésre képes. Ez azonban[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. április 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3390
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Ajánlati felhívás és dokumentáció ellentéte

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha az ajánlati felhívás tartalma nem egyezik meg a dokumentációban foglaltakkal?
Részlet a válaszból: […]kiegészítő tájékoztatás kérése formájában felhívni az ajánlatkérő figyelmét az ellentmondásra, melynek eredményeképpen ajánlatkérő kötelessége feloldani azt. Ennek természetesen meglehet az a következménye, hogy az ajánlatkérő módosítaná felhívásának tartalmát, mert például a dokumentációban már más műszaki tartalmat tartott helyesnek. Ez a szabadság azonban nem adott, s egyszerű elírással nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1726
Kapcsolódó tárgyszavak: ,