Ajánlati kötöttség elektronikus árlejtésnél

Kérdés: Az ajánlatkérő az árlejtéstől eltekint, így másként áll be az ajánlati kötöttség, gyakorlatilag visszamenőleg. Van erre lehetőség?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet az ajánlati kötöttséget aszerint szabályozza, hogy sor került-e az árlejtésre vagy sem. Mivel az árlejtés a bírálati szakaszban történik, mindenképpen érvényes ajánlattevő kell, hogy az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Ajánlati kötöttség időtartama eljárás felfüggesztése esetén

Kérdés: Ha felfüggesztem az eljárást, akkor az ajánlati kötöttség is automatikusan meghosszabbodik?
Részlet a válaszából: […] A felfüggesztés a jogorvoslati eljárás megindítása esetében kötelező az ajánlatkérők részére, mely az alábbi, a Kbt. 154. § (3) bekezdése szerint nem érinti az ajánlati kötöttség időszakának meghosszabbodását. Ennek az az oka, hogy az ajánlati kötöttségi időszak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Döntésképtelenség az eljárás eredménye vonatkozásában

Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha az ajánlatkérő nem képes dönteni az eljárás eredményéről? Köteles a szerződéskötésről szóló tájékoztatót 120 napon belül feladni?
Részlet a válaszából: […] ...dokumentumokban meghatározott feltételekhez, az ajánlattevő az ajánlatához az ajánlattételi határidő lejártától kötve van. Az ajánlati kötöttség időtartamát az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban nem határozhatja meg annak kezdetétől számított harminc...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. július 10.

Ajánlati kötöttség maximuma

Kérdés: Az ajánlatkérő az ajánlati kötöttség időtartamát 60 napban határozta meg azzal, hogy annak lejártát követően kérhesse az ajánlat fenntartását az ajánlattevőktől. Ezt hányszor és milyen határidővel teheti meg, azaz maximálisan meddig kell fenntartani az ajánlatunkat ilyen igény esetén?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. az ajánlattételt követően maximum 60 nap ajánlati kötöttség biztosítását teszi lehetővé. Mivel az ajánlatkérő a lehető legrövidebb idő alatt köteles elbírálni a beérkezett ajánlatokat, így érthető a Kbt. korlátozó szabálya, mely a túlzottan hosszadalmas...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. október 8.

Ajánlati kötöttség maximuma

Kérdés: Mi az ajánlati kötöttség maximális időtartama?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlati kötöttség időtartama szoros összefüggésben állaz elbírálás idejével, valamint a szerződéskötési határidővel. Az ajánlattételikötöttség ugyanis az ajánlattételi határidő lejártakor kezdődik, és legalább azajánlati felhívásban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.