Keresés eredménye

6 találat a megadott ajánlatkérő kötelezettsége tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ajánlatkérő kötelezettségei az elektronikus közbeszerzéssel kapcsolatban
Kérdés: Milyen kötelezettségeik vannak most az ajánlatkérőknek abból a szempontból, hogy az elektronikus közbeszerzés még nem kötelező, de az EKR már működik? Kötelező eljárást is indítani, vagy elegendő regisztrálni, és majd később megindítani az eljárást?
Részlet a válaszból: […]január 1. és 2018. április 14. közötti időszakban megkezdett beszerzésekre, közbeszerzési eljárásokra, közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésekre abban az esetben alkalmazandó, ha az ajánlatkérő a Kbt. 41. § (3) bekezdése alapján az EKR-ben történő lebonyolítást írja elő;- amennyiben az ajánlatkérő úgy dönt, hogy elektronikus árlejtést kíván lefolytatni, egyúttal köteles előírni az EKR alkalmazását is;- a központi beszerző szervek által alkalmazott informatikai rendszereknek a 2. § (8) bekezdésében foglalt feltételeknek 2018. április 15. napjáig kell megfelelniük.A kormányrendelet további kötelezettségeket határoz meg a regisztráció vonatkozásában mind az ajánlatkérők, mind a független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók számára. Jelesül minden[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. február 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4122
2. találat: Ajánlatkérő szerződéskötési kötelezettségének hiánya a kiírásban
Kérdés: Megteheti-e az ajánlatkérő, hogy kiír egy beszerzést, ehhez képest nem vállal semmire felelősséget, a szerződéskötésre, a darabszám-megrendelésre sem? (Viszont ezzel árakhoz és piaci szereplőkhöz jut.)
Részlet a válaszból: […]megkötésére, amely kötelezettség alól gyakorlatilag csak vis maior esetben mentesül az ajánlatkérő.Ugyan azt megteheti az ajánlatkérő, hogy az ajánlattételi határidő lejárta előtt visszavonja az eljárást megindító felhívását, és ekkorra már valóban rendelkezik információval a potenciális ajánlattevők köréről, de ajánlat hiányában a tényleges ajánlati árakat még nem[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. március 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3602
3. találat: Ajánlatkérő általi dokumentum-küldés igazolása
Kérdés: Milyen módon kell az ajánlatkérőnek igazolnia, hogy megküldte az ajánlattevők részére a Kbt.-szerinti dokumentumokat? Elegendő, ha csak magát a megküldést igazolja - például e-mail vagy telefax igénybevétele esetén?
Részlet a válaszból: […]annak nem változó tartalma igazolható legyen.A 257/2007. kormányrendelet 3. §-a két feltétel biztosítását teszi szükségessé, a megváltoztathatatlanságot és a letagadhatatlanságot. Tehát mind a küldő fél azonosítását, mind a küldött információ azonosságát igazolni kell. Ehhez vagy elektronikus aláírásra, vagy a fentieket biztosító informatikai megoldásra van szükség.A kormányrendelet 3. §-a (1) bekezdésének b) pontja kimondja, hogy az ajánlatkérő az elektronikus cselekmények gyakorlása, az elektronikus árlejtés során különösen a következőket köteles biztosítani: ... a kapcsolattartást, valamint az információk továbbítását,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. június 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3428
4. találat: Kizáró okok ellenőrzése
Kérdés: Hogyan kell értelmezni a Kbt. 20. §-ának (8) bekezdésében szereplő egyszeri ellen­őrzési kötelezettséget a kizáró okokra vonatkozóan és a Kbt. 63. §-ának (5) bekezdésében szereplő "...eredményhirdetés időpontjára vonatkozó" időpontot? Mert a két időpont között - például építési beruházás esetén - akár 60 nap is eltelhet. Ha az ellenőrzés megtörténik adott esetben az ajánlattételi határidő után pár nappal, és minden rendben van, kinyomtatva minden ellenőrzési pont, végigmegy a döntés, majd valamelyik érvényes ajánlattevő felkerül például az OMMF-honlapra, és egy ilyen ajánlattevő lesz a nyertes, akkor mi a teendő? A Kbt. 20. §-ának (8) és 63. §-ának (6) bekezdésében foglal­taknak az ajánlatkérő eleget tett, de a 63. § (5) bekezdésében foglalt eredményhirdetés időpontjára vonatkozó rendelkezésnek nem. Mi a megoldás?
Részlet a válaszból: […](5) bekezdése azonban kiemeli az OMMF-adatbázis, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázis ellenőrzését, melyhez egy adott időpontot rendel. Mivel az ellenőrzésnek addig mindenképpen meg kell történnie, hiszen az eredményhirdetés előtt az ajánlatkérőnek tudnia kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az erőforrást nyújtó szervezet státuszát említett adatbázisok vonatkozásában, így a 63. § (5) bekezdés elő­írása valóban duplikációnak tekinthető. Egyszerűbb a helyzet a köztartozásmentes adózói adatbázissal kapcsolatban, mely minden hónap 10-én kerül felülvizsgálatra, és ajánlatkérő általi ellen­őrzése utólag igazolható oly módon, hogy amennyiben az ajánlatkérő visszakeresi az adott időszakot, utólag is képes ellenőrizni az érintettek helyzetét. Az OMMF[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. július 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2723
Kapcsolódó tárgyszavak: ,
5. találat: Ajánlatkérő informálási kötelezettsége
Kérdés: Egyszerű közbeszerzési eljárásban - a Kbt. 299. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben - öt értékelhető ajánlat érkezett. Cégemet az alacsony ajánlati ár miatt kérték magyarázatra, amellyel kapcsolatos indokot elfogadtak. (Beruházás közbeszerzésének lebonyolítása témában.) Az eredményt "az összegzés az ajánlatok elbírálásáról" dokumentumból tudtuk meg, amelyben a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontjára hivatkozással az ajánlatot - másik két cég ajánlatával együtt - érvénytelennek nyilvánították, és "az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlati feltételekre, a szerződés teljesítésére és a kért szolgáltatásra" nem tartalmazta kifogással. Minden dokumentum megfelelően csatolva lett. Az ajánlatkérő nem hivatkozott a Kbt. idevonatkozó 70. §-ának (1) bekezdésére. A kért dokumentumok, iratok között szerződéstervezetet kellett csatolni, ami aláírva szerintünk e pontnak megfelelő nyilatkozattal bír. A példa szerint ilyen alapon több pályázót is ki lehetne zárni közbeszerzésenként, ezért az egyéb információ fejezetbe legalább be kellett volna írni az erre való igényt, mert így, ha szerződéstervezetet nem kértek volna, jogos lenne a kizárás, illetve érvénytelenség. Helyesen járt-e el az ajánlatkérő?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérőt arra, hogy minden részletre kiterjedő információt megadjon az ajánlattevőnek, amely rendelkezés lényegében azt feltételezi, hogy az ajánlattevő tisztában van minden részletkérdéssel. Ez egyrészt nem biztos, hogy így van, másrészt az adott nyilatkozat hiánya nem kell, hogy a teljes ajánlat érvénytelenségét okozza, ezért nincs értelme a hiánypótlás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. április 18.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 589
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Közbeszerzési eljárás megindítása
Kérdés: Az eljárások megindíthatóak-e a szükséges - az ajánlatkérő számára előírt - feltételek nélkül? Amennyiben nem, ezt hol tiltja a törvény?
Részlet a válaszból: […]feljogosított szervezet, az állam, a köztestület, a közalapítvány, a Magyar Nemzeti Bank stb. - Kbt. 22. §-a (1) bekezdésének a-j) pontjai] a költségvetési év elején, lehetőség szerint minden év április 15-éig éves összesített közbeszerzési tervet kell készíteniük az adott évre előirányzott közbeszerzéseikről [Kbt. 5. §-ának (1) bekezdése]. Másrészt az ajánlatkérő köteles meghatározni (közbeszerzési szabályzatában, avagy annak hiányában legkésőbb az adott közbeszerzési eljárás előkészítését megelőzően) a közbeszerzési eljárás előkészítésének, lefolytatásának, továbbá belső ellenőrzésének rendjét; a nevében eljáró, illetőleg az eljárásba bevont személyek, szervezetek felelősségi körét és a közbeszerzési eljárás dokumentálási rendjét - természetesen[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 44