Kizáró oki nyilatkozat

Kérdés: Tiltja-e bármi, hogy olyan közjegyzői nyilatkozatot készítsek, ami általános értelemben hivatkozik a Kbt. 62. §-ára és a 63. §-ára?
Részlet a válaszából: […] ...műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet meghatározza, milyen esetekben szükséges az ajánlatkérőnek elektronikus adatbázist vizsgálnia, és milyen esetben nyilatkozatot kérnie. Mivel a hivatkozások gyakran sokszínűek, és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Alternatív ajánlattétel keretmegállapodás során

Kérdés: Lehet-e azonos terméket különböző áron megajánlani azonos keretmegállapodásos eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...alá sem esik a kérdésben jelzett többféle ár megadása. A Döntőbizottság a jogvita szempontjából azt értékelte mindenekelőtt, hogy az ajánlatkérő kizárta az alternatív (többváltozatú) ajánlattétel lehetőségét. A kérelmező arra hivatkozott, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Információhoz jutás iratbetekintés során

Kérdés: Az ajánlatkérő jogszerűtlenül megmutatta az ajánlat nagy részét az iratbetekintés során. Természetesen a versenytárs talált benne hibát, jelenleg jogorvoslati eljárás van folyamatban. Ha igazoljuk, hogy az ajánlattevő jogszerűtlenül jutott információhoz, akkor egyáltalán köteles-e a jogorvoslati fórum vizsgálni a kérdést, vagy elutasítja, hiszen a bizonyíték jogszerűtlenül jutott az ajánlattevő tudomására?
Részlet a válaszából: […] ...kérő ajánlattevőnek szükséges volt megvádolnia az ajánlattevőt számos jogsértéssel. Amennyiben ezt megtette, úgy valójában az ajánlatkérőnek nem volt más lehetősége, mint az érintett dokumentumokat az iratbetekintést kérő ajánlattevő rendelkezésére bocsátania...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Kapacitást nyújtó szervezet regisztrációja

Kérdés: Regisztrálhatom-e a kapacitást nyújtó szervezetet annak érdekében, hogy be tudjam vonni az eljárásba?
Részlet a válaszából: […] ...(6) bekezdés: "Részvételre vagy ajánlattételre csak olyan gazdasági szereplő hívható fel, amely regisztrált az EKR-ben azzal, hogy az ajánlatkérő a részvételre vagy ajánlattételre felhívni kívánt gazdasági szereplőt az EKR-en kívül előzetesen felhívhatja...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Előzetes piaci konzultáció és EKR

Kérdés: Előzetes piaci konzultációt szeretnénk kezdeményezni egy orvosiműszer-beszerzést megelőzően. Kötelesek vagyunk az EKR-t használni az előzetes piaci konzultációra?
Részlet a válaszából: […] ...tartalmaz.A Kbt. általános szabályai szerint az előzetes piaci konzultáció más módszerek mellett úgy is megvalósítható, hogy az ajánlatkérő a műszaki leírás tervezetét és a szerződéstervezetet az EKR-ben előzetesen közzéteszi, amelynek véleményezésére...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

In-house szerződés módosítása

Kérdés: Egy in-house módon megkötött építési szerződésre vonatkozik-e a Kbt. 141. §-a, és/vagy az építési beruházások megvalósítására kötött szerződések módosításának kezdeményezéséről szóló 13/2023. (I. 24.) Korm. rendelet?
Részlet a válaszából: […] ...követelménynek a szerződés hatálya alatt is. A j) pont esetében bonyolultabb a helyet, ugyanis ott minden szereplő részéről az ajánlatkérői státusznak és az árbevételi követelménynek kell fennállnia.A Kbt. 9. § (1) bekezdése szerint: "E törvényt nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

In-house cég versenyeztetése

Kérdés: Ha egy in-house cég nyílt közbeszerzés keretein belül nyeri el a tendert, és ennek eredményeként kötnek vele szerződést, akkor az alapján az in-house cégnek keletkezik közbeszerzési kötelezettsége, és ajánlatkérőnek fog minősülni?
Részlet a válaszából: […] ...vagy versenyeztetéssel nyeri el.Ebből keveredhet a második és a harmadik eset, hiszen ha egyébként ennek a cégnek van más szerződése már ajánlatkérővel, aki egyben kontrollt gyakorol a cég felett, és meghatározó befolyással is rendelkezik felette, úgy a Kbt. értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

In-house cég alvállalkozója

Kérdés: Abban az esetben, ha az in-house cég Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pontos ajánlatkérőként van bejelentkezve, tehát nemcsak azért ajánlatkérő, mert in-house Kbt. 5. § (1) bekezdés [d) pont], hanem a Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont miatt egyébként is az lenne, és nyílt közbeszerzésen választják ki, akkor neki az alvállalkozók tekintetében hogyan kell eljárnia?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő - amennyiben Kbt. 9. § (1) bekezdés e) pont szerint közjogi szervezetként van bejelentkezve a Kbt. hatálya alá - nem döntheti el szabadon, hogy mit szeretne közbeszerezni és mit nem. Amennyiben a közérdekű tevékenysége még kismértékű is, valójában a Kbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Ajánlat visszavonása ajánlati kötöttségi időszakban

Kérdés: Mi a teendő abban az esetben, ha már beállt az ajánlati kötöttség, és mi mégis vissza szeretnénk vonni az ajánlatot, amikor az ajánlatkérő már értékel, de még nincs döntés?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevő ebben a helyzetben még nem okoz az ajánlatkérőnek közvetlenül kárt, hiszen még nincs döntés, azaz van lehetőség arra, hogy az összegezésben mást jelöljön meg az ajánlatkérő. Az értékelés során történő visszalépés folyamata az EKR-ben ennek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Értékhatárok egyes ajánlatkérők esetében

Kérdés: Ha egy önkormányzat vagy a NEAK kiír egy közbeszerzési eljárást árubeszerzésre, akkor melyiknél milyen uniós értékhatárt kell figyelembe venni? Ha egy adott évben köt velem szerződést, de a teljesítés a következő évre is átnyúlik, akkor ezt hogyan számolja el az ajánlatkérő az értékhatárnál?
Részlet a válaszából: […] ...főszabály, hogy amikor az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetményt közzétette, vagy a hirdetmény nélküli eljárást elindította, azt az évet "terheli" az adott beszerzés becsült értéke, tehát nem kerül elszámolásra a következő években. Mivel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.
1
2
3
419