Keresés eredménye

3 találat a megadott ajánlatok értékelése tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Ajánlat értékelése érdemben bontáskor
Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlatkérőnek arra, hogy bontáskor formailag és érdemben is értékelje az ajánlatot?
Részlet a válaszból: […]ha nincs jelen, akkor az ajánlatkérő két képviselője az ajánlat eredeti példányát a bontáson a 70/A. § (1) bekezdés a) pontja vagy az ajánlati felhívás szerint összefűzi, vagy az összetűzést kiegészíti, azzal az eltéréssel, hogy a matricát az ajánlatkérő jogosult lepecsételni, illetőleg aláírni. Ha az ajánlatok közül az eredeti példány nincs megjelölve, egy tetszőleges példányt kell az "eredeti" megjelöléssel ellátni és - adott esetben - megfelelően összefűzni - (1)-(5) bekezdések. A hivatkozott rendelkezések szerint a bontási eljárás célja a benyújtott ajánlatok felbontása. A bontási eljárást az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni, és mindaddig folytatni kell, amíg az összes benyújtott ajánlat felbontásra nem kerül. Ajánlatonként[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. március 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2625
2. találat: Többváltozatú ajánlatok értékelése
Kérdés: Alkalmazni kívánjuk a Kbt. 51. §-ában meghatározott többváltozatú ajánlattétel lehetőségének megadását. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározzuk a változatok minimumkövetelményét, valamint az egyes változatok műszaki tartalmát. Kérdésünk, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont szerinti értékelését hogyan kell elvégezni a változatok bírálatánál? Csak azonos tartalmú változatokat lehet összehasonlítani (például 1. ajánlattevő 1. változatát 2. ajánlattevő 1. változatával), vagy figyelmen kívül hagyva a változatokat, minden ajánlatot egymáshoz viszonyítva határozzuk meg a sorrendet? Abban az esetben, ha csak az azonos változatokat hasonlíthatjuk össze, akkor az egyes változatok közül mi alapján kell meghatározni az ajánlatkérő számára legelőnyösebb változatot? Összegezve kérjük szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell értékelni a többváltozatú ajánlatokat! Tekinthető-e többváltozatú ajánlatnak, ha egy árubeszerzéshez (ez a minimumkövetelmény) többféle megoldást kérünk a garanciális javítások ellátására - például 1. változat: 1 év, 2. változat: élettartam-garancia stb.? Ennek értékelése hogyan történhet?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő választása fogja meghatározni az értékelés végén, hogy melyik változat lesz a legjobb a különböző változatok között, hanem maga az értékelési rendszer "dönti el" ezt a kérdést, és az értékelés végén egyszerűen "kidobja" magából az összességében legjobb ajánlati változatot. Többváltozatú ajánlattétel esetén ezért nagyon fontos a megfelelő értékelési rendszer megválasztása. Ha például az ajánlati változatok között a műszaki tartalomban, a műszaki megvalósítás módjában vagy a minőségben lehet különbség, akkor az ajánlati ár mellett ezekből is célszerű értékelési részszempontot választani. A példa szerinti esetben a garanciaidő hossza szerint tenne különbséget az ajánlatkérő az egyes változatok között. Véleményünk szerint ez megfelel[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. február 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2601
3. találat: Ajánlati elemek pontosítása az ajánlatok értékelésekor
Kérdés: Az ajánlatok értékelése során derült fény arra, hogy az ajánlat tartalmaz egy felolvasólappal - amelynek tartalmát bontáskor ismertették - megegyező tartalmú ajánlati levelet, amelyben "csupán" az ajánlati ár volt lényegesen magasabb. Ezek után az ajánlatkérő az ellenszolgáltatás alapját képező adatokat átszámolja, s az így kapott végeredményt tekinti ajánlati árnak. Az eljárást nem a fenti ajánlattevő nyerte. Jogszerűen járt-e el az ajánlattevő?
Részlet a válaszból: […]érdekében. Ez azonban nem eredményezheti az ajánlat módosítását. A 84. §-ban hivatkozott olyan számítási hiba, amely arra vonatkozik, hogy például az ajánlattevő az egyes sorok összesítése során hibázott, az ajánlattevő által helyesen korrigálható, azaz a sorok összesítése helyesbíthető. A kérdésben azonban nem egyértelmű a helyzet, hiszen nem nyilvánvaló számítási hibáról beszélünk, ahogyan a kérdésből mindez megállapítható. Ebben a helyzetben a törvény 85. §-a tekinthető irányadónak, amelynek értelmében felvilágosítás kérhető az ajánlattevőtől a nyilatkozat tartalmának tisztázása érdekében. Fontos elem, hogy a tisztázó választ az ajánlat módosításának tekintjük-e, avagy sem. Amennyiben az ajánlattevő válasza egyértelművé teszi, hogy az egyik[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. február 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1250
Kapcsolódó tárgyszavak: ,