Ajánlatkérő igényének jogszerűsége az ajánlatban bemutatott szakemberek számával kapcsolatban

Kérdés: Van-e bármilyen általános szabály arra nézve, hogy az ajánlatkérő hány, a teljesítésbe bevonni kívánt szakember bemutatását követelheti meg az ajánlattétel feltételeként?
Részlet a válaszából: […] A bevonni kívánt szakemberek végzettsége, tapasztalata és száma az ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki és szakmai alkalmassága körében bírhat jelentőséggel. A gyakorlatban számos olyan ajánlattételi felhívással találkozunk, amelyben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. november 9.

Csatlakozás feltételei DBR-ben

Kérdés: Ha valaki nem felel meg az alkalmassági követelményeknek DBR-ben, a későbbiekben jelentkezhet újra?
Részlet a válaszából: […] Mivel a dinamikus beszerzési rendszer nem eljárástípus, így ha valamely gazdasági szereplő nem felel meg a DBR első részében meghatározott alkalmassági és kizáró oki követelményeknek, nem tehet a későbbiekben ajánlatot, részvételi jelentkezése érvénytelen lesz. Mivel a DBR...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. október 13.

Termékspecifikációra vonatkozó melléklet feltöltésének elmulasztása

Kérdés: Amennyiben a kiírásban az ajánlatkérő a termékek specifikációjában feltünteti, hogy például: lásd csatolt képek stb. alapján, és ezeket a mellékleteket nem teszi elérhetővé, mi a teendő? A kiegészítő tájékoztatás beérkezésére adott esetben 5 napot irányoz elő az ajánlatkérő, de ettől kevesebb idő alatt, 3 nappal korábban jelezzük, hogy nem töltötték fel a mellékletet, pótolnia kell-e az ajánlatkérőnek a feltöltést, vagy enélkül is folytatható az eljárás?
Részlet a válaszából: […] Mivel a dokumentumok között ott kellett volna lenniük a jelzett mellékleteknek, emiatt egyértelműen kiegészítő tájékoztatást kellett kérni. Ha azonban a tájékoztatáskérés elkésett, akkor hiába a valós igény, a határidőn túl beérkezett információ iránti igény esetén az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Ajánlattétel EU-s adószám hiányában

Kérdés: Az ajánlattevő nem rendelkezik EU-s adószámmal, ajánlatát ennek megfelelően tette meg. Az ajánlatkérő felszólította hiánypótlásra. Mit tegyen az ajánlattevő?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben nincs az ajánlattevőnek EU-s adószáma, nem érheti hátrány, ennek hiányában is lehetőség van regisztrálni és ajánlatot tenni. Az eljárás során történő megfelelés független attól, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e EU-s adószámmal, avagy sem. Ebben az esetben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. június 16.

Hiánypótlás, indokolás feltöltése az EKR-be több részajánlat esetén

Kérdés: Az EKR kormányrendelet szerint elegendő több részajánlat esetében egy helyre feltöltenem az indokolást, hiánypótlást? Kell erről nyilatkoznom, vagy csak ha kéri az ajánlatkérő? Ha kell nyilatkoznom, melyik résznél és milyen tartalommal?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet 1. §-ának (8) bekezdésében az alábbiak szerint fogalmaz:Részekre történő ajánlattétel...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Műszaki tartalom módosíthatósága az ajánlattételi határidő elhalasztásával

Kérdés: Módosíthatja-e az ajánlatkérő a műszaki tartalmat úgy, hogy az ajánlattételi határidőt elhalasztja azzal az érvvel, hogy ezzel szélesíti a versenyt, és így több ajánlattevő tud ajánlatot tenni, vagy mindenképpen újra kell indítania az eljárását?
Részlet a válaszából: […] A kérdés megítéléséhez érdemes példaként felhozni néhány jogorvoslati döntést, mely a Kbt. 55. §-ának (6) bekezdését értelmezi.Az előző bekezdésben hivatkozott rendelkezés szerint a felhívás és az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítása nem eredményezheti a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 6.

Igény helyszíni bejárásra

Kérdés: A kiírást elolvasva, majd a dokumentációt átvéve úgy láttuk, hogy a beszerzés tárgya alapján indokolt lenne a helyszíni bejárás, de az ajánlatkérő úgy rendelkezett, hogy erre nem kerül sor. Kérhetjük-e ezt és milyen formában? Vagy támadjuk meg valamilyen jogcímen a kiírást? (Szerintünk bejárás nélkül nem lehet megalapozott ajánlatot tenni.)
Részlet a válaszából: […] A helyszíni bejárás lehetőségének biztosítását az ajánlatkérő jogkörébe utalja a Kbt. Erre tekintettel az ajánlatkérő jogosult meghatározni, hogy adott közbeszerzési eljárásban kíván-e helyszíni bejárást tartani, avagy sem. Építési beruházás megvalósítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Megfelelés más szervezet kapacitására támaszkodva

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő a felhívásban az érvényes ajánlattétel feltételeként előírja, hogy az ajánlattevő rendelkezzen MSZ 28001:2008 (OHSAS 18001) munkahelyi egészségvédelem és biztonság, vagy azzal egyenértékű, bármely nemzeti rendszerben munkahelyi egészségvédelem és biztonság irányítási rendszer meglétét igazoló tanúsítvánnyal - ezen alkalmassági feltétel esetében is alkalmazható a Kbt. 55. §-ának (5) bekezdése, azaz más szervezet kapacitásaira támaszkodva is megfelelhet az ajánlattevő ennek a feltételnek?
Részlet a válaszából: […]  Igen, a Kbt. nem tiltja, hogy az ajánlattevő más szervezetkapacitására támaszkodjon ebben az esetben, az alábbiak szerint.A Kbt. kérdésben hivatkozott 55. §-ának (5) bekezdéseértelmében az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagyrészvételre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Tartozásmentesség mint az ajánlattétel feltétele

Kérdés: A kiírás szerint, ha az ajánlattevő, illetve a minősített alvállalkozó az ajánlattételi határidőt megelőző x hónapban kibocsátott jogerős fizetési meghagyás vagy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében követelés érvényesítésére vonatkozó bármilyen jogi eljárás alapján ki nem egyenlített tartozással bír, vagy végrehajtási eljárás hatálya alatt áll, vagy folyamatban lévő végrehajtási eljárásban ki nem egyenlített tartozással bír, nem nyújthat be ajánlatot. Jogszerű ez?
Részlet a válaszából: […] A tartozással kapcsolatban a Kbt. 66. §-ának (1) bekezdéseaz alábbi igazolási formát teszi lehetővé.Az ajánlattevőnek és a közbeszerzés értékének tíz százalékátmeghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának a szerződésteljesítéséhez szükséges...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. május 17.

Szerződéses feltételek el nem fogadása miatti érvénytelenség I.

Kérdés: A kiírás szerint az ajánlat érvénytelen, ha az ajánlattevő a szerződés szerinti számlázási feltételeket nem fogadja el. Hol érvényesül így a Ptk. szerinti szerződéses szabadság?
Részlet a válaszából: […] A Ptk. és a Kbt. viszonyában a Kbt. kógens szabályozásaminősül speciális szabályozásnak abban a tekintetben, amennyiben az ajánlatkérőszerződéstervezetét az ajánlattevőnek nincs lehetősége például nyílt eljárásbanmódosítani, azaz az érvényes ajánlattétel feltétele,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. március 16.
1
2