Eredménytelenné nyilvánítás

Kérdés: Egy nyílt közbeszerzési eljáráson vettünk részt, ahol az ajánlatkérő fedezethiányra hivatkozással a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánította, az ajánlatokat nem is bírálta el. Van jogi lehetőség az eredménytelenségi döntés megtámadására?
Részlet a válaszából: […] ...EKR-en kívüli bontás vagy elektronikus árlejtés esetén is szabályozott a fedezet igazolásának módja. Ez a rendelkezés biztosítja azt az ajánlattevők számára, hogy a fedezethiányra való hivatkozás ne lehessen önkényes.Az ajánlatok bírálatának fedezethiányra...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Érvénytelen ajánlattevő iratbetekintése

Kérdés: Ajánlatkérőként uniós nyílt eljárást folytattunk le, ahol minden ajánlatot érvénytelenné kellett nyilvánítanunk. Az egyik érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő iratbetekintési kérelemmel fordult hozzánk, hogy szeretne betekinteni a másik érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevő ajánlatába. Kötelező iratbetekintést biztosítani egy érvénytelen ajánlattevő számára?
Részlet a válaszából: […] ...bírálata során. A törvényi indokolás egyértelműen kimondja, hogy az ajánlatok értékelése az ajánlatkérő, és nem pedig a versenytárs ajánlattevők feladata; a Kbt. jogorvoslati rendszere (előzetes vitarendezési kérelem, jogorvoslati eljárás) pedig rendelkezésre áll...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Öntisztázás

Kérdés: Az Európai Bíróság C-66/22. döntése alapján az ajánlatkérő döntött az öntisztázásról. Köteles-e a Közbeszerzési Hatóság öntisztázását az ajánlatkérő elfogadni, amikor ilyen kötelező érvényű európai döntés is a birtokunkban van, ami lehetővé teszi az ajánlatkérő szabad döntését?
Részlet a válaszából: […] ...Bulgária) az öntisztázást az ajánlatkérőkre bízta, az ő döntési jogkörük, hogy eldöntsék, megbízhatónak tartják-e az érintett ajánlattevőt, vagy kizárják az adott közbeszerzési eljárásból.A C-66/22. számú döntésben az EUB egyértelművé teszi, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Az ajánlatkérő döntésének megsemmisítése

Kérdés: A Közbeszerzési Döntőbizottság a 67/2024. számú döntésében arra jutott, hogy az aránytalanul alacsony ár miatti indokolás nem teljes körű. Ebben az esetben milyen kimenetei lehetnek ennek az ügynek? Csak új döntés várható?
Részlet a válaszából: […] ...hanem az alábbi szabályt, mely az eredményről szóló tájékoztatási kötelezettséget érinti."79. § (1) Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevőt vagy részvételre jelentkezőt írásban tájékoztatni az eljárás vagy az eljárás részvételi szakaszának eredményéről,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

EVK elleni EVK

Kérdés: Egy építési beruházásra kiírt tenderen indultunk. Az eredmény ellen előzetes vitarendezési kérelmet nyújtottunk be, amit az ajánlatkérő nem fogadott el. Szerintünk az ajánlatkérő nem válaszolt minden észrevételünkre, ezért jogsértőnek tartjuk a hiányos ajánlatkérői választ. Hogyan lehet egyáltalán előzetes vitarendezési kérelmet benyújtani azért, mert egy előzetes vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérői válasz hiányos?
Részlet a válaszából: […] ...egy előzetes vitarendezési kérelemmel. Az ajánlatkérő kötelezettsége, hogy a kérelemmel kapcsolatos álláspontjáról tájékoztassa az ajánlattevőt, az álláspont (azaz a válasz) tartalmára ugyanakkor nincsenek jogszabályi követelmények. Valójában, ha az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Iratbetekintés közbenső döntést követően

Kérdés: Be lehet-e tekinteni az iratokba közbenső döntés után?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 45. § (1) bekezdése értelmében az adott eljárásban részt vett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések elbírálásáról készített összegezés megküldését követően legfeljebb öt napon belül kérheti, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Alkalmasságot igazoló saját munkavállaló

Kérdés: Alkalmassági követelményként saját munkavállalót jelöltünk meg, mert neki volt meg az előírt szakmai gyakorlata, de közben rájöttünk, hogy jobb lenne egy másik munkavállalónak megadni a lehetőséget, hogy az ő szakmai tapasztalatai is gyűljenek. Van erre lehetőség a teljesítés során?
Részlet a válaszából: […] ...saját munkavállalóról van szó, így kapacitást nyújtó szervezet bevonására nem volt szükség, azaz az ajánlattevő saját jogon felelt meg a követelményeknek. A teljesítés során van az ajánlattevőnek joga a saját szakember bevonására a teljesítésbe, amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Alvállalkozó bevonása

Kérdés: Közbeszerzési eljárásban ugyanaz a szervezet vagy magánszemély bevonható alvállalkozóként több ajánlattevő által? Nem eredményezi ez a helyzet az ilyen ajánlatok érvénytelenségét?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 36. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ajánlattevők, alvállalkozók hogyan vehetnek részt a közbeszerzési eljárásban.36. §"(1) Az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező ugyanabban a közbeszerzési eljárásban - részajánlat-tételi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Keretszerződésben alvállalkozó bevonása

Kérdés: Keretszerződés megkötésére irányuló eljárásban ajánlattevőként veszünk részt. A keretszerződés 4 éves időtartama, valamint a jellege miatt ugyanakkor nem látjuk előre, hogy milyen esetekben és milyen mértékben kell majd alvállalkozót bevonnunk. Az ajánlatkérő azonban a szerződés megkötésekor elvárja az alvállalkozók megnevezését és a teljesítési arány megadását. Hogyan oldható fel ez a helyzet?
Részlet a válaszából: […] ...2024. április 1-jén megváltoztak, ezért kikristályosodott jogértelmezés ezzel kapcsolatosan még nincs."138. § (3) ... A nyertes ajánlattevő a szerződés megkötésének időpontjában, majd - a később bevont alvállalkozók tekintetében - a szerződés...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Űrlapok hiányosságainak kezelése az EKR-ben

Kérdés: Mi történik, ha a benyújtott űrlapot hiányosan töltöm ki? Az űrlap a főszabály, tehát kérdés, hogy lehet-e hiánypótoltatni minden elemét, vagy további nyilatkozattal kell pótolni a hiánypótlás során? Gondolunk itt arra, hogy maga a benyújtás ténye nem került rögzítésre.
Részlet a válaszából: […] ...EKR-ben benyújtandó űrlapok vonatkozásában kétféle nyilatkozattételre van szükség. Egyrészt az ajánlattevőnek jeleznie kell, hogy be kívánja nyújtani az űrlapot, másrészt ki kell azt tölteni.A 424/2017. Korm. rendelet az űrlapok kapcsán a fenti különbségtételre nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.
1
2
3
368