Keresés eredménye

41 találat a megadott ajánlattevő tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez! Túl sok találat esetén az oldal alján lévő keresővel tovább szűkítheti a találatok körét.
1. találat: Többes alvállalkozói részvétel
Kérdés: Adott eljárásban egy alvállalkozó részt vehet-e egynél több ajánlattevő alvállalkozójaként? Adott eljárásban egy kapacitást is nyújtó alvállalkozó részt vehet-e egynél több ajánlattevő kapacitást is nyújtó alvállalkozójaként? Van-e különbség keretmegállapodásos eljárás esetén?
Részlet a válaszból: […]jelentkezővel közösen, más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező alvállalkozójaként nem vehet részt,- más ajánlattevő, illetve részvételre jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] - a)-c) pontok.A keretmegállapodásnak ugyanolyan a megítélése a kérdés tekintetében. Egy adott részben egy alvállalkozó több keretmegállapodásos partnernek is lehet nevesített alvállalkozója a teljesítés során. Ebben az esetben mindig figyelembe kell venni az alvállalkozó definícióját, hiszen például a gyártó, forgalmazó nem tartozik ebbe[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4288
2. találat: Ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása
Kérdés: Van arra törvényes lehetőség, hogy az ajánlati biztosítékot az ajánlattevő helyett más gazdasági szereplő bocsássa az ajánlatkérő rendelkezésére? (Konkrétan felmerült, hogy az egyik alvállalkozó fizetné, akit így nevesítene is az ajánlattevő ajánlatában.)
Részlet a válaszból: […]kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. Az ajánlati biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az eljárás részvételi szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni.Előbbi álláspontot erősíti a Kbt. 73. § (1) bekezdésének érvénytelenségre vonatkozó szabálya, mely az ajánlattevő által rendelkezésre bocsátott biztosítékról szól. Ebben az olvasatban az esetlegesen más által rendelkezésre bocsátott biztosíték érvénytelenséget eredményezne.E kérdésben konzekvens a Kbt.: nem engedi a biztosíték - kérdésben felvetett - más által történő rendelkezésre bocsátását.A Kbt. 73. §-ának (1) bekezdés értelmében az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha- azt az ajánlattételi, illetve részvételi határidő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. december 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4276
3. találat: Felkészülés az EKR használatára
Kérdés: Mennyi idő szükséges az EKR használatához, tehát ahhoz, hogy megfelelően tehessen ajánlatot az ajánlattevő?
Részlet a válaszból: […]visszavon. A rendszerrel való megismerkedést nem a legfontosabb éves közbeszerzési eljárás során történő ajánlattétellel kell kezdeni. Az űrlapok megismerése, a feltöltés, az egyes eljárási cselekmények megtalálása, az üzleti titok jelleg beállítása mind olyan ismeretek, melyeket az éles rendszerben a legegyszerűbb megfigyelni és begyakorolni. A rendszer maga megismerhető néhány óra alatt, sőt a megismeréshez a Felhasználási kézikönyv nagyon részletes információkkal szolgál, melyet érdemes áttekinteni, ha egy-egy eljárási cselekményt keres az ajánlattevő.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. november 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4273
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
4. találat: Formai követelmények nemteljesítésének hatása az ajánlat érvényességére
Kérdés: Jól értjük, hogy a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján formai követelmények nemteljesítése nem okozhatja az ajánlat érvénytelenségét, ellenben a Kbt. 98. § (2) bekezdésének a) pontja eredménytelen eljárást követően kizárja egy esetleges második, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásból azokat az ajánlattevőket, akik az első eljárásban nem felelnek meg a formai követelményeknek? Nincs ellentmondás abban, hogy az első előírás gyakorlatilag komolytalanná teszi a formai követelményeket, a második viszont döntő fontosságú tényezőként veszi figyelembe?
Részlet a válaszból: […]tárgyalásra meghívja a nyílt vagy a meghívásos eljárás mindazon és csak azon ajánlattevőit, amelyek ajánlata nem a 73. § (1) bekezdés b) vagy d) pontja alapján érvénytelen, és ajánlatuk - adott esetben hiánypótlást követően - megfelelt az előírt formai követelményeknek.A 98. § (2) bekezdés a) pontjának megfelelően akkor hívhatja meg az ajánlatkérő az ajánlattevőket, amennyiben az ajánlatok érvénytelenségének alapja a korábbi nyílt vagy tárgyalásos eljárásban, hogy kizárták az ajánlattevőt - 73. § (1) bekezdés b) pont -, vagy nem felelt meg az alkalmassági követelményeknek - 73. § (1) bekezdés d) pont. Ez utóbbival egyenértékű, hogy az ajánlattevő nem igazolta megfelelően az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Kizárás esetében a törvény nem utal arra az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2018. október 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4254
5. találat: Minősített ajánlattevők igazolási rendje
Kérdés: Az érintett közbeszerzési eljárásban a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdések szerinti kizáró okokról kell nyilatkozni. Hazai ajánlattevők vagyunk, és nemrég megszereztük a minősített ajánlattevői státuszt a Közbeszerzési Hatóságnál. A minősített ajánlattevői tanúsítványban szereplő, 62. § (1) bekezdés szerinti pontok nem fedik le a teljes 62. § (1) bekezdést, hiányoznak belőlük az i), j), m), o) pontok. Ezekre külön nyilatkozatot kell csatolni?
Részlet a válaszból: […]értékelésére vonatkozó döntését, és a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg - i) pont ia) és ib) alpontok;- esetében az ajánlatkérő bizonyítani tudja, hogy az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a közbeszerzési eljárásban, vagy korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. december 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4086
6. találat: Eljárásból kizárt ajánlattevő további részvétele a Kbt. 115. §-a szerinti eljárásban
Kérdés: A Kbt. 115. §-a szerinti, hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban az első ajánlat benyújtását követően az eljárásból kizárt ajánlattevő részt vehet-e alvállalkozóként vagy kapacitást nyújtó szervezetként az ajánlattételre felhívott másik gazdasági szereplőnél, vagy ebben az esetben ő a Kbt. 36. §-a szerint még "mindig" ajánlattevőnek minősül?
Részlet a válaszból: […]bekezdés] - a)-c) pontok.A rendelkezés alapján tehát egy adott gazdasági szereplő négyféle pozícióban: ajánlattevőként, közös ajánlattevőként, más ajánlattevő alvállalkozójaként, más ajánlattevő alkalmasságát igazoló (másképpen kapacitást biztosító) szervezeteként jelenhet meg egy adott, konkrét közbeszerzési eljárásban.Emellett figyelemmel kell lenni arra is, hogy a Kbt. az Értelmező rendelkezések között egyúttal meghatározza az ajánlattevő fogalmát is a 3. §-ának 1. pontjában, mely rendelkezés alapján ajánlattevőnek az a gazdasági szereplő minősül, aki a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújtott be.A két hivatkozott rendelkezés együttes értelmezéséből[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2017. február 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3940
7. találat: Ajánlattevő kötelezettsége bejelentett alvállalkozója alvállalkozójával kapcsolatban
Kérdés: Nekem mint ajánlattevőnek a bejelentett alvállalkozóm alvállalkozójával kapcsolatban milyen kötelezettségeim vannak egy közbeszerzési eljárásban?
Részlet a válaszból: […]fogják teljesíteni, a megkötött közbeszerzési szerződés teljesítésének szakaszában pedig minden bevonni tervezett alvállalkozó tekintetében előzetesen kell bejelentést tenni az ajánlatkérő felé a tervezett bevonásról, továbbá nyilatkozni szükséges arról is, hogy a bevont alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.A Kbt.-nek csupán építési beruházás, illetve szolgáltatás megrendelése esetén van kifejezett rendelkezése a "szubalvállalkozó", azaz az alvállalkozó alvállalkozója tekintetében. A közbeszerzési törvény 138. § (5) bekezdése ugyanis rendelkezik arról, hogy a teljesítésben[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. december 14.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3909
Kapcsolódó tárgyszavak: , ,
8. találat: Ajánlati biztosíték közös ajánlattétel esetén
Kérdés: Közös ajánlattevőként indulunk. Ez esetben valamennyi résztvevőnek fennáll az ajánlatibiztosíték-adási kötelezettsége?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. július 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3853
9. találat: Ajánlattevők feltüntetése közös ajánlattétel esetén
Kérdés: A Kbt. 35. §-ának (3) bekezdésében a "megjelölés" közös ajánlattevők mindegyikének megnevezését (feltüntetését) jelenti a dokumentumokon, vagy elegendő a közös ajánlattétel tényére utalni?
Részlet a válaszból: […]részvételre jelentkezők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni;- a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők megjelölését.Az előzőekben ismertetett szabály szerinti megjelölés a közös ajánlattevők nevében történő megjelölésre utal, melyet nem old fel a (2) bekezdés azon szabálya, hogy a konzorciumi tagok jogosultak egy képviselőt megjelölni[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. június 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3835
10. találat: Kizárólagos jog jogosultjának megjelenése ajánlattevőként ugyanazon eljárásban
Kérdés: Ha egy gazdasági szereplő egy közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítésében közvetlenül részt venne, ám mivel tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, és egyben kizárólagos forgalmazója és gyártója is egy szoftvernek, így a Kbt. 3. §-ának (2) bekezdése szerint kivételnek tekinthető, emiatt az ajánlattevő nem nevezi meg alvállalkozóként a részvételre jelentkezésében/ajánlatában, akkor ez a gazdasági szereplő ugyanabban az eljárásban lehet-e részvételre jelentkező/ajánlattevő?
Részlet a válaszból: […]jelentkező szerződés teljesítésére való alkalmasságát nem igazolhatja [65. § (7) bekezdés] - a)-c) pontok.Azonban ha a kizárólagos jog jogosultja egy adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevőként is megjelenik, továbbá több ajánlattevő mellett is egyértelműen megjelenik az eljárás során, akkor véleményünk szerint az ajánlatkérőnek szükséges mindezt jelezni a Gazdasági Versenyhivatal felé annak érdekében, hogy tisztességes verseny tudjon megvalósulni, és fel se merüljön a Tpvt. 11. §-a megsértésének gyanúja. A kizárólagos jog jogosultja ugyanis helyzetéből adódóan képes olyan tiltott együttműködést kialakítani a szereplők között, vagy éppen befolyásolni piaci döntéseiket, melyek végül semmilyen módon nem válnak a fogyasztó, megrendelő, esetünkben az ajánlatkérő[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. május 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3830
| 1 - 10 | 11 - 20 | 21 - 30 | 31 - 40 | 41 | >>>>>>

Tovább szűkítem a találatok körét:

Keresés