Egyéni vállalkozó igazolásai közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Egyéni vállalkozó esetén a képviseleti jog igazolására elegendő a két tanúval ellátott aláírásminta benyújtása, vagy szükséges csatolni a természetes személy személyazonosságának igazolására alkalmas okmányt (például személyazonosító igazolvány, útlevél, vezetői engedély) is?
Részlet a válaszából: […] ...szerint szükséges, milyen formában igazolja, és milyen azonosító adatokat ad meg. Amennyiben mégis kérnek az eljárási dokumentumokban aláírásmintát, úgy azt közjegyző készítheti el, illetve egy adott közbeszerzési dokumentumon az egyéni vállalkozó mint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. május 11.

Aláírás ajánlatkérő általi ellenőrzése

Kérdés: Ajánlatkérőként hogyan vizsgáljam, hogy eredeti-e az aláírás, mi alapján döntöm el, hogy nem az? (A kérdés azért időszerű, mert utóellenőrzések során megszaporodtak az erre vonatkozó tényállást tisztázó kérdések.)
Részlet a válaszából: […] ...aláírás képét, melyet a gazdasági szereplő nyilatkozatában benyújtott, az ajánlatkérő összehasonlítja a szintén benyújtott aláírásmintával vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal. Amennyiben látható eltérés van, fel kell szólítani a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Kapacitást nyújtó személlyel kapcsolatos hiánypótlási felhívás jogszerűsége

Kérdés: Kisvállalkozásunk közbeszerzési pályázatot nyújtott be a közelmúltban, melyben nyilatkoztunk arról, hogy kapacitást nyújtó személyre (felelős műszaki vezető) fogunk a projekt megvalósítása során támaszkodni. Az ajánlatkérő a pályázat első szakaszában hiánypótlásra szólított fel minket, miszerint pótlólag meg kell küldenünk ennek a személynek ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintáját vagy közjegyzői tanúsítványt. A megbízási szerződéssel, magánszemélyként bevont egyéntől jogosan követeli meg az ajánlatkérő az aláírásmintát vagy a közjegyzői tanúsítványt? A felelős műszaki vezetőként közreműködő személyt, ha kapacitást nyújtó szervezetként támaszkodunk rá, nevesített alvállalkozóként is szerepeltetnünk kell pályázati anyagunkban, vagy elegendő 10 százalék alatti, nevesített alvállalkozóként megjelölnünk? Jogosan kér tőlünk szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalást is tartalmazó okiratot az ajánlatkérő nevezett személyre vonatkozóan a pályázat ezen szakaszában?
Részlet a válaszából: […] ...szerint az aláírásminta vagy aláírási címpéldány ebben az esetben kérhető, hiszen a kapacitást biztosító szervezet saját jogon szerepel az ajánlatban, tehát függetlenül attól, hogy magánszemélyről vagy jogi személyről van szó, segít az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 12.

Aláírási címpéldány csatolása

Kérdés: Ha a cégadatok (cégkivonat) tartalmazzák azt, hogy az ajánlattevő által az ajánlatot aláíró személy címpéldányát csatolták, akkor azt ténylegesen is mellékelnünk kell-e, avagy azt is hivatalból ellenőrzi az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...aláírásának ellenőrzésére a közjegyző által ellenjegyzett aláírási címpéldány vagy az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírásminta szolgál. A cégeljárásban, a cégiratokkal együtt benyújtott aláírási címpéldány a cégkivonatból nem ellenőrizhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Meghatalmazott aláírásmintája

Kérdés: A meghatalmazott személynek aláírásmintája nincs, csak annak, aki a cégjegyzésre jogosult. Az ajánlatkérő mégis kéri, hogy ha meghatalmazott írja alá az ajánlatot, a meghatalmazásnak az aláírásmintát tartalmaznia kell. Mi ennek az oka?
Részlet a válaszából: […] ...a nyilatkozatok valóban a cégjegyzésre jogosulttól származnak, vagy attól, akit a jogosult meghatalmazott. Ebben az esetben mindkét személy aláírásmintájára szüksége van az ajánlatkérőnek, ezért igénye érthető, mely nem jár aránytalan teherrel az ajánlattevő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Cégjegyzési jog lejárta az ajánlat benyújtását követően

Kérdés: Az ajánlatot az ügyvezető írta alá. A hiánypótlásra felhívás időpontjában cégjegyzési jogosultsága lejárt, megújítása folyamatban van. A hiánypótlást aláírhatja helyette két, a cégkivonat szerint együttes aláírásra jogosult munkavállaló? Milyen iratokat kell ehhez csatolnunk? Vagy aláírhatja akkor az ügyvezető, ha a cégkivonatban látszik, hogy bejegyzés alatt van a cégjegyzési joga?
Részlet a válaszából: […] ...felhívás vagy a dokumentáció előírásai szerinti dokumentumokat kell benyújtani, ez rendszerint az aláíró aláírási címpéldánya vagy aláírásmintája, valamint az ajánlattevő cégkivonata szokott...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. július 24.

Aláírás pótlása, aláíró változása

Kérdés: Hiánypótoltatható-e az aláírás? Ehhez kapcsolódva kérdezzük, hogy mi a teendő akkor, ha az ajánlattevő képviselője aláírta az ajánlatot, de a hiánypótlás idején külföldön tartózkodik? Megtehető, hogy más cégjegyzésre jogosultak írják alá a hiánypótlást?
Részlet a válaszából: […]

Igen, ennek nincs akadálya. Az aláíró személyének változásakor a továbbiakban aláírási címpéldányt is mellékelniük kell, hogy a hiánypótláskor meg lehessen állapítani az aláírásra jogosult aláírásmintája alapján, cégszerű-e az aláírás.

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Aláírási címpéldány üzleti titokká minősítése

Kérdés: Lehet-e üzleti titok az aláírási címpéldány?
Részlet a válaszából: […] ...való jogosultság. A szervezeti képviselet, valamint acégjegyzés módja csak azonos lehet.A 9. § (2) bekezdés szerint a címpéldányon (aláírásmintán) -a létesítő okiratában foglaltakkal egyezően – fel kell tüntetni a cég nevét, acégjegyzésre jogosult nevét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 15.

Az aláírási címpéldány lényege

Kérdés: Az ajánlatkérő a kiírásban megköveteli a 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldányt. Milyen alapon teszi ezt, illetve "határidős" okirat-e a címpéldány?
Részlet a válaszából: […] ...a hiteles cégaláírási nyilatkozat(a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvédáltal ellenjegyzett aláírásminta tartalmazza.A címpéldány tartalma tekintetében a Ctv. meghatározza, hogyazon (illetve az aláírásmintán) – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.