Aláírás ajánlatkérő általi ellenőrzése

Kérdés: Ajánlatkérőként hogyan vizsgáljam, hogy eredeti-e az aláírás, mi alapján döntöm el, hogy nem az? (A kérdés azért időszerű, mert utóellenőrzések során megszaporodtak az erre vonatkozó tényállást tisztázó kérdések.)
Részlet a válaszából: […] Az aláírás képét, melyet a gazdasági szereplő nyilatkozatában benyújtott, az ajánlatkérő összehasonlítja a szintén benyújtott aláírásmintával vagy közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal. Amennyiben látható eltérés van, fel kell szólítani a gazdasági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. április 14.

Nyilatkozat aláírásra jogosultról

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Példálózó felsorolásában szerepeltette egyebek mellett a referenciaigazolást is. Hogyan tudok én arról felelősséggel nyilatkozni, hogy egy harmadik személy nevében az aláírásra jogosult írt-e alá, avagy sem? Főleg ha például mint meghatalmazott ír alá? És ha nyilatkozom, de az önhibámon kívül nem valós, akkor az hamis nyilatkozatnak minősül?
Részlet a válaszából: […] A nyilatkozatmintától függően az ajánlattevő arról képes nyilatkozni, melyről meggyőződni is lehetősége van. Arról, hogy a referencia igazolását ki írta alá, nem tud megbizonyosodni. Kiegészítő tájékoztatás formájában javasolható olyan megoldás, melynek keretében az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Aláírók ajánlattevő oldalán

Kérdés: Eltérhet-e a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést aláíró személye az ajánlatot aláíróétól? Az ajánlatot csak olyan személy írhatja alá, aki egyben a szerződés megkötésére is jogosult?
Részlet a válaszából: […] Van lehetőség az eltérésre, hiszen egy adott cég belsőszabályzatában megtörténhet, hogy a végleges szerződést értéktől függően csakadott vezető vagy vezetők írhatják alá, illetőleg többen is rendelkezhetnekcégjegyzési joggal, de a szerződéskötés során a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.