Nyilatkozat aláírásra jogosultról

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy nyilatkozzunk arról, hogy az ajánlatában csatolt összes aláírt dokumentumot, igazolást az adott dokumentum, igazolás aláírására jogosult személy írta alá. Példálózó felsorolásában szerepeltette egyebek mellett a referenciaigazolást is. Hogyan tudok én arról felelősséggel nyilatkozni, hogy egy harmadik személy nevében az aláírásra jogosult írt-e alá, avagy sem? Főleg ha például mint meghatalmazott ír alá? És ha nyilatkozom, de az önhibámon kívül nem valós, akkor az hamis nyilatkozatnak minősül?
Részlet a válaszából: […] ...szakértő aláírja a tanúsítványt, annak ellenőrzéséhez nem elegendő sem a cégkivonat, sem a tanúsító cég saját üzletszabályzata, eljárásrendje. Ezért akár arra vonatkozóan is kiegészíthető a nyilatkozat, hogy az ajánlatkérő nyilatkozik azon...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. június 10.

Aláírók ajánlattevő oldalán

Kérdés: Eltérhet-e a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződést aláíró személye az ajánlatot aláíróétól? Az ajánlatot csak olyan személy írhatja alá, aki egyben a szerződés megkötésére is jogosult?
Részlet a válaszából: […] Van lehetőség az eltérésre, hiszen egy adott cég belsőszabályzatában megtörténhet, hogy a végleges szerződést értéktől függően csakadott vezető vagy vezetők írhatják alá, illetőleg többen is rendelkezhetnekcégjegyzési joggal, de a szerződéskötés során a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. április 26.