Döntés az iratcsatolás formájáról

Kérdés: Az ajánlatkérő dönti-e azt el, hogy az egyes iratokat eredetiben vagy másolatban kell az ajánlathoz csatolni?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. egyértelműen fogalmaz, amikor 36. §-ában korlátozza az eredeti vagy hiteles másolat kérésének lehetőségét az alábbiak szerint.Ahol a törvény vagy a törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Idegen nyelvű dokumentációrész magyar nyelvű eljárásként jelölt közbeszerzésben

Kérdés: A kiírásban az ajánlattevő angolul adta meg egy nyomtató paramétereit. Az eljárás nyelve magyar. Megadható a dokumentáció egy része más nyelven?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 2. §-ában az alapelvi rendelkezések között szerepel, hogy főszabály szerint a közbeszerzési eljárás nyelve magyar, az ajánlatkérő ugyanakkor lehetővé teheti - de nem követelheti meg - a magyar helyett más nyelv használatát is. Az ajánlattételi dokumentáció idegen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. január 9.

Nyilatkozatokkal kapcsolatos alakszerűségi kérdések a gyakorlatban

Kérdés: Tekintve, hogy az ajánlatkérő nem biztosított hiánypótlást, ezért kérdéseket tettünk fel. Az egyik arra vonatkozott, hogy hasonlóan ahhoz, ahogyan nyilatkozunk (egyszerű nyilatkozatban - kettő igazgatósági tag, azaz cégjegyzésre jogosult aláírásával) alvállalkozók igénybevételével kapcsolatban, elegendő-e a többi ajánlattevői nyilatkozatunkat is egyszerű nyilatkozati formában megtenni (azaz nem közjegyző előtt)? Erre az a választ jött, hogy ahol egyszerű nyilatkozatot írnak elő, ott elegendő, más esetekben nem. Ebből az következik akkor, hogy minden egyes pályázathoz csatolandó nyilatkozatunkat közjegyző előtt kell megtenni?
Részlet a válaszából: […] Véleményünk szerint a logika - a válaszhoz képest -fordított. Amennyiben az ajánlatkérő előírja, hogy hiteles másolat vagyeredeti kell egy adott közbeszerzési eljárásban, abban az esetben arra vanszükség, valamint, ami természetes, ha maga a Kbt. ezt teszi kötelezővé....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. április 2.

Csatolandó nyilatkozat alakisága

Kérdés: A kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkozat készül, amelyet közjegyző előtt aláír a cég nevében jogosult. Ezt a nyilatkozatot is elegendő a továbbiakban egyszerű másolatban csatolni a közbeszerzési eljárásokban (a közbeszerzési törvény 20. §-a szerint), vagy mindig eredeti, illetve közjegyző által hitelesített példányt kell csináltatnunk?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. - kérdésben is említett - 20. §-ának (3) bekezdéseszerint, ahol a törvény vagy annak alapján az ajánlatkérő a közbeszerzésieljárás során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban isbenyújtható. A közösségi, valamint a nemzeti...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 22.

Tájékoztató az igazolások, nyilatkozatok formájáról

Kérdés: Mikorra várható a Kbt. 64. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztató kiadása?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 64. §-ának (1) bekezdése szerint a Közbeszerzések Tanácsa tájékoztatót ad ki a 63. § (2)-(3) bekezdésében hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról.A Közbeszerzések Tanácsának fentiek szerinti tájékoztatója a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. november 2.