Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

5 találat a megadott alakiság tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Döntés az iratcsatolás formájáról

Kérdés: Az ajánlatkérő dönti-e azt el, hogy az egyes iratokat eredetiben vagy másolatban kell az ajánlathoz csatolni?
Részlet a válaszból: […]benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen: bankgarancia vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni - (3) bekezdés.A benyújtandó dokumentum tehát főszabályként sima, azaz egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve ha az közvetlenül valamely követelés[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2014. február 12.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3344
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

2. találat: Idegen nyelvű dokumentációrész magyar nyelvű eljárásként jelölt közbeszerzésben

Kérdés: A kiírásban az ajánlattevő angolul adta meg egy nyomtató paramétereit. Az eljárás nyelve magyar. Megadható a dokumentáció egy része más nyelven?
Részlet a válaszból: […]közbeszerzési eljárásban ezt lehetővé tette, megengedte. Amennyiben erre nem biztosított lehetőséget, akkor a közbeszerzési törvény 36. §-ának (3) bekezdése szerint az ajánlattevő benyújthatja az idegen nyelvű dokumentumokat és az azokról általa készített felelős fordítást is, és ezt az ajánlatkérő köteles elfogadni.[A hivatkozott jogszabályhely alapján, ahol a közbeszerzési törvény vagy a törvény, illetve a felhatalmazása alapján megalkotott külön jogszabály alapján az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - egyszerű másolatban is benyújtható. Az ajánlatkérő előírhatja[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. január 9.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3088
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

3. találat: Nyilatkozatokkal kapcsolatos alakszerűségi kérdések a gyakorlatban

Kérdés: Tekintve, hogy az ajánlatkérő nem biztosított hiánypótlást, ezért kérdéseket tettünk fel. Az egyik arra vonatkozott, hogy hasonlóan ahhoz, ahogyan nyilatkozunk (egyszerű nyilatkozatban - kettő igazgatósági tag, azaz cégjegyzésre jogosult aláírásával) alvállalkozók igénybevételével kapcsolatban, elegendő-e a többi ajánlattevői nyilatkozatunkat is egyszerű nyilatkozati formában megtenni (azaz nem közjegyző előtt)? Erre az a választ jött, hogy ahol egyszerű nyilatkozatot írnak elő, ott elegendő, más esetekben nem. Ebből az következik akkor, hogy minden egyes pályázathoz csatolandó nyilatkozatunkat közjegyző előtt kell megtenni?
Részlet a válaszból: […]során igazolás benyújtását írja elő, az igazolás egyszerű másolatban is benyújtható. A közösségi, valamint a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében (második és harmadik rész) azonban az ajánlatkérő előírhatja az igazolás hiteles másolatban történő benyújtását is. Tehát ahhoz, hogy így is lehessen értelmezni a törvényt, elő is kell írnia azt, nem elég csupán azt jelezni, hogy ahol egyszerű másolat csatolását írta elő, ott egyszerű nyilatkozat kell. Ha a felhívás nem tartalmazza, hogy melyik dokumentumot kell benyújtani hiteles másolatban, egyszerű formában kell mellékelni azokat. A kérdéshez kapcsolódva kitérünk arra is, hogy ha ezt a kérdést szigorúan értelmezzük, kiderül, hogy az ajánlatkérő megváltoztatta a felhívás, illetve a dokumentáció tartalmát, amelyre a törvény vonatkozó előírása szerint nem lett volna lehetősége. Más a helyzet azonban abban az esetben, ha az ajánlatkérő előírta, hogy hol várja el az okirat csatolását[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. április 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1292
Kapcsolódó tárgyszavak: , , ,

4. találat: Csatolandó nyilatkozat alakisága

Kérdés: A kizáró okok fenn nem állásáról nyilatkozat készül, amelyet közjegyző előtt aláír a cég nevében jogosult. Ezt a nyilatkozatot is elegendő a továbbiakban egyszerű másolatban csatolni a közbeszerzési eljárásokban (a közbeszerzési törvény 20. §-a szerint), vagy mindig eredeti, illetve közjegyző által hitelesített példányt kell csináltatnunk?
Részlet a válaszból: […]közösségi, valamint a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében (második és harmadik rész) az ajánlatkérő azonban előírhatja az igazolás hiteles másolatban történő benyújtását is. A fentiekből az következik, hogy a nyilatkozat is csatolható egyszerű másolatban hasonlóan más igazolásokhoz, azonban ha az ajánlatkérő a közösségi, valamint a nemzeti értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű közbeszerzések esetében az igazolás hiteles másolatát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1000
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

5. találat: Tájékoztató az igazolások, nyilatkozatok formájáról

Kérdés: Mikorra várható a Kbt. 64. §-ának (1) bekezdése szerinti tájékoztató kiadása?
Részlet a válaszból: […]a 63. § (2)-(3) bekezdésében hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról. A Közbeszerzések Tanácsának fentiek szerinti tájékoztatója
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. november 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 327
Kapcsolódó tárgyszavak: ,