Ajánlat visszavonása egyéb kommunikáció keretében tett nyilatkozattal

Kérdés: Az ajánlattevő egyéb kommunikáció keretében az ajánlata visszavonásáról nyilatkozott, azonban az ajánlat visszavonására irányuló eljárási cselekményt az EKR-ben nem végezte el. Az ajánlatkérőnek fel kell erre szólítania az ajánlattevőt egyéb kommunikáció keretében, vagy érvénytelenítheti az ajánlatot az ajánlattevő nyilatkozata alapján?
Részlet a válaszából: […] Függetlenül az ajánlatkérő nyilatkozatától, amennyiben az eljárási cselekményt az ajánlatkérő nem végezte el, úgy nyilatkozata nem minősül azzal egyenértékűnek.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 9. § (2) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Nemzeti eljárásrendben bekérhető nyilatkozatok

Kérdés: Nemzeti nyílt eljárásban a kizáró okok tekintetében nem szerepel a kiírásban a közjegyzői ellenjegyzést elváró 62. § (1) bekezdés d) pontja és 62. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat, illetve a 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja szerinti nyilatkozat. Ezek sem a nyilatkozatminták között, sem EKR-űrlap formájában nem kerültek kiírásra. Ennek ellenére csatolnunk kell ezeket ajánlattevőként az eljárásban?
Részlet a válaszából: […] Nemzeti eljárásrendben nem kérhető közjegyző által ellenjegyzett kizáró oki nyilatkozat, csak egyszerű nyilatkozat, ettől az ajánlatkérő nem térhet el.A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Alkalmasságot igazoló szervezet képviseletére adott meghatalmazás módja

Kérdés: Köteles-e az ajánlattevő külön nyilatkozatban benyújtani a Kbt. 65. § (12) bekezdése szerinti nyilatkozatot, vagy azt már a nyilatkozat részeként is benyújthatja? Szükséges-e hivatkozni az érintett rendelkezésre, pontosan ugyanazt a szöveget kell-e a nyilatkozatnak tartalmaznia?
Részlet a válaszából: […] Az érintett nyilatkozattal kapcsolatban nagyon gyakori a hiánypótoltatás annak ellenére, hogy amennyiben tartalmilag a kapacitást biztosító szervezet meghatalmazást ad az ajánlattevőnek arra vonatkozóan, hogy helyette és nevében eljárjon, ez véleményünk szerint magában kell, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. szeptember 9.

Tartalomjegyzék készítésének előírása az EKR-ben

Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő az EKR-ben, hogy az ajánlatokat oldalszámozással ellátott tartalomjegyzékkel kell beadni? (Nem logikus, plusz sokszor nehézkes egy fájlként feltölteni.)
Részlet a válaszából: […] Sajnálatos módon gyakori, hogy az ajánlatkérő annak ellenére, hogy az egyes feltöltött dokumentumok egyértelműen azonosítottak (típus, név), mégis külön tartalomjegyzéket kér. Kérdésként merül fel, hogy mennyiben tekinthető formai kérdésnek, illetve formai hibának, ha nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. március 6.

Dokumentumok alakisága az EKR-ben

Kérdés: Az ajánlatkérő tartalomjegyzéket és oldalszámozást kér úgy, hogy közben már az EKR-be töltünk elektronikusan dokumentumokat. Kérheti ezt?
Részlet a válaszából: […] Az EKR-ben feltöltött nyilatkozatokat az ajánlatkérőnek ellenőriznie kell. A hagyományos értelemben vett tartalomjegyzék valójában idejétmúlt, mégis sokan kérik. A megfelelő formátumú tartalomjegyzék a feltöltött fájlok tartalmát és elnevezését kötheti össze, azaz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. szeptember 12.

Aláírt nyilatkozatok feltöltésének kötelezettsége

Kérdés: Az űrlap mellett a nyilatkozatokat is fel kell töltenem aláírt formában?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. kormányrendelet 10. §-ának (1) bekezdése értelmében abban az esetben kell a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolatát becsatolni, ha nem áll rendelkezésre űrlap. A kettősség tehát nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Dokumentumformátumok elektronikus közbeszerzésben

Kérdés: Fel lehet-e tölteni rtf-formátumban is a dokumentumot, vagy az csak pdf-ben tölthető fel?
Részlet a válaszából: […] Válaszunkban feltételezzük, hogy a rich text file (rtf) olvasható az ajánlatkérő által.Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. Korm. rendelet 10. §-ának (1) bekezdése a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolati formájáról szól,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Közbeszerzési terv alakisága

Kérdés: Egy előadáson azt hallottam, hogy a közbeszerzési terv formátuma kötelező lesz, és azt közzé is kell tenni. Ezt azonban nem találom a törvényben, pontosabban a közzététel most is benne van. Milyen szabályt kell követni?
Részlet a válaszából: […] A jelenleg hatályos szabályozás értelmében a Közbeszerzési Hatóság részére mindenképpen meg kell küldeni a közbeszerzési tervet, hiszen az nyilvános a Kbt. 42. §-ának (1) bekezdése szerint.A hivatkozott jogszabályhely értelmében a törvény 5. §-ának (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. január 10.

Nyilatkozatok formai követelményei uniós rezsimben

Kérdés: Uniós nyílt eljárásban elfogadható-e a Kbt. 69. §-ának (4) bekezdése szerint bekért, kizáró okok fenn nem állásáról szóló, közjegyző által hitelesített ajánlattevői nyilatkozat, ha nem eredeti, hanem másolati példányban került benyújtásra? Vagy szükséges ismételten eredeti formában bekérni azt?
Részlet a válaszából: […] A fenti kérdés kétféleképpen is értelmezhető. Egyrészt, ha már az ajánlattétel során eredeti formában az ajánlattevő benyújtotta az érintett nyilatkozatot közjegyző által hitelesítve, és azt másolati formában nyújtja be, miután nyertesnek nyilvánították, másrészt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

Egységes nyilatkozat alkalmassági követelményeknek megfelelésről

Kérdés: Az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumban lehet-e egységesen ajánlattevőként nyilatkozni arról, hogy minden alkalmassági követelménynek megfelelek, vagy minden esetben mindent külön jeleznem kell?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. kormányrendelet értelmében lehetőség van arra, hogy az ajánlattevőnek a formanyomtatvány IV. részében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 15.
1
2
3
6