Többváltozatú ajánlatok értékelése

Kérdés: Alkalmazni kívánjuk a Kbt. 51. §-ában meghatározott többváltozatú ajánlattétel lehetőségének megadását. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározzuk a változatok minimumkövetelményét, valamint az egyes változatok műszaki tartalmát. Kérdésünk, hogy az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálati szempont szerinti értékelését hogyan kell elvégezni a változatok bírálatánál? Csak azonos tartalmú változatokat lehet összehasonlítani (például 1. ajánlattevő 1. változatát 2. ajánlattevő 1. változatával), vagy figyelmen kívül hagyva a változatokat, minden ajánlatot egymáshoz viszonyítva határozzuk meg a sorrendet? Abban az esetben, ha csak az azonos változatokat hasonlíthatjuk össze, akkor az egyes változatok közül mi alapján kell meghatározni az ajánlatkérő számára legelőnyösebb változatot? Összegezve kérjük szíves válaszukat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell értékelni a többváltozatú ajánlatokat! Tekinthető-e többváltozatú ajánlatnak, ha egy árubeszerzéshez (ez a minimumkövetelmény) többféle megoldást kérünk a garanciális javítások ellátására – például 1. változat: 1 év, 2. változat: élettartam-garancia stb.? Ennek értékelése hogyan történhet?
Részlet a válaszából: […] ...garanciális kötelezettségek tartalma szerepelmegfelelő súllyal.Tételezzünk fel egy olyan esetet, amelyben az ajánlatkérőelőírja, hogy az alapajánlatnak 1 éves garanciát kell tartalmaznia, demegengedve a többváltozatú ajánlattételt előírja, hogy emellett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Ajánlattételi lehetőségek tárgyalásos eljárásban

Kérdés: A tárgyalás során milyen módon lehet ajánlatot tenni? Mi az értelme annak, ha e körben az ajánlatkérő kötelező írásbeli formát követel meg az ajánlattevőktől?
Részlet a válaszából: […] ...a szerződés megkötésénél. Ezért a formai kötelezettségekfigyelembevétele az ajánlat módosítása során ugyanolyan fontosságú, mint azalapajánlat benyújtásakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Alapajánlat kötelező beadása alternatív ajánlattétel esetén

Kérdés: Következik-e a Kbt.-ből, hogy alternatív ajánlat megengedése esetén kötelező alapajánlatot is beadni?
Részlet a válaszából: […] ...és azokat milyen egyéb követelmények szerint kell elkészíteni.A fentiekben leírtakból látható, hogy a törvény nem szólalapajánlatról, ugyanakkor egyrészt az összességében legelőnyösebb ajánlatkiválasztására irányuló bírálati szemponthoz, valamint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 5.

Alkalmatlan ajánlattevő, érvénytelen, érvényessé tehető ajánlat

Kérdés: A korábbi Kbt. előírásai szerint lefolytatott hirdetmény közzétételével indított tárgyalásos eljárás során az írásos alapajánlatot az ajánlattevő nem az ajánlatkérési dokumentációban meghatározottak szerint készítette el. Tárgyalásra bocsátható-e az alapajánlat, vagy a Kbt. 52. § (2) bekezdésének d) pontja alapján tárgyalás nélkül érvénytelenné kell-e azt nyilvánítani?
Részlet a válaszából: […] Ma már, amikor a törvény teljes egésze több mint fél évehatályban van, anakronizmus a régi Kbt. előírásai szerint eljárást folytatni. Ajelenleg hatályos Kbt. részletesen szabályozza a kizáró okok rendszerét, ahiánypótlási lehetőségek meghatározását, az ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 10.

Ajánlati árak eltérése azonos műszaki tartalmú közbeszerzéseknél

Kérdés: Irreális-e ugyanazon műszaki tartalommal kiírt pályázatnál az első pályázat ajánlati árainak jellemző értéke alatt kb. 40 százalékkal alacsonyabb ár az alapajánlatnál?
Részlet a válaszából: […] Azonos műszaki tartalomnál véleményünk szerint a 40 százalékos csökkentés irreális, kivéve ha az alapeljárásban volt eltúlzottan magas az ajánlati ár. Azonban a konkrét válasz csak valamennyi paraméter ismeretében adható meg, illetve a kérdést az új Kbt. vonatkozásában...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. szeptember 6.