EVK elleni EVK

Kérdés: Egy építési beruházásra kiírt tenderen indultunk. Az eredmény ellen előzetes vitarendezési kérelmet nyújtottunk be, amit az ajánlatkérő nem fogadott el. Szerintünk az ajánlatkérő nem válaszolt minden észrevételünkre, ezért jogsértőnek tartjuk a hiányos ajánlatkérői választ. Hogyan lehet egyáltalán előzetes vitarendezési kérelmet benyújtani azért, mert egy előzetes vitarendezési kérelemre adott ajánlatkérői válasz hiányos?
Részlet a válaszából: […] ...akkor az is tekinthető egyfajta válasznak, miszerint az ajánlatkérő nem fogadja el a kérelmező javaslatát, észrevételét.Természetesen az alapelvek azt diktálnák és ez elvárt az ajánlatkérőtől is, hogy az előzetes vitarendezési kérelemben foglalt valamennyi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Előzetes piaci konzultáció

Kérdés: Előzetes piaci konzultáció keretében kérdezni is lehet, vagy csak véleményt nyilvánítani és javaslatokat tenni?
Részlet a válaszából: […] ...meghatározását - megtenni a verseny tisztaságára, a gazdasági szereplők esélyegyenlőségére és egyenlő elbánására vonatkozó alapelvek érvényesülése érdekében."A 28. § (5) bekezdése lehetővé teszi az előzetes piaci konzultációt úgy is, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. május 8.

Szakember cseréje munkaviszony megszűnése miatt

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlattevőnek folyamatban lévő eljárás során értékelési szempont igazolására bemutatott szakembert cserélni (mert annak megszűnik a munkaviszonya)?
Részlet a válaszából: […] ...alapját:"71. § (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével ésb) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Összeférhetetlenség ajánlattevői oldalon

Kérdés: Egy közbeszerzési eljárásban részt vevő két ajánlattevő vezetői között – vélelmezhetően – rokoni kapcsolat áll fenn. Az ajánlatkérőnek az ilyen jellegű összeférhetetlenség esetén milyen eljárási szabályokat kell figyelembe vennie?
Részlet a válaszából: […] ...tulajdonosi vagy cégvezetői összefonódásának vizsgálata során tehát nem az összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni, hanem az alapelvek sérelmével és különösen a verseny tisztaságával összefüggő szabályokat.Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálata...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. január 10.

Nulla érték az ártáblázatban átalánydíjas szerződés esetében

Kérdés: A kérdéses beszerzés tárgya szolgáltatás- megrendelés, átalányáras elszámolás alapján kerül sor fizetésre. A felolvasólapon a mindösszesen ár szerepel, amelynek alátámasztására kellett az ajánlattevőnek benyújtania egy tízsoros árrészletező táblázatot. Az ajánlattevő az árrészletező táblázatban egy lényeges tételsort egyáltalán nem árazott be, de beírt egy nullát, mivel eredetileg a sor üres volt. Érvénytelen, hiánypótoltatható, indokolás kérhető?
Részlet a válaszából: […] ...71. § (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével ésb) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Helyszíni bejárás elmaradása

Kérdés: Egyik közbeszerzési eljárásunkban helyszíni bejárást biztosítottunk, amelyet egy vihar miatt nem tudtunk megtartani. Lehetséges új helyszíni bejárást biztosítani?
Részlet a válaszából: […] ...vonatkozóan, ha vis maior okok miatt a helyszíni bejárás nem kezdhető meg, vagy annak folyamatát meg kell szakítani. Ezért részben az alapelveket, részben a közbeszerzési dokumentumok módosítására, részben a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályokat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. szeptember 13.

Kizárás az eljárásból azonos franchise-szerződés esetében

Kérdés: Ki kell-e zárni azokat az ajánlattevőket, amelyek azonos céggel vannak franchise-kapcsolatban?
Részlet a válaszából: […] ...hogy esetlegesen bármilyen olyan kötelezettség fennáll-e a felek számára, ami miatt a Kbt. 2. § (1)-(3) bekezdésében foglalt alapelvek sérülhetnek az eljárásban.A jogorvoslati fórum az alábbiak szerint fogalmaz döntésében: "A 4 érintett ajánlattevő esetében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Alvállalkozó bevonásának jóváhagyása

Kérdés: Az ajánlatkérő az alvállalkozó bevonását saját jóváhagyásához köti a szerződéstervezetben. Ez nem ellentétes az alvállalkozók bevonásának szabadságával?
Részlet a válaszából: […] ...bevonásához való jogosultságot, a jóváhagyási folyamat előírásai feleljenek meg a közbeszerzési szabályoknak, ne sértsen alapelveket, különösen a jóhiszeműség és a tisztesség követelményének megfelelő eljárás, a joggal való visszaélés tilalma elveket...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. augusztus 9.

Hiánypótlás más árfolyam alkalmazásával

Kérdés: Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban előírta, hogy az ajánlattevőknek az ártábla egyik tételét 400 Ft/EUR árfolyamon átváltva forintban kell megadnia, azonban az ajánlattevő – módosítva az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott ártáblát – 365 Ft/EUR árfolyammal számolva adta meg. Az ajánlatkérő felvilágosításkérést küldött, amelyre az ajánlattevő úgy javította az ártáblát, hogy az értékelés alá eső mindösszesen ajánlati ár módosítása nélkül elvégezte helyesen az átváltást, azaz 400 Ft/EUR árfolyamnak megfelelően tüntette fel az érintett (átváltandó) tételt, és ezzel arányosan a többi tétel összegét csökkentette, de a végösszeg ugyanaz maradt. Érvényes lehet így az ajánlattevő ajánlata?
Részlet a válaszából: […] ...szerint:"71. § (8) A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása:a) nem járhat a 2. § (1)-(3) és (5) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével ésb) annak során az ajánlatban a beszerzés tárgyának jellemzőire, az ajánlattevő szerződéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.

Szakmai tapasztalat mint értékelési szempont árubeszerzés esetén

Kérdés: Árubeszerzés esetén a szakember szakmai tapasztalata megjelölhető értékelési szempontként?
Részlet a válaszából: […] ...követelményei is vannak. A Kbt. 76. § (6) bekezdése alapján lényeges feltétel, hogy egy értékelési szempont nem lehet szubjektív, az alapelveknek meg kell felelnie, nem eredményezheti ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését, de ami a legfontosabb, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. július 12.
1
2
3
13