Keresés eredménye

4 találat a megadott alkalmassági minimumkövetelmény tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Alkalmassági minimumkövetelmény előírásának módja
Kérdés: A 310/2011. kormányrendelet referenciára vonatkozó 15. §-a (1)-(3) bekezdéseinek a) pontja - a műszaki szakmai alkalmasság körében - egyaránt azt tartalmazza, hogy az ajánlatkérő köteles három (építési beruházás esetén öt) év teljesítését figyelembe venni. Egyesek szerint ezt úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményt csak úgy írhatja elő, hogy mindhárom (illetőleg öt) évre vonatkozóan összesen írja elő a referenciával való rendelkezést. Kérdés, hogy mindegyik évre - évente is - előírható-e a beszerzés tárgyával kapcsolatos referenciával rendelkezés [természetesen figyelemmel a Kbt. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti követelményre]?
Részlet a válaszból: […]igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított megelőző három/öt év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három/öt év teljesítését figyelembe venni. Véleményünk szerint annak ellenére, hogy az ajánlatkérő a rendelet 16. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján a referenciaigazolás, illetve -nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2979
Kapcsolódó tárgyszavak:
2. találat: Együttes megfelelés alkalmassági minimumkövetelményeknek
Kérdés: Igaz-e, hogy a Kbt. szerinti keretszerződés alapján nem minősülhet alvállalkozónak az a cég, amely a szerződés teljesítésében a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdése szerint közreműködik, és 10 százalék alatt alkalmasságot is igazol? Milyen jogszabályhely értelmezhető így?
Részlet a válaszból: […]mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tehát ugyanúgy az alvállalkozói definícióba sorolandó alvállalkozónak tekinthető, hiszen ugyanazt a kifejezést alkalmazza a fenti szabály. Az alvállalkozó definíciója pedig nem tartalmaz megkötést a teljesítésbe bevont alvállalkozó teljesítésének mértékéről. A Kbt. 4. § 2. pontja szerint ugyanis alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve - az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, - azon személyt vagy szervezetet, aki[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2684
3. találat: Alkalmassági minimumkövetelmény
Kérdés: Mi az alkalmassági minimumkövetelmény?
Részlet a válaszból: […]meghatározni azt a minimumot, amelynek elérése esetén alkalmasnak, illetve amely alatt alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt. Például ha az ajánlatkérő a törvény 66. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti pénzügyi nyilatkozatot kéri, ezzel összefüggésben meg kell határoznia, hogy azt milyen tartalom esetén fogadja el. Minimumkövetelmény lehet e körben például az, hogy az ajánlattevőnek az elmúlt kétéves időszakban nem lehet háromnál többször lejárt tartozása. Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő, ha nem volt háromnál többször lejárt tartozása a[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2663
Kapcsolódó tárgyszavak:
4. találat: Alkalmassági minimum- követelményeknek való megfelelés alvállalkozóval
Kérdés: A Kbt. 65. §-ának (3) bekezdése csak az erőforrást nyújtó szervezet esetében emeli ki, hogy az ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való részbeni megfelelését kiegészítheti az erőforrást nyújtó szervezettel. Alvállalkozóval is kiegészíthető az ajánlattevő alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelése - attól függetlenül, hogy az említett jogszabályhely csak az erőforrást nyújtó szervezetet emeli ki?
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2527