Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

6 találat a megadott alkalmassági minimumkövetelmény tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Többszörös értékelés tilalma azonos időintervallum között, azonos szakember esetén

Kérdés: Az ajánlatkérő alkalmassági minimumkövetelményként két különböző jogosultság meglétét írta elő (M.1. és M.2.), értékelési szempontként pedig az ezen jogosultságok megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalatot értékelt (M.1-hez bemutatott szakember jogosultságának megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalat, illetve M.2-höz bemutatott szakember jogosultságának megszerzéséhez szükséges gyakorlati időn felüli többlettapasztalat). A szakemberek közötti átfedés megengedett, azonban a párhuzamos munkavégzések időtartamát az ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Ha egy fő szakemberrel kerül igazolásra a két alkalmassági követelmény (azaz M.1. és M.2. is), akkor az értékelés során a párhuzamos szakmai többlettapasztalat figyelembe vehető-e mindkét értékelési szemponthoz, vagy csak azon szakmai többlettapasztalat időtartama kerülhet értékelésre, ahol nincs átfedés? Azaz egy szakember párhuzamos (de különböző területen szerzett) többlettapasztalata értékelhető-e mindkét értékelési szempontnál, vagy itt is érvényes az, hogy párhuzamos munkavégzések csak egyszer vehetők figyelembe (még akkor is, ha különböző területen dolgozott a szakember párhuzamosan)?
Részlet a válaszból: […]szakember esetében, mivel az az adott tartalom többszöri értékelését eredményezné.A Kbt. 76. § (6) bekezdésének e) pontja ugyanis kimondja, hogy az értékelési szempontoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük: (...) nem eredményezhetik ugyanazon ajánlati tartalmi elem többszöri értékelését.Ezért csak úgy lehet mindkét értékelési szempont esetében pontot kapni, ha különböző időintervallumra vagy személyre vonatkozik az értékelési szempont[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2021. október 13.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4780

2. találat: Alkalmassági követelmények meghatározásának korlátja

Kérdés: Mennyiben van a 75%-os szabálynak prioritása akkor, amikor az ajánlatkérő meghatározza az alkalmassági követelményeket?
Részlet a válaszból: […](3) bekezdéssel. A kérdésre válaszolva, nem a 75%-os szabálynak van prioritása, hanem a törvény 65. § (3) bekezdésében foglaltaknak.A Kbt. 65. §-ának (3) bekezdése szerint az ajánlatkérőnek az alkalmassági követelmények meghatározását az esélyegyenlőségre, az egyenlő elbánásra és a verseny tisztaságára vonatkozó alapelvek figyelembevétele mellett a közbeszerzés tárgyára kell korlátoznia, és azokat - a közbeszerzés becsült értékére is tekintettel - legfeljebb a szerződés teljesítéséhez ténylegesen szükséges feltételek mértékéig lehet előírni.Az (5) bekezdés alapján a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő ténylegesen szükséges mértékű előírásnak a referenciák körében azt kell tekinteni, ha az ajánlatkérő az adott közbeszerzés - a 19. § (3) bekezdésének alkalmazása nélkül számított - értékének legfeljebb 75%-át elérő összegű, mennyiségi meghatározás esetén az adott közbeszerzés legfeljebb 75%-át elérő mennyiségű vagy mértékű, és tárgyát tekintve az adott közbeszerzéssel műszakilag egyenértékű korábbi szállítás, építési beruházás, illetve szolgáltatás igazolását követeli meg. Az ajánlattevőktől megkövetelt árbevételi adatokra vonatkozó minimumkövetelményt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. március 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4313

3. találat: Alkalmassági minimumkövetelmény előírásának módja

Kérdés: A 310/2011. kormányrendelet referenciára vonatkozó 15. §-a (1)-(3) bekezdéseinek a) pontja - a műszaki szakmai alkalmasság körében - egyaránt azt tartalmazza, hogy az ajánlatkérő köteles három (építési beruházás esetén öt) év teljesítését figyelembe venni. Egyesek szerint ezt úgy kell értelmezni, hogy az ajánlatkérő az alkalmassági minimumkövetelményt csak úgy írhatja elő, hogy mindhárom (illetőleg öt) évre vonatkozóan összesen írja elő a referenciával való rendelkezést. Kérdés, hogy mindegyik évre - évente is - előírható-e a beszerzés tárgyával kapcsolatos referenciával rendelkezés [természetesen figyelemmel a Kbt. 55. §-ának (3) bekezdése szerinti követelményre]?
Részlet a válaszból: […]feladásától számítva. A kormányrendelet 15. §-ának a) pontja értelmében a műszaki-szakmai alkalmasság igazolható az eljárást megindító felhívás feladásától - nem hirdetménnyel induló eljárásokban megküldésétől - visszafelé számított megelőző három/öt év legjelentősebb szállításainak ismertetésével; az ajánlatkérő köteles a három/öt év teljesítését figyelembe venni. Véleményünk szerint annak ellenére, hogy az ajánlatkérő a rendelet 16. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján a referenciaigazolás, illetve -nyilatkozat tartalmi elemei között jogosult előírni az alkalmasság megállapításához szükséges további adat megadását is, ez nem jelenti azt, hogy az ajánlatkérőnek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2012. július 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2979
Kapcsolódó tárgyszavak:

4. találat: Együttes megfelelés alkalmassági minimumkövetelményeknek

Kérdés: Igaz-e, hogy a Kbt. szerinti keretszerződés alapján nem minősülhet alvállalkozónak az a cég, amely a szerződés teljesítésében a Kbt. 69. §-ának (8) bekezdése szerint közreműködik, és 10 százalék alatt alkalmasságot is igazol? Milyen jogszabályhely értelmezhető így?
Részlet a válaszból: […]igazolásához szükséges - a 66. § (1) bekezdés c)-e) pontjai, illetőleg a 67. § (1)-(3) bekezdése szerinti - igazolásokat, nyilatkozatokat is. A tíz százalékot meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó tehát ugyanúgy az alvállalkozói definícióba sorolandó alvállalkozónak tekinthető, hiszen ugyanazt a kifejezést alkalmazza a fenti szabály. Az alvállalkozó definíciója pedig nem tartalmaz megkötést a teljesítésbe bevont alvállalkozó teljesítésének mértékéről. A Kbt. 4. § 2. pontja szerint ugyanis alvállalkozó az a szervezet vagy személy, amely vagy aki a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve - az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeket, - azon személyt vagy szervezetet, aki vagy amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi, - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag-szállítót, -[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2684

5. találat: Alkalmassági minimumkövetelmény

Kérdés: Mi az alkalmassági minimumkövetelmény?
Részlet a válaszból: […]gazdasági, illetve egy műszaki és szakmai alkalmassági feltételt kell meghatároznia a felhívásban. Az előírt alkalmassági feltétel kapcsán kell meghatározni azt a minimumot, amelynek elérése esetén alkalmasnak, illetve amely alatt alkalmatlannak minősíti az ajánlattevőt. Például ha az ajánlatkérő a törvény 66. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti pénzügyi nyilatkozatot kéri, ezzel összefüggésben meg kell határoznia, hogy azt milyen tartalom esetén fogadja el. Minimumkövetelmény lehet e körben például az, hogy az ajánlattevőnek az elmúlt kétéves időszakban nem lehet háromnál többször lejárt tartozása. Pénzügyi és gazdasági szempontból alkalmas az ajánlattevő, ha nem volt háromnál többször lejárt tartozása a pénzintézetnél, alkalmatlan viszont, ha ez négy vagy ennél több esetben fordult elő. A Kbt. 67. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti referenciaelvárás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. április 26.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2663
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Alkalmassági minimum- követelményeknek való megfelelés alvállalkozóval

Kérdés: A Kbt. 65. §-ának (3) bekezdése csak az erőforrást nyújtó szervezet esetében emeli ki, hogy az ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelményeknek való részbeni megfelelését kiegészítheti az erőforrást nyújtó szervezettel. Alvállalkozóval is kiegészíthető az ajánlattevő alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelése - attól függetlenül, hogy az említett jogszabályhely csak az erőforrást nyújtó szervezetet emeli ki?
Részlet a válaszból: […]közös megfelelés a főszabály - a 66. § (1) bekezdés a) és b) pont kivételével -, így a törvény 65. §-ának (1) bekezdésében eleve alvállalkozót ír elő, a Kbt., majd a 69. § (6) bekezdés alapján közös alkalmassági megfelelést, ez ekvivalens az erőforrással, melyet nem egyedüliként,
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2010. november 22.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2527