Nyilatkozat állami szervek ellenőrzési jogosultságának elfogadásáról

Kérdés: Mi az alapja annak az ajánlatkérői kitételnek, melynek értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja az Állami Számvevőszék és a KEHI ellenőrzési jogosultságát? Erre minden eljárásban nyilatkozni kell, vagy csak erre irányuló ajánlatkérői felhívás esetén? Továbbá, formailag mit takar az említett szervezetek ellenőrzési jogosultsága, és az előbbiekre milyen jogszabály(ok) vonatkoznak?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. nem tartalmaz olyan előírást, mely szerint azajánlattevőnek a kérdés szerinti nyilatkozatot meg kellene tennie. Ebbőlkövetkezően ez az ajánlatkérő egyedi igénye, kérése lehet a konkrét közbeszerzésieljárásban. Az Állami Számvevőszék, illetve a Kormányzati...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.