Értékelési szempontok együttes alkalmazása

Kérdés: Ajánlatkérőként szeretnénk fénymásoló gépet vásárolni. Arra gondoltunk, hogy a fénymásoló beszerzési árát értékelnénk, és mellette a működtetés költségének nagyságát is megjelölnénk értékelési szempontként, hogy alacsony áron gazdaságosan működő eszközt vehessünk. Lehetséges a költség- és az árértékelési szempontot együttesen alkalmazni?
Részlet a válaszából: […] ..."legalacsonyabb ár" egyedüli értékelési szempont esetében kizárólag az ajánlati ár kerül értékelésre, így amellett más értékelési alszempont (pl. költség vagy minőségi elem) nem kerülhet alkalmazásra. A "legalacsonyabb költség" egyedüli értékelési szempont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Negatív érték feltüntetésének kezelése a felolvasólapon

Kérdés: Meghatároztam egy értéket, amelynél kisebb nem szerepelhet a felolvasólapon. Ennek ellenére egy ajánlattevő beírt egy értéket, melynek ugyan nincs értelme – negatív érték –, de nem tudom, hogyan illesszem be az értékelésbe. Hogyan kezeljem ezt?
Részlet a válaszából: […] ...A rendelkezés a következők szerint szól: az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az eljárást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. július 13.

Hasznossági függvény mint értékelési módszer alkalmazhatósága

Kérdés: Alkalmazhatja-e az ajánlatkérő a "hasznossági függvény" értékelés módszerét, amikor ilyet egyik – a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló – értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutató sem tartalmaz?
Részlet a válaszából: […] ...hanem a beérkezett tényleges és érvényes ajánlatok tartalmi elemeit hasonlítja össze;b) biztosított, hogy – az adott részszemponthoz (alszemponthoz) tartozó értékelési intervallumon – az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlás azzal arányban álló...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. március 9.

Több áralapú értékelési szempont alkalmazása

Kérdés: A legalacsonyabb ár értékelési szempont alkalmazása esetén megadható több, árra vonatkozó alszempont különböző súlyszámokkal, vagy az ár súlyozására csak legjobb ár-érték arány alkalmazása esetén kerülhet sor, figyelemmel arra, hogy a Kbt. 76. § (9) bekezdés a) pontja a súlyszámok alkalmazásának csak azon esetét szabályozza, amikor az ajánlatkérő nem egyedüli értékelési szempontként alkalmazza a legalacsonyabb ár szempontját?
Részlet a válaszából: […] ...szempont tényleges jelentőségével arányban álló – szorzószámokat (a továbbiakban: súlyszám),-ha az értékelési szempont körében alszempontok is meghatározásra kerülnek, alszempontonként azok – tényleges jelentőségével arányban álló – súlyszámát,-az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. szeptember 8.

Aránytalanul alacsony ár indokai

Kérdés: Aránytalanul alacsony ár esetében mit kell indokolni? A részletes ártáblázatot, opciót, vagy csak az árat?
Részlet a válaszából: […] ...indokolást kér. A döntés értelmében nem elfogadható, hogy az opciós tételek azért nem képezik az ajánlati ár részét, mert azok alszempontként elkülönítésre kerültek. A Döntőbizottság nem osztotta továbbá a kérelmező azon álláspontját sem, "amely szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Többféle ár alapjául szolgáló értékelési szempont megjelentetése

Kérdés: Hogyan kell megjelentetnem azt az értékelési szempontot, amely többféle ár alapjául szolgál?
Részlet a válaszából: […] ...II.2.5. pontja alapján minőségi, költség vagy áralapú szempont választható, mely utóbbi esetben nincs lehetőség részszempontok (alszempontok) meghatározására.Erre utal a D. 162/2019. számú ügy, ahol az ajánlatkérő valamennyi résznél a költségszemponton...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

Értékelési szempont kapcsolata a beszerzés tárgyával

Kérdés: A Concordia ügyben az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy az értékelési szempontnak a beszerzés tárgyához kell kapcsolódnia, ez bekerült a törvénybe is. Hogyan kell ezt biztosítania az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] ...beszerzését és azok telepítését kívánta megvalósítani. Az ajánlatkérő a felhívásban a 2. részajánlat esetében 2. értékelési alszempontként határozta meg "A játék meghibásodása esetén a hibabejelentéstől számítva a hibaelhárítás megkezdésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. május 8.

Esélyegyenlőség kérdése értékelési szempont mértékének maximalizálása esetén

Kérdés: Kifogásként merül fel, hogy az ajánlatkérő egy adott értékelési szempont mértékét úgy maximálta, hogy adott mértéktől mindenki maximumpontot kap, pedig cégünk ajánlata sokkal jobb a többieknél. Lehet ezt kifogásolni? Miért maximálja az ajánlatkérő az értékelési szempont mértékét, amikor tudja, hogy többen is jobb paraméterekkel tudunk pályázni, és értelmetlen ott meghúzni a határt, ami valójában a minimumkövetelmény? Véleményem szerint így nem esélyegyenlő a verseny.
Részlet a válaszából: […] ...előző bekezdésben utalt rendelkezés szerint az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást vagy költséget tartalmazó értékelési szemponton vagy alszemponton kívüli értékelési szempontokkal (alszempontokkal) összefüggő ajánlati elemmel kapcsolatban az eljárást...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. május 9.

Értékelési és alkalmassági szempont elválasztása

Kérdés: Az értékelési szempont a szakember tapasztalata úgy, hogy közben az alkalmasságban is ugyanez a feltétel szerepel egy meghatározott tapasztalattal, ami felett az ajánlatkérő értékeli annak mértékét. Lehet ezt egybemosni? Nem kell különválasztani az értékelési szempontot és az alkalmasságot? Nincs itt átfedés? Nem számszakilag, hanem mert ugyanannak a szakembernek a tapasztalatára vonatkozik? Ha igen, akkor hogyan kell hiánypótolni, ha esetleg hiányosság merül fel?
Részlet a válaszából: […] ...16-os súlyszámmal megadott minőségi kritérium volt a szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány gyakorlata, amelynek alszempontjaiként az ajánlatkérő az egyes szakemberek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározott 3 éven felüli,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. november 8.

Abszolút értékelési módszer alkalmazhatósága

Kérdés: A D. 359/2017. számú eset alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az abszolút értékelési módszer nem használható az értékelésnél. Igaz ez?
Részlet a válaszából: […] ...kiszolgáló épületek mindenkori megközelíthetőségének biztosítását szolgáló eszközöket és szervezési intézkedéseket." Ezen alszempont tekintetében a megszerezhető maximális pontszám 5 pont. Illetve: "A fentieken túl tartalmazza a raktárkészleten nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.
1
2
3
4