Eljárásfajták alkalmazása áru rendeltetése szerint

Kérdés: Közszolgáltató cég részére árubeszerzést kell lefolytatnunk. Az áru egy részét a közszolgáltatásban kívánják felhasználni, a másik részét azonban tovább akarják értékesíteni. Jól gondoljuk-e, hogy a közszolgáltatás részére beszerzendő árut a különös eljárás szerint, a viszonteladás céljából beszerezni kívánt részét pedig az általános eljárás szerint kell beszerezni? (A cég nem rendelkezik kizárólagos joggal az áru eladására, valamint a Közbeszerzések Tanácsánál általános ajánlatkérőként és közszolgáltatóként is bejelentkezett.)
Részlet a válaszából: […] ...alapján - nem kell közbeszereznie sem az V., sem a IV. fejezet szerint.Véleményünk a kérdés kapcsán az, hogy a IV. fejezet szerintiáltalános eljárásrendet akkor kellene - a jelen esetben kettős ajánlatkérőistátusszal rendelkező - ajánlatkérőnek alkalmaznia, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Általános eljárásrend alkalmazása közszolgáltató esetén

Kérdés: Az ÁPV Rt. felügyelete alatt működő VOLÁN részvénytársaság alaptevékenységét tekintve közszolgáltatónak minősül [Kbt. 163. §-ának c) pontja]. A Kbt. alanyi hatálya alá tartozik-e ez a VOLÁN társaság, amennyiben nem közszolgáltató (például üdültetés, szakmunkásképzés, üzemegészségügy stb.) tevékenységéhez végez beszerzést, és ha igen, akkor milyen eljárási rend vonatkozik erre a beszerzésre (különös, általános, egyszerű közbeszerzés)?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés elsősorban az alanyi hatály szempontjából vagykülönös, vagy általános eljárásrend lefolytatására irányul. Az egyszerűközbeszerzés értékhatárfüggő, azaz szolgáltatások beszerzése esetén 2 millióforinttól 15 millió forint becsült értékig folytatandó le...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 24.
Kapcsolódó címkék: