Kbt. alkalmazása vegyes beszerzési igény esetén

Kérdés: A Kbt. 22. §-ának (5) bekezdését csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a vegyes beszerzési igény többségében a közszolgálati eljárásrend szabályai alá eső beszerzési tárgyakat tartalmaz?
Részlet a válaszából: […] A kérdés arra irányul, hogy eldönthető legyen, milyen feltételekkel alkalmazható inkább a közszolgáltatók eljárásrendje olyan ajánlatkérő esetében, amely klasszikus és közszolgáltató is egyben. Ehhez a Kbt. 22. §-ának (5) és (6) bekezdését kell vizsgálnunk, mivel a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

Eljárásfajták alkalmazása áru rendeltetése szerint

Kérdés: Közszolgáltató cég részére árubeszerzést kell lefolytatnunk. Az áru egy részét a közszolgáltatásban kívánják felhasználni, a másik részét azonban tovább akarják értékesíteni. Jól gondoljuk-e, hogy a közszolgáltatás részére beszerzendő árut a különös eljárás szerint, a viszonteladás céljából beszerezni kívánt részét pedig az általános eljárás szerint kell beszerezni? (A cég nem rendelkezik kizárólagos joggal az áru eladására, valamint a Közbeszerzések Tanácsánál általános ajánlatkérőként és közszolgáltatóként is bejelentkezett.)
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 162. §-a szerinti közszolgáltató ajánlatkérő esetén,abban az esetben, ha a beszerzendő áru a közszolgáltatási tevékenységéhezkapcsolódik, az árubeszerzésre az V. fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni. AV. fejezet 172. §-ának (1) bekezdése rendelkezik viszont...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. május 16.

Egyszerű eljárás

Kérdés: Változtak-e, és ha igen, mennyiben az egyszerű eljárás szabályai?
Részlet a válaszából: […] Az egyszerű eljárás tekintetében számos változást hozott a2010. szeptember 15-én hatályba lépett Kbt.-módosítás. Bár korábban hasonlókérdésre már válaszoltunk, a folyamatos érdeklődés miatt részletesebbenfoglaljuk össze még egy alkalommal a változások lényegét...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Uniós forrásból támogatott beszerzések eltérő szabályozása

Kérdés: Uniós forrásból támogatott közbeszerzések esetén az általános szabályokhoz képest milyen eltérések vannak? Más-e a közbeszerzés dokumentálása – dokumentációkészítés, közzététel, szerződés, közzététel a szerződések teljesítéséről stb.?
Részlet a válaszából: […] Az uniós forrásból támogatott közbeszerzésekkel kapcsolatoshatályos joganyagba a Kbt. mellett alapvetően az államháztartásról szólótörvény (Áht.), és mint­egy 27 miniszteri rendelet tartozik.A szabályozások a Nemzeti Fejlesztési Tervre (NFT), az NFTvégrehajtásában részt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. október 11.

Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás feltétel nélküli alkalmazása

Kérdés: A KT elnökének tájékoztatója szerint (2009. 09. 16., KÉ 108. sz.) "...a Kbt. kizárólag a közszolgáltatók által megvalósított közbeszerzések tekintetében engedi meg a hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás feltétel nélküli alkalmazását..." Én erre nem találtam paragrafust, pedig én ezt a mondatot úgy értelmezem, közösségi és nemzeti eljárásrendben is alkalmazhatnám. Jól értem?
Részlet a válaszából: […] A félreértés abból adódik, hogy a közszolgáltatók számáranincs a tárgyalásos eljárás lebonyolításának feltétele, míg a klasszikusajánlatkérők számára vannak feltételek, melyek a Kbt. 124. § (2) bekezdés a)-d)pontja szerint az alábbiak.Az ajánlatkérő hirdetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. október 19.

Közműszolgáltatást végző önkormányzat beszerzésének rendje

Kérdés: Ha egy önkormányzati tulajdonú közműszolgáltató helyett a tulajdonos önkormányzat végzi a közbeszerzést, akkor a normál vagy a különös eljárás rendje szerint jár el?
Részlet a válaszából: […] Annak eldöntéséhez, hogy a közműszolgáltatást végzőönkormányzatnak adott esetben az általános vagy a különös eljárásrend szerintkell-e közbeszereznie, a Kbt. 161-168. §-ait kell áttekinteni. Elsőként aztkell megvizsgálnia, hogy az adott közműszolgáltatás megfelel-e a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. június 25.

Közösségi és nemzeti értékhatár a Kbt.-ben

Kérdés: Mi a különbség a közösségi és a nemzeti értékhatár között?
Részlet a válaszából: […] A közösségi, valamint a nemzeti értékhatárokat elérő értékűközbeszerzéseket a Kbt. külön fejezetben szabályozza. Meghatározza a közösségiés a nemzeti értékhatárokat – a közszolgáltatók vonatkozásában külön, mind aközösségi, mind pedig a nemzeti értékhatárok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. szeptember 25.

Tervpályázat a közbeszerzésben

Kérdés: Számomra a 137/2004. Korm. rendelet nem egyértelmű abban a vonatkozásban, hogy mely esetekben szükséges tervpályázati eljárás lefolytatása.
Részlet a válaszából: […] A rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében határozza meg, hogyalkalmazásában mi is minősül tervpályázatnak. E szerint tehát tervpályázat: azépítészeti-műszaki tervjavaslatok, továbbá terület- és településrendezési,valamint egyéb jogszabályban meghatározott tervjavaslatok...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. július 24.

Közszolgáltatói tevékenységhez kapcsolódó beszerzési kör meghatározása

Kérdés: A Kbt. 163. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti menetrend szerinti személyszállítást végző Volán Rt. – amely felett a tulajdonosi jogokat az ÁPV Rt. gyakorolja – a közszolgáltatói alanyi hatály mellett klasszikus ajánlatkérőnek is minősül-e egyben? Ha igen, hogyan, milyen elv alapján kell a beszerzéseit minősíteni, mi tartozik klasszikus és mi a közszolgáltatói eljárásrendbe? Ennek eldöntése érdekében hogyan lehet korrekt módon meghatározni azt, hogy mi az a beszerzési kör, amely nélkül a közszolgáltatói tevékenységet nem lehet elvégezni?
Részlet a válaszából: […] A kérdés első részére nem tudunk határozott választ adni,ugyanis nem ismeretesek számunkra a Volán Rt. egyéb szervezeti, tulajdonosi,tevékenységi jellemzői, amelyek alapján eldönthető lenne, hogy a Kbt. 162. §(1) bekezdésének a) vagy b) pontja szerinti ajánlatkérőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. április 10.

Szabályozási terv készíttetése során irányadó előírások

Kérdés: Helyi önkormányzat szabályozási tervet (régi nevén részletes rendezési tervet) kíván készíttetni. Milyen előírásokra kell figyelemmel lennie? Például az egybeszámítás, értékhatár, szolgáltatás vagy tervpályázati eljárás előírásaira (a beszerzés becsült költsége megközelítőleg 1,7 millió forint + áfa)?
Részlet a válaszából: […] A részletes rendezési terv készítése nem azonos az egyébtervezési feladatok ellátásával, ezért az egybeszámításának szakmai okbóltörténő megtagadása egyéb tervezési feladatokkal indokolható. Ha az ajánlatkérőmeg tudja indokolni, hogy egyéb tervezési feladataira és a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. június 20.
1
2