Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

2 találat a megadott általános eljárás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Eljárásfajták alkalmazása áru rendeltetése szerint

Kérdés: Közszolgáltató cég részére árubeszerzést kell lefolytatnunk. Az áru egy részét a közszolgáltatásban kívánják felhasználni, a másik részét azonban tovább akarják értékesíteni. Jól gondoljuk-e, hogy a közszolgáltatás részére beszerzendő árut a különös eljárás szerint, a viszonteladás céljából beszerezni kívánt részét pedig az általános eljárás szerint kell beszerezni? (A cég nem rendelkezik kizárólagos joggal az áru eladására, valamint a Közbeszerzések Tanácsánál általános ajánlatkérőként és közszolgáltatóként is bejelentkezett.)
Részlet a válaszból: […]beszerzésre, feltéve, hogy az ajánlatkérő nem rendelkezik különleges vagy kizárólagos joggal a szerződés tárgyának eladására vagy bérbeadására, és arra más szervezetek az ajánlatkérővel azonos feltételek mellett szerezhetnek jogosultságot." A hivatkozott jogszabályi rendelkezés azt jelenti, hogy a közszolgáltatással összefüggésben beszerzendő azon tárgyakra, amelyeket az ajánlatkérő nem maga kíván felhasználni, hanem továbbértékesítési céllal vásárol meg, nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. Azaz a közszolgáltatáshoz kapcsolódó árunak azt a részét, mennyiségét, amelyet az ajánlatkérő saját maga használ fel, az V. fejezet szerint kell beszereznie, azt a részét, amelyet továbbértékesít - a kivételi szabály alapján - nem kell közbeszereznie sem az V., sem a IV. fejezet szerint. Véleményünk a kérdés kapcsán az, hogy a IV. fejezet szerinti általános eljárásrendet[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. május 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2673

2. találat: Általános eljárásrend alkalmazása közszolgáltató esetén

Kérdés: Az ÁPV Rt. felügyelete alatt működő VOLÁN részvénytársaság alaptevékenységét tekintve közszolgáltatónak minősül [Kbt. 163. §-ának c) pontja]. A Kbt. alanyi hatálya alá tartozik-e ez a VOLÁN társaság, amennyiben nem közszolgáltató (például üdültetés, szakmunkásképzés, üzemegészségügy stb.) tevékenységéhez végez beszerzést, és ha igen, akkor milyen eljárási rend vonatkozik erre a beszerzésre (különös, általános, egyszerű közbeszerzés)?
Részlet a válaszból: […]közvetlenül vagy közvetve meghatározó befolyást képes gyakorolni. Főszabályként a Kbt. 168. §-ának (1) bekezdését kellene alkalmazni, azaz hogy különös eljárást nem kell alkalmazni arra a beszerzésre vagy tervpályázati eljárásra, amely közvetlenül nem függ össze az ajánlatkérőnek a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenysége folytatásával. A Kbt. 168. §-ának (4) bekezdése azonban kimondja, hogy az ajánlatkérőnek a 163. §-ban meghatározott valamely tevékenysége folytatásával közvetlenül összefügg a közbeszerzés, ha annak tárgya nélkül e tevékenységet nem lehetne ellátni. Ez esetünkre az üzemegészségügy és a szakmunkásképzés (amennyiben ez a szolgáltatásban részt vevők közvetlen oktatását célozza, tehát nem egyéb oktatást jelent) tekintetében vonatkozik, mivel a további kérdezett szolgáltatások (például üdültetés) nélkül is el lehet látni a Kbt. 163. §-ának c) pontjában megfogalmazott tevékenységet. Ha a közbeszerzés tárgyát az ajánlatkérő a hivatkozott tevékenységéhez,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2005. január 24.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 449
Kapcsolódó tárgyszavak: ,