Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

A találat a megadott általános szabályok tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdést időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

A találat: Együttes jogszabály-alkalmazás

Kérdés: A Kbt. 58. §-a szerinti közbeszerzési műszaki leírásra előírtak, illetve a 162/2004. Korm. rendeletben foglaltak együttesen alkalmazandók az ajánlati dokumentációnál? Vagy elegendő lehet csak a rendelet által előírtak alkalmazása?
Részlet a válaszból: […]dokumentációban kidolgozott megoldásokat, megjelölve az egyenértékű alternatív műszaki megoldások lehetséges körét. Minőségbiztosítási, munkavédelmi és biztonsági követelmények ismertetése. A leírtak alapján látható, hogy a 162/2004. Korm. rendelet a speciális előírásokat az általános szabályok mellett tartalmazza, ami annyit jelent, hogy a Kbt.-t és az említett rendeletet együttesen kell alkalmazni. A Kbt. 58. §-ának alkalmazásától a kérdéses esetben azért sem lehet eltekinteni, mert a törvényhely - 162/2004. Korm. rendelettel ellentétben - nem a műszaki leírás konkrét tartalmát adja meg, hanem általános és garanciális jelleggel azt, hogy a műszaki leírás megadásánál milyen szempontokat kell figyelembe venni - tehát az általános kereteket az ajánlatkérő számára. Így például a Kbt. az említett §-ában - egyebek mellett - kimondja, hogy a közbeszerzési műszaki leírást - a közösségi joggal összeegyeztethető kötelező műszaki szabályok sérelme nélkül - az európai szabványokat közzétevő nemzeti szabványokra, európai műszaki tanúsítványokra vagy közös műszaki leírásokra hivatkozással kell meghatározni. Lényeges - az ajánlattevők érdekét védő - előírás az is, miszerint az ajánlatkérő az előzőekben foglaltaktól csak akkor térhet el, ha az említett szabványok, európai műszaki tanúsítványok vagy közös műszaki leírások nem tartalmaznak a megfelelőség megállapítására irányuló leírást, vagy nincsenek olyan műszaki eszközök, amelyek segítségével kielégítően megállapítható, hogy a közbeszerzés tárgya az említett szabványoknak, európai műszaki tanúsítványoknak vagy közös műszaki leírásoknak megfelel; alkalmazása a korábbi beszerzéshez, már használatban levő berendezéshez nem illeszkedő beszerzést vagy aránytalan többletköltséget, vagy műszaki nehézséget eredményezne az ajánlatkérőnek; alkalmazása nem teszi lehetővé a kifejezetten fejlesztésre irányuló közbeszerzést, illetve alkalmazása sértené az árukra vagy a szolgáltatásokra, illetőleg a megfelelőségükre vonatkozó európai közösségi jogszabályok, illetőleg az azokkal[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. június 28.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 131
Kapcsolódó összes tárgyszó: , ,