Nyilatkozat alvállalkozóról

Kérdés: A 2011. évi CVIII. törvény 128. §-ának (2) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő a teljesítés során kizárólag a 10 százalék feletti alvállalkozót köteles bejelenteni, tekintettel a 40. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyilatkozatra, vagy a 10 százalék alatti alvállalkozókról is köteles nyilatkozni, ha a teljesítés a 2015. évi törvény hatálya alá is benyúlik?
Részlet a válaszából: […] Valóban csak a 10 százalék mértékben részt vevő alvállalkozót kellett bejelenteni az eljárás során, és igen, a Kbt. 128. §-ának (2) bekezdése alapján valamennyi alvállalkozót be is kellett jelenteni kizáró oki nyilatkozattal.A Kbt. 128. §-ának (1) bekezdése szerint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

Alvállalkozó EEKD-benyújtási kötelezettsége

Kérdés: Ha az alvállalkozót megjelölöm, nevesítem is, akkor az alvállalkozó köteles-e EEKD-t benyújtani?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 67. §-ának (1) és (3) bekezdései értelmében az ajánlattevő vagy a részvételi jelentkező, valamint a kapacitást biztosító szervezet köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. Utóbbinak azonban nem az egész dokumentumot kell kitöltenie.A Kbt. 67....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

10 százalék feletti alvállalkozók igazolásai

Kérdés: A 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozóknak milyen igazolást kell benyújtaniuk?
Részlet a válaszából: […] Az alvállalkozók nem kötelezhetők a kötelező kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozat benyújtására. A választható okokkal kapcsolatban kötelezhetők további dokumentumok benyújtására a nevesített alvállalkozók, de csak abban az esetben, ha az ajánlattevő így dönt.A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.

Nem tagállami cég alvállalkozó igazolásai

Kérdés: Ha egy eljárás során (akár nemzeti, akár uniós) külföldi (török) céget szeretnénk alvállalkozóként megnevesíteni, milyen dokumentumokat kell bekérnünk tőlük (tíz százalék alatti és tíz százalékot meghaladó alvállalkozó esetében)?
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben az alvállalkozó nem kerül alkalmasságot igazolószervezetként is bevonásra, legfeljebb – amennyiben az ajánlatkérő előírta – aKbt. 57. §-áról szükséges nyilatkoznia. Alvállalkozó főszabályként ma már nemvesz részt az eljárásban abban a formában,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. június 13.

Iratcsatolás a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén

Kérdés: A Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén milyen iratokat, igazolásokat kell becsatolni a 10 százalék alatti alvállalkozó vonatkozásában?
Részlet a válaszából: […] Alábbiak szerint az érintett ajánlattevő nevét, címét, azadott alkalmassági igazolásához szükséges dokumentumot köteles az ajánlattevőcsatolni a Kbt. 69. § (8) bekezdésének alkalmazása esetében. Ha tehátreferenciát nyújt be helyette az érintett alvállalkozó, úgy csak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

EU-s székhelyű, 10 százalék feletti alvállalkozó igazolásai

Kérdés: EU-s székhelyű 10 százalék feletti alvállalkozó bevonása esetén a kizáró okok igazolásával kapcsolatban kérjük, hogy határozzák meg, milyen igazolások benyújtására van szükség! Kérjük, hogy a közjegyző előtt tett cégszerű nyilatkozatának formai előírásaira térjenek ki, illetve a banki információkkal kapcsolatos szabályokról is kérünk tájékoztatást (tapasztalatunk szerint a "sorban álló tétel" nem értelmezhető a külföldi bankok számára).
Részlet a válaszából: […] A 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívántalvállalkozók kizáró okokkal kapcsolatos igazolási kötelezettsége megegyezik azajánlattevőével. EU-s székhely esetében részben segítséget nyújt aKözbeszerzések Tanácsa 2010. 12. 22-én megjelent útmutatója a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Műszaki vezető mint alvállalkozó igazolásai

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő alvállalkozónak minősítette például a feltételként szabott műszaki vezetőt, akkor mit kell róla csatolni a pályázathoz?
Részlet a válaszából: […] Mivel alvállalkozó, de 10 százalékot meg nem haladómértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak számít, így a Kbt. 71. § (1)bekezdésének d) pontja értelmében az ajánlatban meg kell jelölni a törvény 69.§ (8) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Tíz százalék alatti alvállalkozó igazolásai

Kérdés: Amennyiben a 10 százalék alatti alvállalkozó igazolja kizáró okok fenn nem állását, mit szükséges bekérni tőle?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben, amikor a 10 százalékot meg nem haladómértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó segít ajánlattevőnek alkalmasságotigazolni, úgy csak azon alkalmassági kritériumoknak való megfelelést kelligazolnia az érintett alvállalkozó vonatkozásában, amelyben "segít"...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 31.

EU-s alvállalkozók igazolásai

Kérdés: Egyes uniós tagállamokban bizonyos igazolásokat, kivonatokat nem bocsát ki a hatóság/bíróság úgy, mint Magyarországon. (Például Ausztriában – tudomásunk szerint – nem létezik aláírási címpéldány.) Ha bejelentésköteles alvállalkozónk nem magyarországi letelepedésű, ilyen esetekben mit tegyünk, illetve mit csatoljunk?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben érdemes segítségül hívni a KözbeszerzésekTanácsának a Kbt. 63. § (2)–(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról,nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és azEurópai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

EU-s alvállalkozó igazolásai

Kérdés: Külföldi – EU-s – alvállalkozót szeretnénk igénybe venni közbeszerzési eljárásban. A részvétel aránya meghaladja a 10 százalékot. Az ő részéről is be kell nyújtani a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolásokat? A szabályozás alapján kérem tételes válaszukat, hogy a kizáró okok vonatkozásában milyen igazolásokat fogad el a magyar ajánlatkérő!
Részlet a válaszából: […] Igen, be kell nyújtani, azonban a kizáró okok vonatkozásábantudnunk kell a teljes körű és pontos válaszadás érdekében, hogy mely tagállamérintett az eljárásban. Érdemes áttekinteni a közbeszerzési törvény 63. §-ának(2)–(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.