Ajánlatkérő által nem igényelt igazolások csatolása

Kérdés: Ha az ajánlati felhívásban az ajánlatkérő nem kéri az APEH-igazolást és a számlavezető bank igazolását becsatolni, tegyem be az ajánlatba?
Részlet a válaszából: […] 2010. szeptember 15-e előtt nem szükséges az APEH nullásigazolás benyújtása, csak nyertes ajánlat esetében. Ezt követően pedig,amennyiben az ún. köztartozásmentes adatbázisban szerepel az ajánlattevő, akkortovábbra sem kell benyújtani, még nyertesség esetében sem. Ha azonban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. augusztus 30.

Eredményhirdetést követően benyújtott igazolás beadásának alakisága

Kérdés: Az ajánlatkérő lehetővé teszi, hogy a VPOP-APEH-igazolást csak az eredményhirdetést követő 8 napon belül nyújtsuk be. Kérdés: ugyanolyan formában kell-e beadni, mint magát az ajánlatot (példányszám, csomagolás módja, aláírás módja), vagy elegendő egy példányban, egy kísérőlevéllel benyújtani?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben nincs formakényszer, ahogy az ajánlatkérőelőírta, az az irányadó. Ha nem írta elő, akkor elegendő egy példány és egykísérőlevél benyújtása. Javasoljuk ugyanakkor, ha az ajánlatkérőgyakorlatlannak tűnik, akkor inkább tartsuk be az ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. november 30.

Ajánlatkérő által elérhető ingyenes adatbázisok

Kérdés: A Kbt. 63/A. §-ának (1) bekezdése szerint az ajánlatkérő nem kérheti azon tények, adatok igazolását, illetve az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozójának, továbbá az erőforrást nyújtó szervezetnek nem kell igazolnia azokat a tényeket, adatokat, amelyek ellenőrzésére az ajánlatkérő közhiteles elektronikus nyilvántartásból ingyenesen jogosult. Mely tények és adatokat igazolását nem kérheti az ajánlatkérő? Kérjük felsorolni!
Részlet a válaszából: […] ...az adatbázis figyelését, hasonlóan az APEH vonatkozó kimutatására. A köztartozásmentes adatbázis nem minősül megfelelőnek, ígyAPEH-igazolás a Kbt. 60. § (1) bekezdés e) pontjának igazolására a Kbt. 63. §(2) bekezdés b) pontja szerint továbbra is kérhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Tevékenységi kör igazolása közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Úgy tudjuk, hogy a jelenlegi szabályozás szerint a társasági szerződésnek nem kell tartalmaznia a cég valamennyi tevékenységét, az adott tevékenység folytatásához elegendő, ha annak megkezdését a társaság a megkezdést megelőzően 15 nappal korábban bejelenti az adóhatósághoz. Ezt a szabályt figyelembe véve jogszerű-e a kiírásban annak előírása, hogy cégkivonattal lehet csak igazolni a beszerzés tárgyához szükséges tevékenységi kört? A változásokat figyelembe véve nem kellene itt vagylagosan szerepeltetni az APEH-igazolást? És végül, jogszerű-e a kiírásnak az a kitétele, hogy ha a cégkivonat nem tartalmazza a tevékenység elvégzéséhez szükséges tevékenységi kört, akkor az ajánlat érvénytelen?
Részlet a válaszából: […] ...fel társasági szerződésükben, csak azadóhatósághoz jelentsék azt be, véleményünk szerint az ajánlatkérőnek el kellfogadnia azt az APEH-igazolást (is), amely tanúsítja, hogy a pályázatbeadásának időpontjában az ajánlattevő az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. június 2.

Igazolások új szabályai

Kérdés: Hogyan kell ajánlattevőként igazolni a Kbt. 60. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat és a 61. § (1) bekezdésének a)-d) pontjait, illetve amit ebből eddig közjegyző előtt tett nyilatkozattal lehetett igazolni? Igaz-e, hogy elegendő a cégszerűen aláírt nyilatkozat 2006. január 15-e óta? Milyen további változásokat hozott a törvénymódosítás az igazolási módokban?
Részlet a válaszából: […] A kérdés a közbeszerzési kizáró okok igazolására vonatkozik.A kizáró okok hiányát egyes kizáró okok tekintetében lehet cégszerűen aláírtnyilatkozattal igazolni, a nyilatkozatot azonban közjegyző által hitelesíttetnikell.A közbeszerzési kizáró okok tekintetében irányadó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 22.

Kizáró okok igazolási módjának változása

Kérdés: A Kbt. módosításával változott-e a törvény 63. §-a szerinti kizáró okok igazolásmódja?
Részlet a válaszából: […] Bizonyos kizáró okok tekintetében van változás. Errevonatkozóan a Közbeszerzések Tanácsa módosított tájékoztatót adott ki, amely "aközbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 63. §-ában hivatkozottigazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.

APEH-igazolás gyakorisága az új jogszabályok függvényében

Kérdés: A Kbt. 60. § (1) bekezdésének e) pontja alapján a pályázónak igazolást kell benyújtani az APEH-igazgatóságtól arról, hogy nincs egy évnél régebben lejárt adótartozása. Az adóhatóság az új adóigazolásoknál közli azt, hogy az adóigazolás melyik konkrét projektnél használható fel. Az adóigazolás fentiek szerinti kiállítása a Ket., valamint a 2005. évi LXXXIII. törvényben leírtakra való hivatkozással történik. Ez azt jelenti, hogy minden egyes pályázathoz külön kell adóigazolást kérni. Ha igen, akkor megítélésünk szerint a hivatkozott törvények és a közbeszerzési törvény között ellentmondás van.
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 60. §-a szerinti adóigazolás kiadásánál aközbeszerzési törvény 63. §-ának b) pontja azt írja elő, hogy erre vonatkozóanaz "érintett ország illetékes hatóságainak igazolását" kell elfogadni. Erendelkezést a törvény január 15-én hatályba lépett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. február 27.

Köztartozások igazolása egyszerű közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Az egyszerű közbeszerzési eljárás esetén helyettesíthető-e a VPOP igazolása és a területileg illetékes APEH igazolása, valamint a tevékenységet igazoló cégbírósági bejegyzés, valamint egyéb hivatalos igazolás az ajánlattevő nyilatkozatával?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 299. §-ának (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő az ajánlattételifelhívásban a kizáró okokat is meghatározhatja. Ebben az esetben kizárólag aKbt. 60-62. §-aiban foglalt kizáró okokat lehet előírni. A kizáró okok fenn nemállásáról az ajánlattevőnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. január 10.