Objektív indokolás a közbeszerzésben

Kérdés: Mi minősül objektívnek a közbeszerzésben? Mi az értelmezés alapja, ha objektív tényekre kell alapoznom az indokolásomat? (Például ha az ár alacsonynak tűnhet.)
Részlet a válaszából: […] A kérdés vélhetően a Kbt. 72. §-a szerinti aránytalanul alacsony árra vonatkozik. A Legfelsőbb Bíróság a Kfv.VI.37.118/2009/6. számú ítéletében rámutatott, hogy "Az indokolásnak mindig objektív tényeken kell alapulnia, ha szükséges, igazolt számításokat kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Aránytalanul alacsony ár építési beruházásnál

Kérdés: Mikor vizsgálandó építési beruházásnál az aránytalanul alacsony ár?
Részlet a válaszából: […] Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. kormányrendelet (Épkiv. Rendelet) definiálja az építőipari rezsióradíj tartalmát, főbb elemeit az alábbiak szerint.Építőipari rezsióradíj: a vállalkozó kivitelező vagy az alvállalkozó kivitelező szakági...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. február 17.

Kizárás az eljárásból alacsony rezsióradíj alkalmazása miatt

Kérdés: Kizárhatom-e automatikusan az ajánlattevőt, ha alacsony rezsióradíjat alkalmaz, vagy mérlegelési lehetőségem van?
Részlet a válaszából: […] Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az aránytalanul alacsony árral kapcsolatos szabályozás az építési beruházások vonatkozásában megváltozott. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. december 1.

Aránytalanul magasnak értékelt ár vizsgálata

Kérdés: Lehet-e érvénytelenségi ok a túlzottan magas ár?
Részlet a válaszából: […] A korábbi Kbt.-beli szabályozástól eltérően, az ajánlatkérőnek nincs jogszerű lehetősége a 70. § esetében az ellenszolgáltatásra rákérdezni, mivel a 69. § speciális szabályai leszűkítik az ellenszolgáltatás vonatkozásában kérhető indokolás tartalmát az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. június 19.

Aránytalan kötelezettségvállalás közbeszerzési szerződésekben

Kérdés: Szerződések áttekintésekor láttuk, hogy több szerződésben a feladatokhoz képest aránytalanul magas ellenérték szerepel. A szerződéseket természetesen közbeszerzési eljárásban kötötték, és már fél éve folyamatban van némelyik. Utólag léphetünk-e ez ellen?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési jogorvoslat intézménye lehetőséget teremtarra, hogy az eljárásban részt vevő ajánlattevő az ajánlatkérő döntése ellen,jogorvoslati határidőben jogorvoslatot kérjen.A kérdés szerinti esettel több probléma is van.Az első probléma a kérelmezői jogosultság...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. január 10.

Indokoláskérés kiegészítése

Kérdés: Kiegészíttethető-e az indokoláskérés kirívóan alacsony ár, illetve lehetetlen vagy aránytalan kötelezettségvállalás esetén?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 86-87. §-ai tartalmazzák az erre vonatkozószabályokat. A rendelkezések értelmében, abban az esetben, ha az ajánlatkérő azajánlati ár vagy valamely olyan ajánlati elem tekintetében, amelyet értékelnifog, azt állapítja meg, hogy az irreális (kirívóan alacsony...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. április 21.

Kirívó aránytalanság a Kbt.-ben

Kérdés: Ki határozza meg, hogy mi minősül kirívóan aránytalan kötelezettségvállalásnak? Például egy 3000 eurós (építési beruházás) törzstőkéjű cég esetében, aki 200 millió napi kötbért és 20 év garanciát vállalt?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlatkérő úgy véli, hogy a benyújtott ajánlat lehetetlen, túlzottan magas, vagy éppen túlzottan alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz, és az ajánlatkérő meggyőződött az ajánlatok irreálisnak, lehetetlennek tűnő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 3.