Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

7 találat a megadott aránytalan kötelezettségvállalás tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Objektív indokolás a közbeszerzésben

Kérdés: Mi minősül objektívnek a közbeszerzésben? Mi az értelmezés alapja, ha objektív tényekre kell alapoznom az indokolásomat? (Például ha az ár alacsonynak tűnhet.)
Részlet a válaszból: […]megalapozottságának alátámasztásaként benyújtható bizonyítékok köre igen széles lehet, melyet felsorolásszerűen a Kbt. 72. §-ának (2) bekezdése is rögzít. Elsősorban az ajánlattevő érdeke, hogy az ajánlatkérő részére olyan indokolást adjon a valós helyzetről, amely alapján az ajánlatkérő megnyugtató módon tud dönteni az indokolás elfogadásáról. Ennek során elsődlegesen az ajánlattevőnek azon információkat és adatokat kell megadnia, amelyeket az ajánlatkérő az indokolásban megjelöl. Ennek hiányában biztosan érvénytelen lesz az ajánlat, még ha az ajánlatkérő egyes adatkérései nem is tűnnek relevánsnak vagy szakszerűnek.A D.378/2019. ügy kifejezetten érdekes, ahol a Döntőbizottság részletesen megvizsgálta a kérelmező indokolását, illetve az annak alátámasztására becsatolt dokumentumot, és megállapította, hogy a kérelmező valamennyi ajánlatkérő által kért információt megadott és alátámasztott, így a teljesíthetőség megállapítható. A Döntőbizottság kiemeli, hogy "az ajánlatkérő az érvénytelenség indokaként olyan körülményekre hivatkozott (Lánchíd várható felújítása, iskolakezdés), mely körülmények figyelembevétele indokolt, de a fennállásuk objektíve nem kalkulálható. A Lánchíd felújítása körében kiemelendő, hogy az ajánlattételkor a kérelmező nem az adott híd használatával tervezte az útvonalat, és a hídfelújítás konkrét dátuma sem megállapítható. Fontos még annak rögzítése is, hogy a kérelmező indokolásában olyan munkavállalóval kívánja a feladatot ellátni, aki a teljesítés közelében lakik, így a hídfelújítás nem releváns, csak abban az esetben, ha a munkavállaló helyett az ügyvezető[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2019. november 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 4417

2. találat: Aránytalanul alacsony ár építési beruházásnál

Kérdés: Mikor vizsgálandó építési beruházásnál az aránytalanul alacsony ár?
Részlet a válaszból: […]az Építőipari Ágazati Kollektív Szerződésben évente meghatározott Ágazati Bértarifa Megállapodásban szereplő minimális szakmunkásalapbér alapján kiszámított, szakmai ajánlásban rögzített órabér és a jogszabályokban meghatározott közterhek képezik. Az építőipari rezsióradíj tartalmazza a személyi jellegű költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. kormányrendelet pedig a fenti tartalmi kérdéseken nem változtatva egyértelművé teszi, hogy amennyiben önálló értékelési részszempont a rezsi­óradíj, és az ajánlat alacsonyabb a rezsióradíjnál, akkor automatikusan aránytalanul alacsony árnak minősül. Ebben az esetben tehát nincs további indokoláskérési, vizsgálati kötelezettsége az ajánlatkérőnek.A rendelet 25. §-ának (1) bekezdése szerint amennyiben a rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a szerint önállóan értékelésre kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdésben foglalton kívüli esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kér, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő az ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes − az Épkiv.-ben meghatározottak szerint az építőipari minimális rezsióradíj elemeit képező − költségeket milyen összeggel és módon vett figyelembe. Ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3794

3. találat: Kizárás az eljárásból alacsony rezsióradíj alkalmazása miatt

Kérdés: Kizárhatom-e automatikusan az ajánlattevőt, ha alacsony rezsióradíjat alkalmaz, vagy mérlegelési lehetőségem van?
Részlet a válaszból: […]rendeletben megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.A másik esetben a részletes árajánlatban szükséges tájékoztatást kérni arról, hogy az ajánlattevő milyen összegű rezsióradíjjal számolt. Ebben az esetben az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása az alábbiak szerint nem automatikus, de szükséges az ajánlattevő részletes indokolását kérni arról, hogy milyen költségstruktúra alapozza meg ajánlatát.A kormányrendelet 25. §-ának (1) bekezdése értelmében amennyiben a rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a szerint önállóan értékelésre kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolás kérése keretében arra vonatkozóan is tájékoztatást kér, hogy az aránytalanul alacsony árat benyújtó ajánlattevő az ajánlatában milyen összegű rezsióradíjjal számolt, és a rezsióradíj kiszámításakor egyes − az Épkiv.-ben meghatározottak szerint az építőipari minimális[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3755

4. találat: Aránytalanul magasnak értékelt ár vizsgálata

Kérdés: Lehet-e érvénytelenségi ok a túlzottan magas ár?
Részlet a válaszból: […]15-étől hatályba lépett módosítása alapján az ellenszolgáltatás vonatkozásában a jogalkotó egyértelműen törölte a kirívóan magasnak értékelt ellenszolgáltatás vizsgálatának lehetőségét. Az indokolást a módosítást megállapító 2010. évi LXXXVIII. törvény 36. §-ának (1) bekezdése állapította meg. Ezt a normaszöveget vette át a 2012. január 1-jén hatályba lépett, 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, melynek a régi Kbt. 86-87. §-ai mintájára az új Kbt. 69-70. §-ai szintén nem tartalmazzák ennek megfelelően az aránytalanul magasnak értékelt ár vizsgálatát. A jelenleg hatályos Kbt. tehát csak a szóhasználatot módosította, de megtartotta azt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3192

5. találat: Aránytalan kötelezettségvállalás közbeszerzési szerződésekben

Kérdés: Szerződések áttekintésekor láttuk, hogy több szerződésben a feladatokhoz képest aránytalanul magas ellenérték szerepel. A szerződéseket természetesen közbeszerzési eljárásban kötötték, és már fél éve folyamatban van némelyik. Utólag léphetünk-e ez ellen?
Részlet a válaszból: […]jogsértés jogát vagy jogos érdekét sérti vagy veszélyezteti. A második probléma a határidő. A jogorvoslati határidő tekintetében - a szerződések féléves léte alapján vélelmezve, hogy a korábban hatályos rendelkezések szerint folytatta le az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokat - a 2010. szeptember 15. előtt hatályos rendelkezéseket kell figyelembe venni. Korábban egységes 15 napos jogorvoslati határidő állt minden érdekelt rendelkezésére, amelynek elmulasztása jogvesztéssel járt, azaz eltelte után nem lehet jogorvoslati eljárást kezdeményezni. Megjegyezzük, hogy a 2010. szeptember 15. után indított eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati határidő már másként került szabályozásra. A jogorvoslati kérelmet ugyanis a jogsértő eseménynek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon, döntés esetén 10 napon belül kell benyújtani. A jogsértő esemény bekövetkezésétől számított 90 napon túl azonban nem lehet kérelmet előterjeszteni akkor sem, ha a tudomásra jutás ennél később következik be. A fenti határidők is jogvesztő jellegűek, azaz elmulasztásuk esetén kimentésnek, igazolásnak helye nincs. Az az információ, hogy a szerződések már fél éve folyamatban vannak, arra utal, hogy a döntéstől számított 90 nap már biztosan eltelt, azaz a jogorvoslati kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidőt a kérelmező biztosan elmulasztotta. A harmadik probléma "az aránytalanul magas ellenérték" kérdése. A 2010. szeptember 15. előtt lefolytatott közbeszerzési eljárásokra még irányadó volt a Kbt. 86. §-a szerinti, azóta már hatályát[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2568

6. találat: Indokoláskérés kiegészítése

Kérdés: Kiegészíttethető-e az indokoláskérés kirívóan alacsony ár, illetve lehetetlen vagy aránytalan kötelezettségvállalás esetén?
Részlet a válaszból: […]körülményeire, gazdaságosságára, állami támogatásra vonatkozóan tárhat fel olyan körülményeket, amelyek igazolják a "szokásos" vállalási feltételektől való különbözőségét. Amennyiben az indokolást az ajánlatkérő hiányosnak tartja, miután erre vonatkozóan a Kbt. nem tartalmaz tilalmat, további kiegészítést kérhet annak érdekében, hogy meg tudja ítélni az ajánlati elem megalapozottságát, valamint azt is, hogy az a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető-e. A jogintézmény célja ugyanis az, hogy azok az ajánlatok ne lehessenek érvényesek, amelyek nem tudják igazolni kivételesen alacsony árukat, vagy első látásra lehetetlennek tűnő vállalásukat, azok viszont, amelyek indokolása ezt megalapozza, érvényes ajánlatként értékelhetők lehessenek. A fentieken túlmenően a Kbt. hivatkozott 87. §-a e körben a következő - elsősorban garanciális - rendelkezéseket tartalmazza: - ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékűnek, illetőleg kirívóan aránytalannak értékelt kötelezettségvállalást tartalmaz, az ajánlatkérő az érintett ajánlati elemekre vonatkozó adatokat, valamint indokolást köteles írásban kérni. Az ajánlatkérőnek erről a kérésről[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1586
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Kirívó aránytalanság a Kbt.-ben

Kérdés: Ki határozza meg, hogy mi minősül kirívóan aránytalan kötelezettségvállalásnak? Például egy 3000 eurós (építési beruházás) törzstőkéjű cég esetében, aki 200 millió napi kötbért és 20 év garanciát vállalt?
Részlet a válaszból: […]elemek, valamely részszempont körében maximális pontértékek elérését célozzák. Amennyiben az ajánlatkérő úgy véli, hogy a benyújtott ajánlat lehetetlen, túlzottan magas, vagy éppen túlzottan alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz, és az ajánlatkérő meggyőződött az ajánlatok irreálisnak, lehetetlennek tűnő tartalmi elemeinek nemvalódiságáról, nemteljesíthetőségéről, és amennyiben az ajánlattevő nem tudja az ajánlatkérő számára elfogható módon megindokolni az érintett ajánlati elem teljesíthetőségét, úgy az ajánlatkérő a Kbt. 87. §-ának (3) bekezdése szerint érvénytelennek nyilváníthatja az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 37