Keresés eredménye

6 találat a megadott aránytalan kötelezettségvállalás tárgyszóra
Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!
1. találat: Aránytalanul alacsony ár építési beruházásnál
Kérdés: Mikor vizsgálandó építési beruházásnál az aránytalanul alacsony ár?
Részlet a válaszból: […]költségeket, az ellátási költségeket, a fizikai dolgozók rezsi jellegű költségeit, az irányítási és az ügyviteli költségeket.Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. kormányrendelet pedig a fenti tartalmi kérdéseken nem változtatva egyértelművé teszi, hogy amennyiben önálló értékelési részszempont a rezsi­óradíj, és az ajánlat alacsonyabb a rezsióradíjnál, akkor automatikusan aránytalanul alacsony árnak minősül. Ebben az esetben tehát nincs további indokoláskérési, vizsgálati kötelezettsége az ajánlatkérőnek.A rendelet 25. §-ának (1) bekezdése szerint amennyiben a rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a szerint önállóan értékelésre[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. február 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3794
2. találat: Kizárás az eljárásból alacsony rezsióradíj alkalmazása miatt
Kérdés: Kizárhatom-e automatikusan az ajánlattevőt, ha alacsony rezsióradíjat alkalmaz, vagy mérlegelési lehetőségem van?
Részlet a válaszból: […]Ebben az esetben az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása az alábbiak szerint nem automatikus, de szükséges az ajánlattevő részletes indokolását kérni arról, hogy milyen költségstruktúra alapozza meg ajánlatát.A kormányrendelet 25. §-ának (1) bekezdése értelmében amennyiben a rezsióradíj mértéke az eljárásban a Kbt. 76. §-a szerint önállóan értékelésre kerül, aránytalanul alacsony árajánlatnak minősül, ha az ajánlattevő által alkalmazott rezsióradíj alacsonyabb az Építőipari Ágazati Párbeszéd Bizottság ajánlása alapján az építésügyért felelős miniszter rendeletében megállapított minimális építőipari rezsióradíj mértékénél.A (2) bekezdés alapján az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli esetekben az ajánlatkérő a Kbt. 72. § (1) bekezdése szerinti indokolás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. december 1.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3755
3. találat: Aránytalanul magasnak értékelt ár vizsgálata
Kérdés: Lehet-e érvénytelenségi ok a túlzottan magas ár?
Részlet a válaszból: […]törölte a kirívóan magasnak értékelt ellenszolgáltatás vizsgálatának lehetőségét. Az indokolást a módosítást megállapító 2010. évi LXXXVIII. törvény 36. §-ának (1) bekezdése állapította meg. Ezt a normaszöveget vette át a 2012. január 1-jén hatályba lépett, 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről, melynek a régi Kbt. 86-87. §-ai mintájára az új Kbt. 69-70. §-ai szintén nem tartalmazzák ennek megfelelően az aránytalanul magasnak[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. június 19.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3192
4. találat: Aránytalan kötelezettségvállalás közbeszerzési szerződésekben
Kérdés: Szerződések áttekintésekor láttuk, hogy több szerződésben a feladatokhoz képest aránytalanul magas ellenérték szerepel. A szerződéseket természetesen közbeszerzési eljárásban kötötték, és már fél éve folyamatban van némelyik. Utólag léphetünk-e ez ellen?
Részlet a válaszból: […]ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokat - a 2010. szeptember 15. előtt hatályos rendelkezéseket kell figyelembe venni. Korábban egységes 15 napos jogorvoslati határidő állt minden érdekelt rendelkezésére, amelynek elmulasztása jogvesztéssel járt, azaz eltelte után nem lehet jogorvoslati eljárást kezdeményezni. Megjegyezzük, hogy a 2010. szeptember 15. után indított eljárásokkal kapcsolatos jogorvoslati határidő már másként került szabályozásra. A jogorvoslati kérelmet ugyanis a jogsértő eseménynek a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon, döntés esetén 10 napon belül kell benyújtani. A jogsértő esemény bekövetkezésétől számított 90 napon túl azonban nem lehet kérelmet előterjeszteni akkor sem, ha a tudomásra jutás ennél később következik be. A fenti[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. január 10.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2568
5. találat: Indokoláskérés kiegészítése
Kérdés: Kiegészíttethető-e az indokoláskérés kirívóan alacsony ár, illetve lehetetlen vagy aránytalan kötelezettségvállalás esetén?
Részlet a válaszból: […]indokolást az ajánlatkérő hiányosnak tartja, miután erre vonatkozóan a Kbt. nem tartalmaz tilalmat, további kiegészítést kérhet annak érdekében, hogy meg tudja ítélni az ajánlati elem megalapozottságát, valamint azt is, hogy az a gazdasági ésszerűséggel összeegyeztethető-e. A jogintézmény célja ugyanis az, hogy azok az ajánlatok ne lehessenek érvényesek, amelyek nem tudják igazolni kivételesen alacsony árukat, vagy első látásra lehetetlennek tűnő vállalásukat, azok viszont, amelyek indokolása ezt megalapozza, érvényes ajánlatként értékelhetők lehessenek. A fentieken túlmenően a Kbt. hivatkozott 87. §-a e körben a következő - elsősorban garanciális - rendelkezéseket tartalmazza: - ha az ajánlatnak a bírálati részszempontok szerinti valamelyik tartalmi eleme lehetetlennek[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2008. április 21.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1586
Kapcsolódó tárgyszavak:
6. találat: Kirívó aránytalanság a Kbt.-ben
Kérdés: Ki határozza meg, hogy mi minősül kirívóan aránytalan kötelezettségvállalásnak? Például egy 3000 eurós (építési beruházás) törzstőkéjű cég esetében, aki 200 millió napi kötbért és 20 év garanciát vállalt?
Részlet a válaszból: […]úgy véli, hogy a benyújtott ajánlat lehetetlen, túlzottan magas, vagy éppen túlzottan alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz, és az ajánlatkérő meggyőződött az ajánlatok irreálisnak, lehetetlennek tűnő tartalmi elemeinek nemvalódiságáról, nemteljesíthetőségéről, és amennyiben az ajánlattevő nem tudja az ajánlatkérő számára elfogható módon megindokolni az érintett ajánlati elem teljesíthetőségét,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ most e-mailben megkapni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2004. május 3.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 37