Közbeszerzési Levelek      
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!
Előfizetőink honlapunkon feltett kérdésére 7 napon belül e-mailben választ adunk!

8 találat a megadott bankgarancia tárgyszóra

Az Ön által megadott fenti keresési szempont(ok)nak megfelelő kérdéseket időrendben (legfrissebb elől) jelenítettük meg. Kattintson alább a válasz megjelenítéséhez!

1. találat: Kiírásnak nem megfelelő bankgarancia cseréje

Kérdés: Nyílt eljárásban tettünk ajánlatot, amelyben az ajánlatkérő 500 ezer forint összegű ajánlati biztosítékot kért. A biztosítékot bankgarancia formájában nyújtottuk. Az ajánlat leadását követően észleltük, hogy a bank a saját mintáját használta a bankgarancia-nyilatkozat során, és ez olyan feltételeket is tartalmazott, amelyek a kiírásnak nem feleltek meg. Kicserélhetjük a nyilatkozatot olyanra, amely mindenben megfelel a kiírásnak?
Részlet a válaszból: […]bekezdés e) pontja szerint érvénytelen az ajánlat, ha egyéb módon nem felel meg az ajánlati, ajánlattételi vagy részvételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve a részvételi jelentkezés és az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit.A 73. § (6) bekezdés szerint pedig az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha− azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;− az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot határidőre nem vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre;− az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban előre meghatározott egy olyan összeget, amelyet meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné fog nyilvánítani, és az ajánlat ezen összeget meghaladja - a)−c) pontok.A fentiek alapján tehát két eset lehetséges.Amennyiben az ajánlattételi határidő még nem telt el, az ajánlattevőnek lehetősége van arra, hogy ajánlatát visszavonja, kicserélje, módosítsa, így ebben a körben az ajánlat részeként benyújtott bankgarancia-nyilatkozatot is kicserélheti megfelelőre, és azt az ajánlattal együtt[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2016. szeptember 7.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3879

2. találat: Eljárás a közbeszerzési törvény és a banki szabályzat ellentmondása esetén

Kérdés: Cégünk rendszeresen részt vesz közbeszerzési eljárásokban. A jogszabály szerint (és a gyakorlatban is) a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés napján át kell adnia az ajánlatkérő részére az egyik, szerződést biztosító mellékkötelezettségét (teljesítési biztosíték) alátámasztó dokumentumot, azaz a vállalkozási szerződés mellékletét. Cégünk a teljesítési biztosítékot rendszeresen bankgarancia formájában nyújtja. A számlavezető bankunk szabályzata szerint a teljesítési biztosítékra vonatkozó bankgarancia kiadását csak mindkét fél részéről aláírt vállalkozási szerződés bemutatásával hajlandó elindítani. A banki szabályzat tehát ellentmond annak, hogy a teljesítési biztosíték dokumentumát már a szerződéskötés aláírásának napján átadjuk az ajánlatkérőnek. Mi ilyenkor a teendő?
Részlet a válaszból: […]lépésének feltétele lehet tehát a teljesítési biztosíték rendelkezésre bocsátása, nem pedig az aláírás feltételeként való meghatározása. Megoldás lehet tárgyalásos eljárás esetében a tárgyalás során, míg minden eljárástípus esetében kiegészítő tájékoztatás keretében felhívni az ajánlatkérő figyelmét arra, hogy a Kbt. 126. §-a is hatályba léptető feltételként aposztrofálja a teljesítési biztosítékot, és csak legkorábban a szerződéskötés időpontjától írja elő. Praktikus okokból a kérdésben foglaltak miatt is egyszerűbb, ha a hatályba léptető feltételt részesíti előnyben az ajánlatkérő, melyre érdemes felhívni a figyelmét.A Kbt. 126. §-ának (4) bekezdése értelmében ugyanis a biztosítéknak a szerződésben foglalt feltételek szerint kell rendelkezésre állnia, nem írható elő azonban, hogy a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2015. július 15.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3683

3. találat: Ajánlati biztosíték teljesítése bankgaranciával

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy ha az ajánlati biztosítékot bankgaranciával teljesítjük, akkor annak eredeti példányát az ajánlathoz összefűzés nélkül, zárt borítékban csatolni kell. A kérést nem indokolta. Milyen okból van erre szükség? Rendelkezhet az ajánlatkérő a kérdésben részletezettek szerint?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. A biztosíték az ajánlati kötöttség megtartását biztosítja, az eljárás részvételi szakaszában a részvételt nem lehet biztosíték adásához kötni;- a biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés helyét, az ajánlatkérő fizetési számlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati vagy ajánlattételi felhívásban meg kell határozni - 59. § (1) és (2) bekezdés.Fentiek tehát feltételezik, hogy amennyiben bankgarancia formájában nyújtják be az ajánlati biztosítékot, azt az ajánlattevő az ajánlathoz csatolja. A kérés praktikus oka az lehet, hogy nem nyertesség esetében az ajánlattevők[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2013. december 11.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 3312
Kapcsolódó tárgyszavak: ,

4. találat: Bankgarancia benyújtásának határideje

Kérdés: A bankgaranciát meddig lehet/kell benyújtani?
Részlet a válaszból: […]ajánlattevőnek igazolnia kell, hogy a biztosítékot az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátotta. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés helyét, illetőleg az ajánlatkérő fizetési számlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati felhívásban meg kell határozni. Az ajánlatkérő által előírt ajánlati biztosíték tehát az ajánlattevő választása szerint teljesíthető - a biztosíték összegének az ajánlatkérő számlájára történő befizetésével; - bankgarancia biztosításával; - kötelezvény benyújtásával. A bankgarancia-nyilatkozatot az ajánlattal együtt, az ajánlat részeként kell vagy az[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 27.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2713
Kapcsolódó tárgyszavak:

5. találat: Előírás pénzintézetnek bankgarancia-nyújtás esetére

Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő a dokumentációban a bankgaranciát nyújtó pénzintézetnek azt, hogy a bankgaranciát az alapjogviszony vizsgálata nélkül nyújtsa?
Részlet a válaszból: […]általában az szokott lenni az ajánlatkérő által megfogalmazott feltétel, hogy bankgarancia esetén a bank az ajánlatkérő felszólítására
A kérdésre adott teljes válasz megjelenítéséhez válasszon a jobb oldali lehetőségek közül,
az Így olvashatja a teljes választ...
...ha előfizetőnk jelentkezzen be felhasználónevének és jelszavának megadásával
illetve
...ha látogató elküldjük e-mailen önnek a választ, ekkor munkhelyi e-mail címének megadásával indíthatja el a folyamatot*
* ingyenes választ évente csak egyszer küldünk.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2011. június 6.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 2694
Kapcsolódó tárgyszavak:

6. találat: Bankgarancia kérdéséről ismételten

Kérdés: A Kbt.-ben vagy valamely jogszabályban meg van-e határozva, hogy mit tartalmazzanak az alábbi igazolások: ajánlati bankgarancia, teljesítési bankgarancia, jótállási bankgarancia?
Részlet a válaszból: […]érvényesítésére akkor kerül sor, ha a nyertes határidőben a teljes árverési díjat, illetve a teljes pályázati díjat, vagy amennyiben a részletfizetés lehetséges, a meghatározott részletet nem vagy csak részben fizeti be a kiírási dokumentációban meghatározott számlára, illetve a hatóság által a kiírási dokumentációban meghatározott egyéb esetekben. Az érvényesített teljesítési bankgaranciát a mulasztó részére a hatóság nem fizeti vissza. A részteljesítésként befizetett összeget a mulasztó részére a hatóság visszafizeti. A hatóság a teljesítési bankgaranciát felszabadítja, ha - a hatóság a jelentkezőt nem vette nyilvántartásba, - a hatóság a résztvevőt a nyilvántartásból törölte, - a hatóság az árverést, illetve a pályázatot döntésében eredménytelennek nyilvánította, - a résztvevő az árverésen, illetve a pályázaton sikertelen volt, - a nyertes a teljes árverési, pályázati díjat megfizette. Részletfizetés esetén a nyertes résztvevőnek az első törlesztőrészlet megfizetésére előírt határidőn belül be kell nyújtania a hatósághoz a teljes árverési vagy pályázati díj megfizetésének biztosítékául szolgáló teljesítési bankgarancia állítását igazoló okmányokat. Abban az esetben, ha a nyertes résztvevő az előírt határidőre az első törlesztőrészletet megfizette, csak a pályázati díj fennmaradó összegének erejéig kell, hogy biztosítsa ezen pályázati díj bankgaranciáját. Amennyiben egy résztvevő több frekvenciakészlet használatára is jogosultságot szerezhet, a résztvevőnek annyi - a hirdetményben, illetve a felhívásban meghatározott összegű - teljesítési bankgaranciát kell állítania, ahány frekvenciakészlet használatára jogosultságot kíván szerezni. Amennyiben kevesebb frekvenciakészletre nyer el frekvenciahasználati jogosultságot, mint ahány frekvenciakészletre bankgaranciát állított, az el nem nyert frekvenciakészlet vonatkozásában állított bankgaranciát a hatóság felszabadítja. Abban az esetben, amennyiben a résztvevő a meghirdetett több frekvenciakészletből többre pályázhat, de csak egy használatára szerezhet frekvenciahasználati jogosultságot,[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. szeptember 17.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1420
Kapcsolódó tárgyszavak:

7. találat: Bankgarancia-meghatározások

Kérdés: A Kbt.-ben vagy valamely jogszabályban meg van-e határozva, hogy mit tartalmazzanak az alábbi igazolások: ajánlati bankgarancia, teljesítési bankgarancia, jótállási bankgarancia?
Részlet a válaszból: […]befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés helyét, illetőleg az ajánlatkérő bankszámlaszámát, továbbá a befizetés igazolásának módját az ajánlati felhívásban meg kell határozni. A biztosíték mértékét az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének (76-77. §) a (4) bekezdés szerinti megsértése esetére az ajánlatkérőnél - az ajánlatnak az ajánlati kötöttség ideje alatti visszavonása vagy a szerződéskötésnek az ajánlattevő érdekkörében felmerült okból történő meghiúsulása miatt - előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel kell megállapítani. Ha az ajánlattevő az ajánlati kötöttségének ideje alatt ajánlatát visszavonja, vagy a szerződés megkötése az érdekkörében felmerült okból hiúsul meg, a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. A biztosítékot vissza kell fizetni - az ajánlattevők részére az ajánlati felhívás visszavonását, ajánlatának érvénytelenné nyilvánítását, illetőleg az eljárás eredményének kihirdetését követő tíz napon belül; - a nyertes ajánlattevő, valamint - a 91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére a szerződéskötést követő tíz napon belül, kivéve ha a biztosíték az ajánlati felhívás szerint a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé válik. Ha az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt biztosíték adásához kötötte, a pénzben teljesített biztosíték kétszeres összegének, egyéb esetekben a biztosíték mértékének megfelelő összeg tíz napon belüli megfizetésére köteles - az ajánlattevők részére, ha az eljárás eredményét az ajánlati felhívásban megjelölt vagy a módosított eredményhirdetési időpontig nem hirdeti ki; - a nyertes ajánlattevő, valamint - a 91. § (2) bekezdése szerinti esetben - a második legkedvezőbb ajánlatot tevő részére, ha a szerződést nem köti meg. Mint az a fentiekből látható, a Kbt. nem határozza meg a bankgarancia fogalmát, e meghatározást a Ptk.-ban találhatjuk meg. E szerint a bank kötelezettséget vállalhat arra, hogy meghatározott feltételek - így különösen bizonyos esemény beállta vagy elmaradása, illetőleg okmányok benyújtása - esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. Ez a kötelezettségvállalás a bankgarancia. A Polgári Törvénykönyvhöz fűzött jogalkotói kommentár kifejti, hogy a bankgarancia esetében hárompólusú jogviszonyról, de két szerződéses kapcsolatról van szó. Az egyik szerződés a jogosult és a kötelezett között, míg a bankgaranciára mint mellékkötelezettség teljesítésére irányuló megállapodás az előző szerződés kötelezettje és a bank között jön létre. A jogosult - a két szerződés alapján - a feltételek teljesülése esetén a bankkal szemben léphet fel igényének érvényesítése végett.[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2007. július 16.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 1372
Kapcsolódó tárgyszavak:

8. találat: Hiánypótlás lehetősége mintától eltérő tartalommal beadott bankgarancia esetén

Kérdés: Ajánlati dokumentumban meghatározott mintától eltérő tartalommal beadott ajánlati biztosíték (bankgarancia) tartalmi eltérése a Kbt. 83. §-ának (1) bekezdése alapján hiánypótlással orvosolható-e?
Részlet a válaszból: […]hiányosságainak pótlására, valamint egyéb, az ajánlattal kapcsolatos formai hiányosságok pótlására. Ha az ajánlati felhívásban a hiánypótlást korlátozott körben tette lehetővé, a hiánypótlást kizárólag ebben a körben biztosítja. A hiánypótlásról az ajánlatkérő egyidejűleg, közvetlenül, írásban köteles tájékoztatni az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. A törvényi szabályozás szerint az ajánlattevő a hiánypótlási felhívásban nem szereplő hiányokat is pótolhat, korlátozott hiánypótlás esetén az ajánlati felhívásban szereplő körben. A hiánypótlást követően az ajánlatkérő jogosult szükség esetén akár több alkalommal is újabb hiánypótlást elrendelni akkor, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt, és ezt az ajánlattevő az előzőekben meghatározott eljárás alapján sem pótolta. Abban az esetben, ha az ajánlatkérő több hiánypótlást biztosít, a korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók. A Kbt. arról is rendelkezik, hogy a hiánypótlás nem eredményezheti az ajánlat Kbt. 81. §-ának (4) bekezdése szerint értékelendő tartalmi elemeinek módosítását, továbbá a hiánypótlás során az ajánlattevő új, vele közösen ajánlatot tevővel, illetőleg alvállalkozóval, továbbá a 66. § (2) bekezdés vagy a 67. § (4) bekezdés szerinti szervezet megjelölésével és a rá vonatkozó iratokkal nem egészítheti ki az ajánlatot, emellett a korlátozott körű hiánypótlás kizárólag az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott ajánlati elemekkel összefüggő hiányokra terjedhet ki. Az ajánlatkérő köteles meggyőződni arról, hogy a hiánypótlás(oka)t követően - adott esetben - a benyújtott ajánlati példányok hiánypótlással nem érintett tartalma megegyezik-e az eredeti ajánlat tartalmával. Eltérés esetén, vagy ha a hiánypótlást nem, vagy nem megfelelően teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt (példányokat) lehet figyelembe venni az elbírálás során. Ebben a megfogalmazásban a kérdésből meglehetősen nehéz eldönteni azt, hogy a bankgarancia milyen típusú tartalmi eltéréséről van szó. Amennyiben a bankgarancia mértéke bírálati szempont, és például nem magyar forintban határozták meg annak összegét az előírás[…] részlet vége a válaszból.
Ha szeretné a választ elolvasni, akkor kérjük kattintson ide!
A válasz időpontja: 2006. május 2.
Az olvasói kérdés sorszáma a Közbeszerzési Levelek adatbázisban: 983
Kapcsolódó tárgyszavak: ,