Bankgarancia pótlása pénzintézet cégjogi státuszának változása esetén

Kérdés: Mi legyen az ajánlati biztosítékkal, ha már nyertünk, de az ajánlati biztosítékunkat érinti az azt kibocsátó bank cégjogi státuszának változása? Mi a helyzet, ha az értékelés szakaszában járunk, és mi, ha a teljesítés szakaszában történik a változás? Hogyan pótoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...hogy bankgarancia formájában történt az ajánlati biztosíték nyújtása. Amennyiben már nyert az ajánlattevő, úgy a szerződés megkötéséig is kell rendelkeznie bankgaranciával. Ugyanakkor az ajánlattevő gondosan járt el, szerződéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Kiírásnak nem megfelelő bankgarancia cseréje

Kérdés: Nyílt eljárásban tettünk ajánlatot, amelyben az ajánlatkérő 500 ezer forint összegű ajánlati biztosítékot kért. A biztosítékot bankgarancia formájában nyújtottuk. Az ajánlat leadását követően észleltük, hogy a bank a saját mintáját használta a bankgarancia-nyilatkozat során, és ez olyan feltételeket is tartalmazott, amelyek a kiírásnak nem feleltek meg. Kicserélhetjük a nyilatkozatot olyanra, amely mindenben megfelel a kiírásnak?
Részlet a válaszából: […] ...bankgarancia cseréjének lehetősége attól függ, hogy az ajánlattételi határidő lejárt-e, azaz az ajánlatok bontása megtörtént-e.Az erre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 55. és 73. §-ai tartalmazzák az alábbiak szerint.A Kbt. 55. §-ának (7) bekezdése értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 7.

Eljárás a közbeszerzési törvény és a banki szabályzat ellentmondása esetén

Kérdés: Cégünk rendszeresen részt vesz közbeszerzési eljárásokban. A jogszabály szerint (és a gyakorlatban is) a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés napján át kell adnia az ajánlatkérő részére az egyik, szerződést biztosító mellékkötelezettségét (teljesítési biztosíték) alátámasztó dokumentumot, azaz a vállalkozási szerződés mellékletét. Cégünk a teljesítési biztosítékot rendszeresen bankgarancia formájában nyújtja. A számlavezető bankunk szabályzata szerint a teljesítési biztosítékra vonatkozó bankgarancia kiadását csak mindkét fél részéről aláírt vállalkozási szerződés bemutatásával hajlandó elindítani. A banki szabályzat tehát ellentmond annak, hogy a teljesítési biztosíték dokumentumát már a szerződéskötés aláírásának napján átadjuk az ajánlatkérőnek. Mi ilyenkor a teendő?
Részlet a válaszából: […] Lehetőség van arra, hogy az ajánlati biztosíték váljon teljesítési biztosítékká, melynek "átalakulása" független a szerződés létrejöttének napjától, az "átalakulás" automatikus, és megfelel az ajánlatkérő által támasztott követelményeknek.Ha előbbiek szerint nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 15.

Ajánlati biztosíték teljesítése bankgaranciával

Kérdés: Az ajánlatkérő előírta, hogy ha az ajánlati biztosítékot bankgaranciával teljesítjük, akkor annak eredeti példányát az ajánlathoz összefűzés nélkül, zárt borítékban csatolni kell. A kérést nem indokolta. Milyen okból van erre szükség? Rendelkezhet az ajánlatkérő a kérdésben részletezettek szerint?
Részlet a válaszából: […] ...ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizetőkezesség-vállalást tartalmazó...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Bankgarancia benyújtásának határideje

Kérdés: A bankgaranciát meddig lehet/kell benyújtani?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlattevő választása szerint teljesíthetőaz előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történőbefizetésével, bankgarancia biztosításával vagy biztosítási szerződés alapjánkiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó -...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 27.

Előírás pénzintézetnek bankgarancia-nyújtás esetére

Kérdés: Előírhatja-e az ajánlatkérő a dokumentációban a bankgaranciát nyújtó pénzintézetnek azt, hogy a bankgaranciát az alapjogviszony vizsgálata nélkül nyújtsa?
Részlet a válaszából: […]

A kérdést nem tudjuk értelmezni, mert a gyakorlatban általában az szokott lenni az ajánlatkérő által megfogalmazott feltétel, hogy bankgarancia esetén a bank az ajánlatkérő felszólítására fizessen - mégpedig az alapjogviszony vizsgálata nélkül.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.

Bankgarancia kérdéséről ismételten

Kérdés: A Kbt.-ben vagy valamely jogszabályban meg van-e határozva, hogy mit tartalmazzanak az alábbi igazolások: ajánlati bankgarancia, teljesítési bankgarancia, jótállási bankgarancia?
Részlet a válaszából: […] ...Közbeszerzési Levelek 65. számában szerepelt a fentikérdés. Az ott adott választ fenntartva - miszerint a Kbt. nem különböztet megbankgarancia-meghatározásokat - az alábbi kiegészítést szükségesnek tartjukközzétenni a teljesség érdekében, a következők szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. szeptember 17.

Bankgarancia-meghatározások

Kérdés: A Kbt.-ben vagy valamely jogszabályban meg van-e határozva, hogy mit tartalmazzanak az alábbi igazolások: ajánlati bankgarancia, teljesítési bankgarancia, jótállási bankgarancia?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 53. §-ának (5) bekezdésében és 59. §-ában abankgaranciára vonatkozóan mindössze a következő rendelkezéseket tartalmazza:Az ajánlatkérő az ajánlati felhívásban előírhatja, hogy anyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben biztosítékot kell kikötni....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2007. július 16.

Hiánypótlás lehetősége mintától eltérő tartalommal beadott bankgarancia esetén

Kérdés: Ajánlati dokumentumban meghatározott mintától eltérő tartalommal beadott ajánlati biztosíték (bankgarancia) tartalmi eltérése a Kbt. 83. §-ának (1) bekezdése alapján hiánypótlással orvosolható-e?
Részlet a válaszából: […] ...irányuló eljárások esetében azajánlatkérő legalább egy alkalommal köteles biztosítani a hiánypótláslehetőségét.Tehát a bankgarancia abban az esetben "hiánypótoltatható",ha erre vonatkozott a hiánypótlás (illetve a hiánypótlással érintett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2006. május 2.