Ajánlati biztosíték teljesítésének elmaradása, hibája

Kérdés: Az ajánlatkérő önkormányzat ajánlati biztosítékot írt elő az eljárásban, mely átutalással, bankgaranciával vagy biztosítási szerződés alapján kiállított kezességvállalással teljesíthető. Az ajánlattételi határidő lejárta napján az egyik ajánlattevő utalása nem teljesült az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett számlájára, a banki rendszer meghibásodása miatt, így az utalásról az igazolást sem tudta benyújtani az ajánlatában. A bank a rendszerhibáról nyilatkozatot is kiadott. Hiánypótolható-e az ajánlati biztosíték befizetésének az igazolása, illetve a biztosíték utólagos rendezése? Elfogadható az, ha az ajánlattevő az önkormányzat más – nem az ajánlattételi felhívásban előírt – számlájára fizeti be a biztosítékot?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben a kockázatot az ajánlattevő vállalta azzal, hogy nem teljesítette időben az utalást. Ennek megfelelően szükséges időben gondoskodnia az ajánlattevőnek az ajánlati biztosíték időben történő rendelkezésre bocsátásáról. Nincs jelentősége az Államkincstár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. november 8.

Elektronikus aláírás az EKR-ben

Kérdés: Cégünknél bevezetésre kerül a "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" használata (e-Szignó), melyet szükség szerint ajánlattevőként az EKR rendszerben is alkalmaznánk. Jól gondolom-e, hogy az ajánlatkérők az e-Szignó rendszerrel készült dokumentumokat kötelesek elfogadni? Továbbá, hogy az ebben a rendszerben készített dokumentumok aláírását a teljes dokumentum lezárása után készített "legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás" teljesíti?
Részlet a válaszából: […] ...fokozott biztonságú elektronikus aláírással benyújtott dokumentumot nem nevesíti csak abban az esetben, amikor eredeti dokumentumot igényel (bankgarancia), vagy az űrlap nem áll adott nyelven rendelkezésre. A 41/A. § azonban úgy is érthető, hogy milyen esetben követelhető...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Bankgarancia pótlása pénzintézet cégjogi státuszának változása esetén

Kérdés: Mi legyen az ajánlati biztosítékkal, ha már nyertünk, de az ajánlati biztosítékunkat érinti az azt kibocsátó bank cégjogi státuszának változása? Mi a helyzet, ha az értékelés szakaszában járunk, és mi, ha a teljesítés szakaszában történik a változás? Hogyan pótoljuk?
Részlet a válaszából: […] ...hogy bankgarancia formájában történt az ajánlati biztosíték nyújtása. Amennyiben már nyert az ajánlattevő, úgy a szerződés megkötéséig is kell rendelkeznie bankgaranciával. Ugyanakkor az ajánlattevő gondosan járt el, szerződéses...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. április 13.

Ajánlati biztosíték formájának megváltoztatása

Kérdés: Már nincs idő az ajánlati biztosíték meghosszabbítására a banknál. Válthatunk-e formát, vagy elegendő, hogy az eredeti biztosítéki időszak hosszabb időre nyúlik, és amikor lejár, akkor hosszabbítom? (Igaz, utóbbi esetben az ajánlati kötöttség fenntartásának időszakát nem fedi le, amikor nyilatkozom.)
Részlet a válaszából: […] ...az esetekben az, hogy ugyan a biztosítékot megfelelően befizette az ajánlattevő, vagy rendelkezik az ajánlatkérő által igényelt tartalmú bankgaranciával, de ezt az ajánlattételi határidőben nem igazolja. Esetünkben erre az ajánlati kötöttségi időszak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. december 9.

Ajánlati biztosíték utólagos benyújthatósága

Kérdés: Amennyiben az ajánlatkérő felvilágosításkérés keretében kérdezi, hogy az ajánlati biztosíték milyen formában felel meg az előírásoknak, van-e lehetőség utólag benyújtani azt?
Részlet a válaszából: […] ...(...) – b) pont.Utólagos benyújtása nincs lehetőség, azonban ha az ajánlattevő nem megfelelő formában nyújtotta be például a bankgarancia-nyilatkozatot, vagy esetleg a benyújtott dokumentum ellentmondásos, abban az esetben az ajánlatkérő hiánypótlás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. augusztus 5.

Alvállalkozói kifizetések, elszámolások rendje

Kérdés: A Kbt. 135. § (3) bekezdésének c) pontja alapján építési beruházás és szolgáltatásmegrendelés esetében az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevőket és az alvállalkozókat, hogy állítsák ki a számláikat. Jól értelmezem, hogy ebben az esetben az alvállalkozók is az ajánlatkérő részére állítják ki a számlájukat, és az ajánlatkérő ennek alapján fizet nekik? Az ajánlattevők az alvállalkozóikkal szembeni visszatartásokat, egyéb elszámolásokat hogyan érvényesítik, ha nem folyik át rajtuk az alvállalkozók díja? Ezt a megoldást tulajdonképpen egy jogszabályi engedményezésnek kell tekinteni? Az ajánlattevő és alvállalkozói közötti szerződésben vagy egyéb helyen szükséges-e rendelkezni arról, hogy az ajánlatkérő közvetlenül, "direktben" fog fizetni az alvállalkozóknak?
Részlet a válaszából: […] ...Azaz: vagy párhuzamosan más szerződést is köt az ajánlatkérő az alvállalkozójával, vagy eredeti szerződésükben például bankgaranciát köt ki. Maga a 135. § nem szól engedményezésről, de összességében valóban engedményezéssel oldható meg, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. október 12.

Kiírásnak nem megfelelő bankgarancia cseréje

Kérdés: Nyílt eljárásban tettünk ajánlatot, amelyben az ajánlatkérő 500 ezer forint összegű ajánlati biztosítékot kért. A biztosítékot bankgarancia formájában nyújtottuk. Az ajánlat leadását követően észleltük, hogy a bank a saját mintáját használta a bankgarancia-nyilatkozat során, és ez olyan feltételeket is tartalmazott, amelyek a kiírásnak nem feleltek meg. Kicserélhetjük a nyilatkozatot olyanra, amely mindenben megfelel a kiírásnak?
Részlet a válaszából: […] ...bankgarancia cseréjének lehetősége attól függ, hogy az ajánlattételi határidő lejárt-e, azaz az ajánlatok bontása megtörtént-e.Az erre vonatkozó rendelkezéseket a Kbt. 55. és 73. §-ai tartalmazzák az alábbiak szerint.A Kbt. 55. §-ának (7) bekezdése értelmében...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 7.

Eljárás a közbeszerzési törvény és a banki szabályzat ellentmondása esetén

Kérdés: Cégünk rendszeresen részt vesz közbeszerzési eljárásokban. A jogszabály szerint (és a gyakorlatban is) a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés napján át kell adnia az ajánlatkérő részére az egyik, szerződést biztosító mellékkötelezettségét (teljesítési biztosíték) alátámasztó dokumentumot, azaz a vállalkozási szerződés mellékletét. Cégünk a teljesítési biztosítékot rendszeresen bankgarancia formájában nyújtja. A számlavezető bankunk szabályzata szerint a teljesítési biztosítékra vonatkozó bankgarancia kiadását csak mindkét fél részéről aláírt vállalkozási szerződés bemutatásával hajlandó elindítani. A banki szabályzat tehát ellentmond annak, hogy a teljesítési biztosíték dokumentumát már a szerződéskötés aláírásának napján átadjuk az ajánlatkérőnek. Mi ilyenkor a teendő?
Részlet a válaszából: […] Lehetőség van arra, hogy az ajánlati biztosíték váljon teljesítési biztosítékká, melynek "átalakulása" független a szerződés létrejöttének napjától, az "átalakulás" automatikus, és megfelel az ajánlatkérő által támasztott követelményeknek.Ha előbbiek szerint nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. július 15.

Kiírásnak nem megfelelő ajánlati biztosíték

Kérdés: Az eljárást megindító felhívásban előírták, hogy ajánlati biztosítékot kell nyújtaniuk az ajánlattevőknek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg, illetve az ajánlati biztosítéknak legalább az ajánlati kötöttség időpontjáig érvényben kell lennie. Az ajánlattevő az ajánlat benyújtásával egyidejűleg benyújtotta az előírt mértékű bankgaranciát – mint ajánlati biztosítékot –, de az ajánlati bankgarancia lejárati idejét rosszul számolta ki, így az rövidebb időtartamra szól, mint az eljárást megindító felhívásban előírt ajánlati kötöttség ideje. Ebben az esetben hiánypótoltatható-e az ajánlati biztosíték, vagy pedig az ajánlat a Kbt. 74. § (2) bekezdésének c) pontja alapján érvénytelennek minősül?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlati biztosíték nem hiánypótoltatható, azonban a Kbt. a főszabályt kismértékben finomítja az alábbiak szerint.A törvény 59. §-ának (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték (jelen paragrafus alkalmazásában a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Megosztott ajánlati biztosíték

Kérdés: Társaságunk konzorciumban szeretne pályázni. Ebben az esetben az ajánlati biztosíték adható-e a konzorciumi partnerek között 50-50 százalékban megosztva, bankgaranciával?
Részlet a válaszából: […] ...meg az ajánlati biztosíték jogintézményének jellege és az 59. § rendelkezései miatt.Két konzorciumi partner esetén ugyanis, ha bankgaranciával történik az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása, akkor olyan bankgarancia-nyilatkozat fogadható el,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.
1
2
3
5