Független akkreditált szaktanácsadó regisztrációja az EKR-ben

Kérdés: Független akkreditált szaktanácsadó lettem, de ezt megelőzően az EKR-ben nem jelentem meg saját jogon, hanem csak a megbízóim kódjával. Az előzőek miatt szükséges-e, hogy szaktanácsadóként jelenjek meg, vagy egyszerűen regisztrálok? (Az EKR FAKSZ-jegyzékben nem találom magam, tehát vélhetően ide külön kell jelentkezni.)
Részlet a válaszából: […] ...kezdeményezni.Amennyiben később lett szaktanácsadó, úgy természetesen azt követően kell bejelentkeznie. A szaktanácsadói bejelentkezéshez lajstromszám és a független/nem független státusz megadására van szükség, azt követően, hogy regisztrált a rendszerben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. október 9.

Közbeszerzési adatbázisok

Kérdés: Mi a különbség a KBA és a CoRe között?
Részlet a válaszából: […] ...is tekintettel 2018. január 1-jétől kezdődően a CoRe-ban kell közzétenni. A CoRe az alábbi linken érhető el, a KBEJ-be történő bejelentkezést követően: http://kba.kozbeszerzes.hu/ekt/.A 2018. január 1-je után publikált szerződések nyilvános...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. március 7.

További bejelentkezés lehetősége a dinamikus beszerzési rendszerbe

Kérdés: Dinamikus beszerzési rendszerben lehet-e olyan megoldást találni, mint a közszolgáltatók előminősítési rendszerében, azaz később is jelentkezhetnek új szereplők, akik bejutnak a rendszerbe, és utána közülük versenyeztet az ajánlatkérő? (Ezzel a megoldással tehát nem a keretmegállapodásos eljárás korlátai között kellene a kartellveszélyre figyelnie az ajánlatkérőnek.)
Részlet a válaszából: […] A dinamikus beszerzési rendszer legfontosabb előnye pontosan a kérdésben foglalt nyitottsága. A csak elektronikus folyamatként működtetett rendszer teljes időtartama alatt csatlakozhat az a gazdasági szereplő, amely megfelel az alkalmassági követelményeknek. Mindezt úgy kell...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. szeptember 6.

Beszerzési szabályok uniós forrásból finanszírozott projekt megvalósítása esetén

Kérdés: Be kell-e jelentkezni a Kbt. hatálya alá, ha 100 százalékban az Európai Unió által finanszírozott projektet valósítunk meg? Ha igen, szükséges-e a Kbt.-ben található ún. éves statisztikai összegezés benyújtása?
Részlet a válaszából: […] ...ún. klasszikus ajánlatkérőnek minősülnek. A Kbt. 26. §-ának (1) bekezdése értelmében a törvény hatálya alá történő bejelentkezés a Kbt. 5. §-ának (1) bekezdése alapján kötelező, tehát ezen a körön kívüli támogatott szervezetek esetében nem...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. szeptember 7.

Tankerület közbeszerzési jogalanyisága

Kérdés: Van-e közbeszerzési jogalanyisága egy tankerületnek?
Részlet a válaszából: […] ...Közbeszerzési Hatóság nyilvántartása alapján több tankerület is bejelentkezett a Kbt. hatálya alá. A bejelentkezés formája vegyes, ugyanakkor egyértelmű, hogy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) vonatkozásában tankerületenként állapították meg az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. június 15.

Alvállalkozó számlakiállítási jogosultsága

Kérdés: Az új Kbt. 135. § (3) bekezdésének c) és d) pontja kapcsán kérdezem, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozó (aki egyébként a nyertes ajánlattevővel áll szerződéses kapcsolatban) hogyan és mi alapján állíthat ki számlát az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] ...az ajánlatkérő kérésére, mellyel párhuzamosan igazolják, hogy nincs köztartozásuk akár a köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentkezéssel, vagy nullás adóigazolással.Mivel az ajánlatkérőnek szerződés és teljesítésigazolás hiányában kell kifizetnie...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2016. január 13.

Közbeszerzési Hatóságnál nyilvántartott ajánlatkérőkkel kapcsolatos gyakorlati kérdések

Kérdés: Mit jelent a Közbeszerzési Hatóságnál nyilvántartott ajánlatkérők státusza? Ki számít önálló ajánlatkérőnek a Kbt. 6. §-ában előírtakon túl? Egy költségvetési szerv esetében, amely több nagy egységből áll (az egységek vezetői kötelezettségvállalónak tekinthetők az egység számára biztosított keret terhére vállalható kötelezettség tekintetében), az egyes egységek bejelentkezhetnek-e külön-külön is ajánlatkérőként? Ha igen, az egybeszámítás a költségvetési szervre vagy az egységekre érvényes? A Közbeszerzési Hatóság hivatalból hogyan tudja például azt ellenőrizni, hogy megfelelő eljárást bonyolított-e le a szerv, vagy a statisztikai összegezésben valamennyi eljárása szerepel-e, illetve jogorvoslat esetén kivel szemben jár el?
Részlet a válaszából: […] ...határozza meg az ajánlatkérői státuszukat. Hasonlóképpen a helyi önkormányzatok a Kbt. 6. § (1) bekezdés b) pont alapján teszik meg bejelentkezésüket.Minden szervezetnek a saját személyi, szervezeti körülményei alapján – az alapító okirat, a létesítő okirat,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. július 9.

Közbeszerzési értékhatárok ajánlatkérői minőség szerint

Kérdés: A következőkben kérem az Önök állásfoglalását. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. mint fővárosi tulajdonú cég többfajta tevékenységet végez, például útkarbantartás, úttisztítás, kommunálishulladék-kezelés, -elhelyezés stb. A zrt. egyik telephelye, amely a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű, a kommunális hulladék elégetésével hő- és villamos energiát állít elő. Az előállított energia mintegy 80 százalékát értékesíti – távhő, villamos energia. A kérdésem, hogy a Hulladékhasznosító Műre mely közbeszerzési értékhatárok vonatkoznak, különösen a Kbt. V. és VII. fejezete tekintetében?
Részlet a válaszából: […] ...aközbeszerzési értékhatárok vonatkoznak általánosságban, amelyek az Fkf.-re.Ezt pedig az határozza meg, hogy a Kbt. 18. §-a szerintibejelentkezési kötelezettségének az FKF. mi módon tett eleget, azaz mely Kbt.fejezetek hatálya alá jelentkezett be.Amennyiben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. február 21.

Bejelentkezés további ajánlattevőként

Kérdés: Egy közelemben lévő bizonyos önkormányzatnál megtudtam, hogy 30-40 millió forint értékben építőipari beruházást szereznek be – elnyert pályázati és önerős beruházásként –, és ehhez felkérnek vagy már felkértek három építőipari vállalkozást a kivitelezési árajánlat tételére. Van lehetőségem negyedik ajánlattevőként bejelentkezni? Adhatok én is árajánlatot? (Cégünk természetesen megfelel minden ez irányú elvárásnak, kötelezettségeknek.)
Részlet a válaszából: […] Az önkormányzat jelzett értékű építési beruházásra irányulóközbeszerzése, az értékhatárokra vonatkozó rendelkezések értelmében, nemzeti eljárásrendbetartozik, és általános egyszerű közbeszerzési eljárással valósítható meg. Azeljárási szabályok között a Kbt....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. december 13.

Bejelentkezés Kbt.-jogalanyként in-house tényállásnál

Kérdés: In-house tényállás esetén hogyan kell Kbt.-jogalanyként bejelentkezni?
Részlet a válaszából: […] ...hoz létre, és ha ilyen szervezet felettmeghatározó befolyást képes gyakorolni – h)-j) pontok.Tehát a Kbt. hatálya alá történő bejelentkezésnek a 2/A. §szerint kevesebb a valószínűsége, tekintettel a fentiekre. [A Kbt. 2/A. §-ának (1) bekezdése szerint...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. június 28.
1
2