Műszaki tartalom változása tárgyalás során

Kérdés: Az ajánlatkérő a tárgyalás során úgy módosította a műszaki tartalmat, hogy ha ezt korábban tudtuk volna, akkor eleve más ajánlatot teszünk. Most a módosítással már nem fogunk tudni ennyi idő alatt reagálni, mert az alvállalkozóink már nem fognak tudni ilyen rövid idő alatt ajánlatot tenni. Igaz, hogy a beszerzési tárgy nem komplex, de ettől még a beszállítók árajánlatai nem fognak megérkezni időben. Hogyan tudjuk érvényesíteni az érdekeinket?
Részlet a válaszából: […] A kérdés egyértelműen az ajánlatkérő jogszerűtlen műszakitartalom-módosításáról szól.A módosítás a Kbt. 88. § (6) bekezdése értelmében akkor jogszerűtlen, ha torzítja a versenyt, vagy sérti az esélyegyenlőség elvét. Esetünkben az alábbi szabály kitér arra is, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. július 10.

Kizárólagossági nyilatkozat

Kérdés: Kérhet-e egy intézmény kizárólagossági igazolást a szállítótól? Számtalan esetben találkozunk akár az EKR-en belül is olyan hirdetmény közzététele nélküli eljárással, ahol be van csatolva az összes cég kizárólagossági nyilatkozata. Önök szerint ez jogilag mennyire helytálló? Valóban alkalmazhatjuk a kizárólagos forgalmazói nyilatkozatot?
Részlet a válaszából: […] ...jogalapjának vizsgálatára vonatkozik, kizárólag jogszabályból vagy hatósági határozatból eredhet. Amennyiben például a forráskód a beszállítónál van, úgy jogszabályból (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról) ered a kizárólagos jog. De attól, hogy egy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. április 10.

Kimentés szerződés megkötése alól

Kérdés: A 473/2022. ügy értelmében a DB szerint a szerződés megkötése alóli kimentésnek is az EKR-ben kell történnie. Miért? Ezt mi alapozza meg? Előírhatja ezt az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...5. az üzemanyag ár­emelkedése, 6. a politikai kockázat miatt. A kérelmezett hivatkozott arra is, hogy a bekért alvállalkozói és anyagbeszállítói árajánlatok, valamint az erre épülő összegzés, költségtükör alapján a szerződést csak veszteségesen lehetett...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Szerződés megszüntetése vis maior körülményekre hivatkozással

Kérdés: Megszüntetheti-e az önkormányzati ajánlatkérő közös megegyezéssel a közbeszerzés eredményeként megkötött építőipari kivitelezési szerződést akkor, ha a nyertes ajánlattevő vis maior körülményként hivatkozik az időközben bekövetkezett, az orosz-ukrán háborúval összefüggő építőipari áremelkedésre és hiányra, avagy ilyen esetben az ajánlatkérőnek a szerződésszegéshez fűződő jogkövetkezményeket kell alkalmaznia az őt terhelő igényérvényesítési kötelezettség alapján?
Részlet a válaszából: […] ...a bírói gyakorlat tükrében nagymértékben függ az érintett termék jellegétől, a gyártóüzem földrajzi elhelyezkedésétől, valamint a beszállítók helyettesíthetőségétől is. Éppen ezért az ajánlatkérő részéről is nagy fokú körültekintés indokolt, hiszen a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Értékelési szempont közétkeztetési tárgyú közbeszerzéseknél

Kérdés: Mit jelent a rövid ellátási lánc, amit közétkeztetési tárgyú közbeszerzések során szükséges értékelnie az ajánlatkérőnek, pontosabban akár erre is van lehetősége az ár mellett?
Részlet a válaszából: […] ...vesz részt.Mivel ennek ellenőrzéséhez szükséges nem csupán az ajánlattevő és közvetlen alvállalkozói, hanem az alvállalkozóknak beszállító kistermelők azonosítása is, az ajánlatkérőnek biztosnak kell lennie abban, hogy az ajánlattevő nem csupán ígéretet tesz...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Hirdetmény nélküli eljárás indítása a koronavírussal kapcsolatos rendkívüli helyzetre tekintettel

Kérdés: A koronavírusra tekintettel van-e lehetőség hirdetmény nélküli eljárást indítani?
Részlet a válaszából: […] ...reális alternatíva beszerzési igényének kielégítésére. Az nem lehet elegendő érv, hogy a vírusfertőzés miatt kevesebb potenciális beszállító van a piacon, vagy a korábbi két beszállító közül az egyik deklarálta teljesítésképtelenségét.A 98. § (2)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. április 8.

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás előkészítése előzetes piaci konzultáció keretében

Kérdés: Az ajánlatkérő előzetes piaci konzultáció keretében készíti elő hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárását. Van-e erre jogalapja, elmehet-e cégünk mint egyetlen beszállító az érintett tárgyalásra?
Részlet a válaszából: […] Az előzetes piaci konzultáció piaci résztvevőkkel történik az eljárás előkészítése és a gazdasági szereplők tájékoztatása érdekében. Feltételezzük, hogy a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás jogalapja az ajánlatkérő szerint fennáll, így az ajánlatkérő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Közszolgáltatási tevékenységet folytató ajánlatkérő beszerzései

Kérdés: Ha a Kbt. 6. § (1) bekezdésének c) pontja alá tartozó, a Kbt. 114. §-ának (2) bekezdése szerinti közszolgáltatási tevékenységet folytató ajánlatkérő, a közszolgáltatási tevékenység fenntartásához szükséges (például a hálózaton elvégzendő hibaelhárítás) beszállítói feladatot, más Kbt. alá tartozó ajánlatkérővel közös tulajdonában lévő leányvállalatával kívánja elvégeztetni, a közvetlen szerződéskötés érdekében saját döntése szerint szabadon választhat-e a Kbt. 9. § (1) bekezdésének kb) pontja szerinti in-house, és a Kbt. 118. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti jogállás alkalmazása között?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a releváns tevékenység fenntartásához szükséges tevékenység kiszervezéséről van szó, nagy valószínűséggel ezt a beszerzést a közszolgáltatói rezsimek és szabályok alkalmazásával kell az ajánlatkérőnek megoldania. Természetesen minden esetben meg...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. október 14.

Lebonyolító és műszaki ellenőr összeférhetetlensége

Kérdés: Egy közbeszerzéssel is foglalkozó műszaki ellenőr szerint a közbeszerzést lebonyolító nem lehet ugyanazon beruházásnál műszaki ellenőr is, összeférhetetlen a törvény szerint. Szerintem nem összeférhetetlen, mert a közbeszerzés megelőzi a műszaki ellenőr kiválasztását, vagy igénybe veszi a beruházó az eljárásban, ami előnyös is. A műszaki ellenőr vagy érdekeltsége nem lehet ugyanazon munkán tervező, anyagbeszállító, szakértő? Melyik a helyes?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési szabályozás az eljárás során történő összeférhetetlenséggel foglalkozik, az egyéb összeférhetetlenségi kérdéseket nem érinti.A Kbt. összeférhetetlenségi szabálya a gazdasági érdek, más közös érdek fennállásával kapcsolatban tartalmaz előírást. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. augusztus 14.

Külföldi beszállító minősítése a közbeszerzési eljárásban

Kérdés: Külföldi beszállító adja a referenciát (gép-eszköz beszerzés). Ebben az esetben ő közös ajánlattevő, alvállalkozó vagy kapacitást nyújtó szervezet?
Részlet a válaszából: […]  A Kbt. 55. § (6) bekezdésének b) pontja nem kötelezi azajánlattevőt az alkalmasságot igazoló szervezet bevonása során arra, hogyalvállalkozóként jelölje meg az adott szervezet. Míg az a) pont esetébenlehetőségként veti fel, továbbá a c) pont esetében külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. február 27.
1
2
3
4