2007. évre vonatkozó beszerzések megindíthatósága

Kérdés: A Kbt. 181. §-ának (1) bekezdése szerint a közösségi értékhatárokat elérő vagy meghaladó értékű összes áru- és szolgáltatásbeszerzésekről – ha annak becsült összértéke eléri vagy meghaladja a 450 000 eurót – minden év április 15. napjáig időszakos előzetes tájékoztatót köteles készíteni az elkövetkezendő, legfeljebb 12 hónapra az ajánlatkérő. Indítható-e például most új, 2007. évi szolgáltatásra előzetes tájékoztatás, majd keretmegállapodásos eljárás, vagy meg kell várni 2006. január elsejét? (Indokolt lenne most belevágni, hisz négy lépcsőben jutunk majd el a 2007. január 1-jétől teljesítendő szolgáltatási szerződésig, és ez 9-10 hónapot igényel még akkor is, ha minden a terv szerint alakul.)
Részlet a válaszából: […] A törvény nem tiltja az előzetes összesített tájékoztatóelőző évben történő közzétételét. A jövőben a közzétételi kötelezettségvárhatóan megszűnik, de jelen törvény hatálya alatt az április 15-evéghatáridőként értékelhető. Az ajánlatkérő előrelátása a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. december 5.
Kapcsolódó címke: