Kivételi kör alkalmazása a Kbt. módosítását megelőzően rögzített beszerzési kezdeményezés alapján történt, módosítást követő beszerzésre

Kérdés: Reklámmal kapcsolatos beszerzés kezdeményezését indítottam el, melyet az EKR-ben is rögzítettem, de a beszerzésre februárban kerülne sor. Mivel januárban kezdeményeztem az eljárást, így az igényem is januári. Alkalmazhatom-e a Kbt. kivételi körét?
Részlet a válaszából: […] ...Kbt. 9. §-ának (8) bekezdésében 2021. február 1-jével történt jogszabály-módosítás, melynek következtében a törvényt - ha a beszerzés tárgya szolgáltatás megrendelése - nem kell alkalmazni az alábbi esetekben:(...)audiovizuális vagy rádiós médiaszolgáltató...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. február 3.

Eljárás lefolytatása a Kbt. 5. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően

Kérdés: A Kbt. 5. § (3) bekezdésének hatályon kívül helyezésére figyelemmel hogyan kell eljárni? Akár versenyeztetés nélkül is lehet beszerezni, vagy legalább egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljáráshoz hasonló eljárást kell lebonyolítania az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] ...a Kbt. 5. § (3) bekezdés hatályon kívül helyezését követően is. Javasolt az esélyegyenlőség biztosítása érdekében az EKR közbeszerzésen kívüli opcióját alkalmazva az eljárást lefolytatni. Érdemes alapul venni a 117. § szerinti eljárást, hiszen...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2020. február 12.

Kbt. alkalmazása vegyes beszerzési igény esetén

Kérdés: A Kbt. 22. §-ának (5) bekezdését csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha a vegyes beszerzési igény többségében a közszolgálati eljárásrend szabályai alá eső beszerzési tárgyakat tartalmaz?
Részlet a válaszából: […] ...bekezdés részletezi, milyen alapon dönthető el a 22. § (5) bekezdés b) pontjának az alkalmazhatósága. Feltételezzük, hogy a vegyes beszerzési igény esetében nem lehet külön-külön elemekre szerződést kötni, azaz a 22. § (5) bekezdés a) pontjának...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. szeptember 11.

301/2018. kormányrendelet szabályainak alkalmazása

Kérdés: Mikortól kell a DKÜ-be bejelentkezni? (A szabályban van egy utalás, ami elég sok jogbizonytalansághoz vezet.)
Részlet a válaszából: […] ...Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságról és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. kormányrendelet 30. §-a rendelkezik arról, hogy a DKÜ Zrt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. augusztus 7.

Beszerzés utólagos átminősítése

Kérdés: Karbantartási szolgáltatásról szól a számla, amit a nyertes benyújtott. Utólag minősíthetem mégis építési beruházásnak a beszerzést, ha a belső ellenőr erre rákérdez?
Részlet a válaszából: […] ...közbeszerzési eljárás előzte meg a szerződéskötést, akkor az eljárást megindító felhívásban egyértelművé kell tennie az ajánlatkérőnek, hogy szolgáltatást vagy építési beruházást kíván beszerezni. Ehhez a későbbiekben is kötve van, még abban az esetben is, ha...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2017. október 11.

Beszerzési ár igazolása központosított közbeszerzésnél

Kérdés: A 168/2004. kormányrendelet 7. § (1) bekezdésének d) pontjával kapcsolatban kérdezem, hogy ennek a rendelkezésnek a gyakorlati alkalmazása hogyan értendő, tekintettel arra, hogy a kiemelt termékek esetében az ott levő áraknál az esetek többségében mindig lehetne olcsóbbat találni ugyanabban a kategóriában és minőségben. Hogyan élhet az ajánlatkérő jogszerűen a jogszabályban biztosított lehetőségével, ha kötelezően a rendelet hatálya alá tartozó intézmény?
Részlet a válaszából: […] ...központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. kormányrendelet 7. §-ában felsorolt lehetőségeket érdemes áttekinteni a kérdésben megfogalmazott d) ponttal kapcsolatban.A 7. § (1)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 10.

Eljárás "főbb mennyisége"

Kérdés: Hogyan értelmezhető a dokumentáció azon megfogalmazása, hogy az eljárás főbb mennyisége? Főként akkor, ha a tárgy mellett erről e címszó alatt nem is rendelkezik?
Részlet a válaszából: […] ...is szükségesnek ítélte. Oka lehettovábbá, hogy az 50. § részajánlattételi kötelezettséget megvizsgálva nemosztotta meg beszerzési tárgyát, és ezzel kívánja ajánlatkérő alátámasztani,hogy erre miért nem volt lehetősége.Az 50. § (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 4.

Bírálati szempont összetett beszerzési tárgy esetén

Kérdés: Ha egy beszerzés tárgya összetett, nagyon sok követelményrendszernek kell megfelelnie, van-e lehetőség arra, hogy a bírálati szempont az összességében legalacsonyabb ár legyen? Ehhez kapcsolódó kérdésünk, hogy április 1-jétől van-e változás a bírálati szempontra vonatkozó törvényi szabályozásban?
Részlet a válaszából: […] ...teszi kötelezővé az összességében legelőnyösebb ajánlat bírálatiszempontjának választását, tehát függetlenül a beszerzés tárgyánakbonyolultságától, más eljárások esetében az ajánlatkérők szabadon választhatnaka legalacsonyabb...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 6.

Kapcsolódó beszerzés

Kérdés: Egy korábban beszerzett bútorhoz kellene kb. 22 M Ft értékben ugyanolyan bútort beszerezni. Ez a típus nem szerepel a központosított beszerzési listán, és csak egy lengyel cég gyártja. Mit javasolnak?
Részlet a válaszából: […] ...a helyzetben a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárástkockázatosnak tartjuk, esetleg a közbeszerzési törvény 125. § (4) bekezdésénekb) pontja képezheti annak alapját, de felhívjuk a figyelmet arra, hogy ajogorvoslati kockázat meglehetősen magas. Egyébiránt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 23.

Hulladékkezelési szolgáltatás beszerzésére irányuló eljárás ajánlattevője

Kérdés: Helyi önkormányzat által hulladékkezelési szolgáltatás beszerzése tárgyában kiírt pályázaton szeretnénk részt venni. Milyen feltételeknek kell megfelelnünk ahhoz ajánlattevőként, hogy eredményesen pályázhassunk?
Részlet a válaszából: […] ...kérdés szerinti tárgyban meghirdetett közbeszerzésieljárás ajánlattevőjének - a 224/2004. Korm. rendelet előírása szerint -speciális, külön rendeletben - lásd előbb - tételesen felsorolt feltételeknekkell megfelelnie. A szabályozás kitér a közös...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.
1
2
3
5