EU-s alvállalkozók igazolásai

Kérdés: Egyes uniós tagállamokban bizonyos igazolásokat, kivonatokat nem bocsát ki a hatóság/bíróság úgy, mint Magyarországon. (Például Ausztriában - tudomásunk szerint - nem létezik aláírási címpéldány.) Ha bejelentésköteles alvállalkozónk nem magyarországi letelepedésű, ilyen esetekben mit tegyünk, illetve mit csatoljunk?
Részlet a válaszából: […] Ebben az esetben érdemes segítségül hívni a KözbeszerzésekTanácsának a Kbt. 63. § (2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról,nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és azEurópai Gazdasági Térségben letelepedett ajánlattevők...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.
Kapcsolódó címkék:  

EU-s alvállalkozó igazolásai

Kérdés: Külföldi - EU-s - alvállalkozót szeretnénk igénybe venni közbeszerzési eljárásban. A részvétel aránya meghaladja a 10 százalékot. Az ő részéről is be kell nyújtani a kizáró okokkal és az alkalmassággal kapcsolatos igazolásokat? A szabályozás alapján kérem tételes válaszukat, hogy a kizáró okok vonatkozásában milyen igazolásokat fogad el a magyar ajánlatkérő!
Részlet a válaszából: […] Igen, be kell nyújtani, azonban a kizáró okok vonatkozásábantudnunk kell a teljes körű és pontos válaszadás érdekében, hogy mely tagállamérintett az eljárásban. Érdemes áttekinteni a közbeszerzési törvény 63. §-ának(2)-(3) bekezdéseiben hivatkozott igazolásokról,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. szeptember 22.
Kapcsolódó címkék:  

Igénybe vevő szervezet lehetőségei nem megfelelő teljesítés esetén

Kérdés: Beszerző szervezet köt szerződést az ajánlattevővel. A beszerzendő, illetve beszerzett árut, szolgáltatást igénybe vevő szervezet milyen jogi lépéseket tehet akkor, ha az ajánlattevő nem megfelelően teljesít?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben az igénybe vevő nem azonos a beszerzőszervezettel, a szerződés megismerését követően tudja érvényesíteni jogait. AKbt. nem, de a Ptk. tartalmazza azokat az elemeket, amelyekre a szerződés vagykitér, vagy utal a Ptk. alkalmazására. Gondolunk itt a szerződést...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. március 31.
Kapcsolódó címkék: