Alvállalkozói nyilatkozat és EKR

Kérdés: Az alvállalkozók bevonására vonatkozó nyilatkozatot is elektronikus úton és az EKR-en keresztül kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani?
Részlet a válaszából: […] ...Jogszabályi felhatalmazás alapján egyes ajánlatkérők az EKR-n kívüli informatikai rendszereket alkalmazhatnak, pl. a központi beszerző szervezetek, amelyek működési szabályait a Kbt., az EKR rendelet, illetve az adott jogszabály keretei között a központi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2024. február 7.

Európai közbeszerzési adattér

Kérdés: Mi az a közbeszerzési adattér? Az EKR?
Részlet a válaszából: […] ...és nincs közös szabvány sem. A nemzeti szabályoktól és az egyes tagállamok közigazgatási szervezetétől függ, hogy a közbeszerzők miként rögzítik és teszik közzé az ilyen eljárásokból származó adatokat. Ez számos közzétételi portálhoz,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. április 12.

Alternatív ajánlattétel keretmegállapodás során

Kérdés: Lehet-e azonos terméket különböző áron megajánlani azonos keretmegállapodásos eljárásban?
Részlet a válaszából: […] ...rögzített szabályai alapján képes-e vagy sem a kérelmező azonos termékeit többféle ajánlati árral feltüntetni ott, ahol a későbbi beszerzők kiválasztják a gyógyszerkészítményeket". A Döntőbizottság az alternatív, többváltozatú ajánlattételben...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Előzetes piaci konzultáció és EKR

Kérdés: Előzetes piaci konzultációt szeretnénk kezdeményezni egy orvosiműszer-beszerzést megelőzően. Kötelesek vagyunk az EKR-t használni az előzetes piaci konzultációra?
Részlet a válaszából: […] ...előírja, hogy a kötelező előzetes piaci konzultációkat az EKR funkciójának használatával kell meghirdetni, amely alól csak a központi beszerző szerv által a közbeszerzési eljárások lebonyolítására használt egyéb informatikai rendszer alkalmazása lehet kivétel [1....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Értékhatárok egyes ajánlatkérők esetében

Kérdés: Ha egy önkormányzat vagy a NEAK kiír egy közbeszerzési eljárást árubeszerzésre, akkor melyiknél milyen uniós értékhatárt kell figyelembe venni? Ha egy adott évben köt velem szerződést, de a teljesítés a következő évre is átnyúlik, akkor ezt hogyan számolja el az ajánlatkérő az értékhatárnál?
Részlet a válaszából: […] ...értékhatárok1.1.1. Árubeszerzés és szolgáltatásmegrendelés esetén:– a minisztériumok, illetve a kormány által kijelölt központi beszerző szervek [Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-b) pontja], valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Közszolgáltató védelmi beszerzése

Kérdés: Lefolytathat-e védelmi beszerzést nem állami tulajdonú közszolgáltató?
Részlet a válaszából: […] ...befolyást képes gyakorolni vagy működését többségi részben egy vagy több ilyen szervezet, testület finanszírozza, valaminte) a központi beszerző szerv."Mivel a törvény tárgya hatálya igen tág, így a tárgyi hatály determinálja, hogy azok az ajánlatkérők, akik nem a Vbt...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. március 8.

Sikerdíjas szerződés keretmegállapodás esetében

Kérdés: Véleményük szerint központi beszerzővel megkötött keretmegállapodás vonatkozásában van-e lehetőség arra, hogy egy forrás megrendelő általi elnyeréséhez kötötten beálló fizetési kötelezettséggel, tulajdonképpen sikerdíjas szerződés megkötésére irányuló verseny-újranyitásos eljárást folytasson le az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] A megoldás valójában a feltételes szerződés keretében valósítható meg, a sikerdíjas megoldás véleményünk szerint megfogalmazásában eltérő, ugyanakkor jogértelmezési szempontból azonos, amennyiben egy olyan keretmegállapodás alapján kíván az ajánlatkérő eljárni,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Keretmegállapodás a keretmegállapodásban

Kérdés: Véleményük szerint központi beszerző szervezettel megkötött keretmegállapodás vonatkozásában lehetséges-e olyan, keretszerződés megkötésére irányuló verseny-újranyitásos eljárást lefolytatni, illetve a keretszerződést megkötni, amely önmagában nem feltételes, azaz hatályba lép, de lehívásai eseményvezérelten aktiválódnak/hatályosulnak, és akár jogszerűen megtörténhet, hogy a keretszerződésben nem történik lehívás a megrendelő részéről?
Részlet a válaszából: […] ...melyet nem tesz lehetővé a szabályozás. A dinamikus beszerzési rendszerbe épített keretmegállapodással más a helyzet, mely a központ beszerző szervezetek saját kormányrendeleteiben jelenik meg.Ha a tervezett lehívások automatikusan, például negyedévente történnek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2023. február 8.

Szerződések megszűnése a 430/2022. kormányrendelet alapján

Kérdés: A 430/2022. kormányrendelet szükségessé teszi a szerződések megszüntetését, azonban nem világos, hogy azokat is meg kell-e szüntetni, amelyek nem érik el évente a 20 millió forintot? Milyen eljárás követendő abban az esetben, ha 20 millió forint alatti összegre módosították korábban a felek a szerződéses értéket?
Részlet a válaszából: […] ...nevében és javára – ide nem értve a meghatalmazás alapján közös közbeszerzésben eljáró más ajánlatkérő és a központi beszerző szerv által – történő előkészítésére, illetve lefolytatására irányuló szerződés, amely vonatkozásában szerződő fél...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. december 14.

Korábbi sikertelen nyílt eljárást követő hirdetmény nélküli eljárás indítása I.

Kérdés: A nyílt eljárás során építési beruházásra olyan értékű ajánlatok érkeztek, amik messze meghaladták a becsült értéket, így a beszerző érvénytelenné nyilvánította az eljárást. Ezt követően a korábbiakban már volt ilyenre példa, hogy emiatt volt lehetőség közvetlen szerződést kötni ún. hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében. A tanácsadó azonban ezt nem indítja el, pedig volt már erre lehetőség eddig. Mi erről a véleményük?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek valóban jogában áll eredménytelenné nyilvánítani egy eljárást, amennyiben a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások közül valóban létezik olyan jogalap, mely lehetővé teszi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2022. szeptember 14.
1
2
3
14