Betekintésre jogosult értesítése eljárási cselekményekről

Kérdés: Ha egy eljáráshoz kapcsolódóan betekintési jogosultságot kérek a superusertől, akkor az eljárás folyamán én is kapok e-mailben értesítést az egyes cselekményekről? (Például: bontási jegyzőkönyv, hiánypótlási felhívás stb.)
Részlet a válaszából: […]

Nem, ebben az esetben a betekintési jog jogosultja nem kap külön elektronikus levélben értesítést az egyes eljárási cselekményekről.

(Kéziratzárás: 2021. 11. 30.)

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. december 15.

Betekintési jog és előzetes vitarendezés bírálati szakaszban

Kérdés: Nyílt eljárásban a harmadikok vagyunk, de feltételezzük, hogy az előttünk lévő ajánlattevők ajánlatának műszaki tartalma nem felel meg az előírásoknak. Van-e jogalapunk betekinteni most, vagy betekintés nélkül előzetes vitarendezést indítani "piaci ismereteink" alapján? Előzetes vitarendezést kellett volna-e indítanunk akkor, amikor az ajánlatkérő felhívta az igazolások benyújtására az első két ajánlattevőt is?
Részlet a válaszából: […] ...bírálati szakaszban nincs lehetőség betekintésre, csak akkor, amikor már az összegezés megérkezett. Az elő­zetes vitarendezés akár a bírálati időszak alatt történik, akár a moratórium alatt, valamilyen jogsértést kell, hogy feltételezzen. Az igazolások...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2021. július 14.

Jogosultságok kiosztásának rendje

Kérdés: Milyen jogosultságot adjunk elektronikus eljárásban akkor, ha négyen dolgozunk együtt a közbeszerzésekben, és emellett több külsős tanácsadót is foglalkoztatunk?
Részlet a válaszából: […] ...érdemes a közbeszerzési szabályzatban rögzíteni. A közbeszerzési eljárás irányítója, FAKSZ-ellenjegyzője mellett a szerkesztési, betekintési jogokat érdemes úgy biztosítani, hogy a korábbi eljárások iratainak betekintésétől se zárjuk ki teljesen azokat, akik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. április 11.

Betekintési lehetőség a dokumentációba

Kérdés: Jogszerű-e, hogy az ajánlatkérő az ajánlattevőnek lehetővé teszi a dokumentáció megtekintését annak megvétele előtt?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy az ajánlatkérőnek elő kellett írnia,milyen feltételekkel lehet a dokumentációt megszerezni, nem jogszerűáttekintését a megszerzés előtt engedélyezni, hiszen az alapinformációkhozjutást szolgálta maga a felhívás. Ennek szellemében nem jár...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. szeptember 12.
Kapcsolódó címkék:  

Díjmentes betekintés a tenderfüzetbe

Kérdés: A Közbeszerzési Értesítőben megjelent felhívás alapján nem mindig lehet eldönteni, hogy tud-e a cég ajánlatot tenni vagy sem, mert a tenderfüzetben van a termék részletesen leírva. Kérhetem-e díjmentesen a tenderfüzetbe történő betekintést, vagy meg kell vennem a füzetet?
Részlet a válaszából: […] Az esélyegyenlőség - mint a közbeszerzési törvény egyikalapelve - azt diktálja, hogy minden érdeklődő a dokumentáció megvásárlásátkövetően jusson azonos információkhoz a felhívással kapcsolatban. Ismerünkazonban olyan példát, amely ennél rugalmasabban, azaz a tenderfüzet...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. május 17.
Kapcsolódó címkék: