Ajánlattevő képviselete

Kérdés: A tárgyaláson részt vehet-e az ajánlattevő képviseletében más személy, mint aki az ajánlatot és az ajánlathoz kapcsolódó dokumentumokat aláírta?
Részlet a válaszából: […]

Igen, amennyiben rendelkezik meghatalmazással az ajánlattevő részéről. Ennek megfelelően nyilatkozata is úgy minősül, mintha a cég maga nyilatkozta volna, azaz nem a dokumentumokat aláíró személyéhez kötött az eljárás, valamint a nyilatkozattétel joga.

 

[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.

Érvénytelen ajánlat, legkedvezőbb ár

Kérdés: Ajánlatunkat az ajánlattevő érvénytelenné nyilvánította arra hivatkozással, hogy az egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban foglaltaknak (meghatározott súlyú papír helyett a mi ajánlatunk attól kisebb súlyú papírt tartalmazott). Azonban ajánlati árunk nekünk volt a legjobb, ami az elbírálás szempontját képezte, tehát mi nyertük volna a tendert. Megfellebbezzük a döntést?
Részlet a válaszából: […] Figyelemmel arra, hogy már a kérdésből egyértelmű, hogyajánlatkérő a Kbt. 88. § (1) bekezdésének f) pontja alapján jogszerűennyilvánította az ajánlatot érvénytelennek - hiszen az egyéb módon nem feleltmeg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. február 2.

Ajánlattevő és alvállalkozó külön-külön megfelelése

Kérdés: Mi az értelme annak, hogy egy gépkapacitás vonatkozásában az ajánlattevőnek és az alvállalkozónak külön-külön kell megfelelnie?
Részlet a válaszából: […] Mivel ajánlatkérő számára lehetőség az alkalmasságikritériumoknak való külön-külön történő megfelelés előírása, így ennek jogiakadálya nincs. Azonban közös ajánlattevők esetében ajánlatkérő nem írhatja előa gépkapacitás vonatkozásában a külön-külön...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Ajánlattevő ügyfélképessége jogorvoslati eljárásban

Kérdés: A Kbt. 323. §-ának (1) bekezdése a jogorvoslati eljárás megindíthatósága szempontjából fennálló jogképességet szabályozza, és az ajánlatkérő jogképességét - szemben az ajánlattevőével - nem köti feltételhez. Jól gondolom-e, hogy mivel a jogorvoslati kérelem mindig egy konkrét közbeszerzési eljárásra vonatkozik, az ajánlattevő fogalma a fent hivatkozott szakaszban nem értelmezhető kiterjesztően, tehát a jogorvoslati kérelmet kizárólag az adott közbeszerzési eljárás ajánlattevője nyújthatja be, más - a Kbt. szerint egyébként annak minősülő - ajánlattevők nem?
Részlet a válaszából: […] Az ügyfélképesség a jogorvoslati fórum gyakorlatában tágabbfogalmat ölel fel. Lényege, hogy a dokumentáció megvásárlása is elegendő ahhoz,hogy az ajánlattevő bizonyítani tudja, a hirdetményben olyan jogszabálysértőmegoldás szerepel, mely sérti érdekeit. De, továbbgondolva,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Bírálati szemponttal kapcsolatos korlátozások elektronikus árlejtés alkalmazásakor

Kérdés: Fizetési határidő tekintetében korlátozhatom-e az elektronikus árlejtésben az ajánlattevőt azzal, hogy a 120 nap felett megajánlott fizetési határidő nem jár pluszponttal, annak érdekében, hogy ne kelljen végtelen értéket felvinni a paraméteres szempontok közé?
Részlet a válaszából: […] Függetlenül elektronikus árlejtés lebonyolításáról, igen, abírálati szempontra vonatkozó korlátok között jelezheti az ajánlatkérő azt,hogy például maximum 120 napos fizetési határidőt fogad el az ajánlatokban,azaz az ennél magasabb megajánlásokat nem díjazza további...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. december 15.

Ajánlattevő részvétele a tárgyaláson

Kérdés: Milyen jogszabályi alapja van az ajánlatkérő azon rendelkezésének, miszerint ha az ajánlattevő nem vesz részt a tárgyaláson, akkor nincs lehetősége ajánlata megváltoztatására, és így az ajánlattételi határidőig benyújtott ajánlata képezi majd az elbírálás alapját?
Részlet a válaszából: […] A tárgyalás menetének meghatározása során az ajánlatkérőelőírhatja, hogy az ajánlat módosítására a tárgyalás folyamán kerül sor. Haennek az ajánlattevő úgy felel meg, hogy a tárgyalásra csak ajánlatát nyújtjabe, a tárgyalás során az ajánlat felbontásra kerülhet....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.

Ajánlattevő és erőforrás-szervezet közötti jogviszony ismertetése

Kérdés: A felhívás lehetőséget ad erőforrás-szervezet igénybevételére. Ezzel kapcsolatban csatolni kell az erőforrás-szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát, amelynek egyebek mellett tartalmaznia kell az ajánlattevő és az erőforrás-szervezet jogviszonyának leírását. E mit jelent? És: milyen részletességűnek kell lennie a leírásnak?
Részlet a válaszából: […] A jogviszony leírásának célja gyakorlati szempontból elsősorbanaz, hogy egyértelművé váljon, az ajánlattevő számára a teljesítés során isnyújt-e segítséget az erőforrás-szervezet. Ennek során az erőforrás-szervezettulajdonképpen alvállalkozói minőségben jelenik meg,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Eltérő bírálati szempontok részajánlattételnél

Kérdés: Lehetséges-e az, hogy részajánlattétel adhatósága esetén az ajánlatkérő az egyes ajánlatrészek (részajánlatok) vonatkozásában más-más bírálati szempontot alkalmazzon?
Részlet a válaszából: […] Igen, erre elviekben van lehetőség. Nem javasoljukugyanakkor, mivel ha például az egyik részajánlattétel esetében hibás abírálati szempontrendszer, akkor a másik szempontrendszer szerint semhirdethető eredmény, azaz ebből a szempontból nem független egymástól a kétrész....[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 3.

Ajánlattevő kiválasztása közjegyző előtti sorsolással

Kérdés: A kiírás szerint az ajánlatkérő öt jelentkezőt fog felhívni ajánlattételre. (Tárgyalásos eljárásról van szó.) A kiírás azt is tartalmazza, hogy az öt ajánlattevőt a benyújtott referenciák figyelembevételével választja majd ki a jelentkezők közül, és egyenlő érték esetén közjegyző jelenlétében sorsolást tart. Nem sérti ez az eljárás az esélyegyenlőség alapelvét? Van-e erre az eljárásra egyáltalán lehetősége az ajánlatkérőnek?
Részlet a válaszából: […] Erre vonatkozóan nem tartalmaz szabályozást a közbeszerzésitörvény. Amennyiben két ajánlattevő azonos értékkel szerepel, de az ajánlatkérőegyértelműen öt ajánlattevőt enged a második szakaszba továbbjutni, akkor arészvételi felhívásban foglaltakat nem írhatja felül,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.

Bejelentés alakszerűsége

Kérdés: A törvény hatálya alá bejelentésnek, ha mást jelentek be, van-e kötelező formája?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 18. §-a szerint más ajánlatkérő bejelentésére atörvény hatálya alá lehetőség van az alábbiak szerint.Az ajánlatkérők - kivéve a Kbt. 22. §-ának (2) bekezdése, a241. §-ának b)-c) pontja és a 293. §-ának b) pontja szerinti ajánlatkérőket -kötelesek...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. október 13.
1
2
3
4
8