Ajánlattevői kör szűkítése

Kérdés: Milyen feltételek mellett szűkítheti az ajánlatkérő az ajánlattevők körét?
Részlet a válaszából: […] Általánosságban elmondható, hogy a Kbt. meglehetősen korlátozott körben engedi meg az ajánlattevők körének szűkítését alapelveivel összhangban.Az ajánlattevők elsősorban a Kbt.-ben szabályozott kizáró okokat kötelesek eljárásukban figyelembe venni, tehát értelemszerű,...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 18.

Alvállalkozóval szemben fennálló kizáró ok kihatása az ajánlattevőre

Kérdés: Ki kell-e zárni az ajánlattevőt az adott közbeszerzési eljárásból, ha az ajánlattevő 10 százalék alatti alvállalkozójával szemben felszámolási eljárást kezdeményeztek?
Részlet a válaszából: […] A Kbt. 60. § (1) bekezdésének a) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, illetőleg ha az ajánlattevő (alvállalkozó) személyes...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 4.

Bírálati szempontok kiválasztása

Kérdés: Az új Kbt. alapján hogyan választhatók ki a bírálati szempontok?
Részlet a válaszából: […] A Kbt 57. §-ának (1) bekezdésében az ajánlatkérő kötelezettségévé teszi, hogy az ajánlati felhívásban meghatározza az ajánlatok bírálati szempontját, amely szempont lehet legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, vagy az összességében legelőnyösebb ajánlat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. október 4.

Ajánlattevő mellőzése a tárgyalás folyamán

Kérdés: Van-e lehetősége az ajánlatkérőnek arra, hogy egy többfordulós eljárásban az egyik ajánlattevővel csak egy alkalommal, míg a többivel többször is tárgyaljon?
Részlet a válaszából: […] Többfordulós eljárásban erre az ajánlatkérőnek nincs lehetősége, hiszen az mind a verseny tisztaságát, nyilvánosságát, mind pedig az ajánlattevők esélyegyenlőségét súlyosan sértené.A gyakorlatban ez úgy oldható meg, hogy valamennyi ajánlattevővel tárgyal az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. augusztus 23.

Kbt. és a 15/2004. IM rendelet szabályozásának kapcsolata

Kérdés: A 15/2004. IM rendelet 2. számú mellékletében adott minta (ajánlati/részvételi felhívás) IV. 2. pontjában a bírálati szempontok meghatározásánál nem kell a súlyszámokat megadni. Nem ellentétes ez a Kbt. 57. §-ának (1) és különösen (5) bekezdésében foglaltakkal?
Részlet a válaszából: […] Tekintettel arra, hogy a Kbt. 57. §-ának (5) bekezdése alapján a (3) bekezdésben foglaltakat is az ajánlati felhívásban kell megadni, a 15/2004. IM rendelet 2. számú melléklet IV. 2. pontja lehetőséget nyújt a súlyszámok megadására. Mivel az (5) bekezdés - ellentétben a c)...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. július 26.
1
7
8