Ajánlathoz nem csatolt dokumentumok megjelölése

Kérdés: Ha a kiadott tartalomjegyzékben szereplő valamely dokumentum az ajánlatunk szempontjából irreleváns, vagyis azt nem kell csatolnunk, akkor ezt jeleznünk kell az ajánlatban? Ha igen, milyen módon?
Részlet a válaszából: […] ...javasolható, hogy az ajánlattevő az adott iratnál, dokumentumnál jelezze az ajánlatkérő felé, hogy esetében az nem szükséges.Például a cégiratok tekintetében az ajánlatkérőnek minden esetben fel kell hívnia az ajánlattevő figyelmét arra, ha folyamatban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. augusztus 19.

Aláírási címpéldány csatolása

Kérdés: Ha a cégadatok (cégkivonat) tartalmazzák azt, hogy az ajánlattevő által az ajánlatot aláíró személy címpéldányát csatolták, akkor azt ténylegesen is mellékelnünk kell-e, avagy azt is hivatalból ellenőrzi az ajánlatkérő?
Részlet a válaszából: […] ...által ellenjegyzett aláírási címpéldány vagy az ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott aláírásminta szolgál. A cégeljárásban, a cégiratokkal együtt benyújtott aláírási címpéldány a cégkivonatból nem ellenőrizhető, mert az egy külön dokumentum, amit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. április 15.

Cégiratok csatolásának szükségessége

Kérdés: A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó adatokat – azaz azt, hogy mire irányul a változásbejegyzés iránti kérelem – a cégkivonat tartalmazza. Ehhez képest miért van szükség a változásbejegyzési kérelem és az elektronikus tértivevény csatolására?
Részlet a válaszából: […] A kérdés kapcsán a kizáró okok igazolására vonatkozó szabályokat kell áttekintenünk. A Kbt. 56. §-a határozza meg a kötelező és az ajánlatkérő által a kötelező kizáró okokon felül még választható kizáró okokat. A törvényi rendelkezésekhez kapcsolódva a 310/2011...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. augusztus 13.

Aláírási címpéldány üzleti titokká minősítése

Kérdés: Lehet-e üzleti titok az aláírási címpéldány?
Részlet a válaszából: […] ...sorolható az üzleti titokkörébe, különös tekintettel arra, hogy a címpéldányon lévő adatokat acégjegyzék is tartalmazza, emellett a cégiratok nyilvánosak, abba bárki...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2012. augusztus 15.

Hivatalos, hiteles és cégszerű fordítás

Kérdés: Amennyiben "hivatalos" és nem "hiteles" fordítást kérnek, mely fordítóirodáktól lehet megfelelő fordítást megrendelni? Az iroda részéről milyen nyilatkozat, igazolás vagy egyéb dokumentum becsatolása szükséges? Mi a különbség a "hivatalos", a "hiteles" és a "cégszerű" fordítás között?
Részlet a válaszából: […] ...Fordításhitelesítő Iroda készíthet – 5. §;– cégkivonat hiteles fordítására, valamint a cégjegyzékbebejegyzendő adatoknak és cégiratoknak az Európai Unió bármely – a cégválasztása szerinti – hivatalos nyelvére történő hiteles fordítására...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Elektronikus dokumentumok bekérése

Kérdés: Elektronikus cégeljárásban a digitális tértivevényen nem szerepel, hogy azt mely cégügyben adták be. Mi értelme annak, hogy az ajánlatkérők rendre megkívánják ennek csatolását? Különösen akkor, amikor a benyújtott cégiratok bárki részére nyilvánosak.
Részlet a válaszából: […] A digitális tértivevény kérése nem szükséges, feltehetőenfélreértésen alapul, ennek ellenére valóban esetenként kérni szokták azajánlatkérők.A gyakorlatban azt látjuk, hogy az ajánlatkérők elektronikusokiratcsatolás iránti igénye az utóbbi időszakban egyértelmű az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2010. február 22.

Cégkivonat érvényessége, felszámolás

Kérdés: Az ajánlattevőnek általában 60 napnál nem régebbi cégkivonatot kell csatolnia a közbeszerzésben. Ugyanakkor a kizáró okok között szerepel, hogy nem állhat felszámolási eljárás alatt. A 60 napon belüli cégkivonat benyújtása mellett bőven előfordulhat, hogy már az ajánlattétel időpontjában felszámolás alatt áll. Hogyan oldható fel ez az ellenmondás? Az ajánlatkérőnek nem érdeke a legfrissebb cégállapot ismerete? Hogyan egyeztethető össze az említett probléma a Kbt. alapelveivel? És: az ajánlatkérőnek folyamatosan ellenőriznie kell az "aktív" cégállapotot? Mi történik, ha a szerződés teljesítése folyamán áll elő a fenti helyzet?
Részlet a válaszából: […] ...hogy a megyei (fővárosi) bíróság mintcégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) feladata a cégjegyzék adatairól,valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása, valamint hogy a céginformációsés az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. augusztus 17.

Cégiratok a közbeszerzésben

Kérdés: Az aláírási címpéldányról egyértelműen azt mondja a régi Kbt., hogy az egy éven belül becsatolható. Rendszeresen olyan felhívásokkal találkozunk, ahol előírják a 30 napon belüli aláírási címpéldányt. Ezt nem tudjuk megtámadni, mert a kiírónak joga van azt beírni, ami számára optimális. Jogorvoslati lehetőség e témakörben nincs. Az új Kbt. általános részében nem találkoztunk olyan előírással, hogy az igazolásokra és az egyéb csatolandó iratokra mi vonatkozik majd. Lehet erről már tudni?
Részlet a válaszából: […] A kiírásokban az ajánlatkérők általában a 30 napon belüli cégkivonat – a cég hatályos adatait tartalmazó közokirat – csatolására kötelezik az ajánlattevőt, amely nem azonos az aláírási címpéldánnyal. A címpéldány "korát" a kiírások általában nem tekintik...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2004. május 3.