Hamis nyilatkozattétel tényének megállapítása

Kérdés: Kérdésünk az iskolakezdési utalvánnyal kapcsolatos, ahol a bírálati szempont az ár és az elfogadóhelyek száma. A szúrópróbaszerű ellenőrzés során kiderült, hogy az ajánlattevők a benyújtott ajánlatok mindegyikében megneveztek olyan elfogadóhelyeket, melyek az állítólagos elfogadóhelyektől a bírálat során bekért cégszerű nyilatkozat alapján nem fogadják el az ajánlattevő által megajánlott utalványt. Ezen állítólagos elfogadóhelyektől származó, cégszerűen aláírt nyilatkozat elegendő-e a hamis nyilatkozat megállapításához, vagy célszerű lenne pontosító kérdésként feltenni az ajánlattevőknek? Ha ez utóbbit tanácsolják, mi a teendő abban az esetben, ha ezek után az ajánlattevő mégis azt nyilatkozza, hogy azok márpedig elfogadóhelyek?
Részlet a válaszából: […] Az ajánlatkérőnek nem kötelessége ellenőrizni, de ha már megtette, az megalapozza a hamis adatszolgáltatást. Ugyanakkor a hiánypótlási szabályok alapján az értékelési szempontot érintő kérdésről beszélünk, hiszen itt nem egy alkalmassági kritériumról van szó, amit...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. február 20.

EU-s székhelyű, 10 százalék feletti alvállalkozó igazolásai

Kérdés: EU-s székhelyű 10 százalék feletti alvállalkozó bevonása esetén a kizáró okok igazolásával kapcsolatban kérjük, hogy határozzák meg, milyen igazolások benyújtására van szükség! Kérjük, hogy a közjegyző előtt tett cégszerű nyilatkozatának formai előírásaira térjenek ki, illetve a banki információkkal kapcsolatos szabályokról is kérünk tájékoztatást (tapasztalatunk szerint a "sorban álló tétel" nem értelmezhető a külföldi bankok számára).
Részlet a válaszából: […] A 10 százalékot meghaladó mértékben igénybe venni kívántalvállalkozók kizáró okokkal kapcsolatos igazolási kötelezettsége megegyezik azajánlattevőével. EU-s székhely esetében részben segítséget nyújt aKözbeszerzések Tanácsa 2010. 12. 22-én megjelent útmutatója a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. április 26.

Cégszerű nyilatkozat dokumentáció átvételéről

Kérdés: Mi értelme annak, hogy az ajánlattevő cégszerű nyilatkozatot csatoljon az ajánlatkérőnek a dokumentáció átvételéről? Ezt egyébként nyilván kell tartania az ajánlatkérőnek? És miért kell az ajánlat költségei kapcsán is nyilatkozni? (Ezt eddig egyetlen kiírásban sem láttuk.)
Részlet a válaszából: […] A dokumentáció átvételéről szóló cégszerű nyilatkozat ugyanszokatlan, de nem kifogásolható, emellett aránytalan nehézséget nem jelent azajánlattevő számára. Ami miatt nehezen érthető, az pontosan az az elem, amelyrea kérdező is utal. Az ajánlatkérőnél ugyanis az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2009. április 27.

Hitelesített vagy cégszerűen aláírt okirat egyszerű eljárásban

Kérdés: Egyszerű eljárás esetén a kizáró okokról szóló nyilatkozatot elég-e csak cégszerűen aláírni, és nem kell közjegyző által hitelesíteni?
Részlet a válaszából: […] Egyszerű eljárásban elegendő a cégszerű nyilatkozat a kizáróokokról, mást ugyanis az ajánlatkérő nem is kérhet. A közbeszerzési törvény 299. §-ának (4) bekezdése ebben avonatkozásban egyértelműen fogalmaz, miszerint az ajánlatkérő az ajánlattételifelhívásban a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. január 7.

Eljárás kizáró okok igazolását nem alátámasztó információ esetén

Kérdés: Ajánlattételi szakaszban a kizáró okok igazolását nem alátámasztó információ jut az ajánlatkérő birtokába. Mi a teendő?
Részlet a válaszából: […] Abban az esetben, ha még az eredményhirdetés előtttudomásunkra jut az új információ, úgy javasoljuk cégszerű nyilatkozat kérésétaz ajánlattevőtől, amelyben egyértelművé teszi, hogy nem történt változás, ésgyakorlatilag újra nyilatkozik a kérdésben. Amennyiben az...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 18.

Alvállalkozói teljesítés mint referencia

Kérdés: Egy részvételre jelentkező referenciamunkája igazolására pozitív referencialevelet hozott korábbi megbízójától. Ellenőrzéskor kiderült, hogy a munkát 10 százalék alatti alvállalkozója végezte el, egyébként jó minőségben. Betudható-e a referenciaként ez az elvégzett munka?
Részlet a válaszából: […] Amennyiben még a részvételi szakaszban tudomásunkra jut azúj információ, úgy javasoljuk cégszerű nyilatkozat kérését az ajánlattevőtől,amelyben egyértelművé teszi, hogy milyen mértékben végezte el az adott munkát,illetve vont be annak elvégzésébe alvállalkozót. A...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2005. április 18.