Határidőben teljesített eljárási cselekmény az EKR-ben

Kérdés: Elegendő-e egy eljárási cselekményt megkezdenem az EKR-ben ahhoz, hogy az határidőben megtörténtnek minősüljön?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzési környezet nem különbözik a nem elektronikustól, azaz az eljárási cselekményeknek le kell zárulniuk ahhoz, hogy megtörténtnek lehessen tekinteni azokat. Erre jó példa a D. 391/2019-es eset, ahol az ajánlatkérő 2019. július 12-én 17.23 órakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Dokumentáció pontosítása közzétételt követően

Kérdés: Lehetséges-e, hogy a dokumentációt pontosítsam a felhívás közzététele után?
Részlet a válaszából: […] Fontos arra figyelnie az ajánlatkérőnek, hogy a hirdetmény feladását követően csak akkor tudja az eljárási dokumentumokat is módosítani, ha hiánypótlást kapott a felhívással kapcsolatban. Át kell térni tehát arra a gyakorlatra, hogy az eljárást megindító hirdetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Dokumentáció módosítása az ajánlattételi határidő megváltoztatása nélkül

Kérdés: Megteheti-e azt az ajánlatkérő, hogy módosítja a dokumentációban foglaltak egy részét az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 munkanappal, de nem hosszabbítja meg az ajánlatételi határidőt?
Részlet a válaszából: […] A dokumentációban foglaltak módosítására lehetőség van, melyet a Kbt. 42. §-a tesz lehetővé az alábbiak szerint:– nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Dokumentáció módosítása az ajánlattételi határidő változtatása nélkül

Kérdés: Az ajánlatkérő módosította a dokumentációt az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. napon, az ajánlattételi határidőt viszont nem hosszabbította meg. A módosított dokumentáció feltételeinek nem tudunk ilyen rövid idő alatt eleget tenni. Hogyan járjunk el hasonló esetben?
Részlet a válaszából: […] Válaszunkban feltételeztük, hogy nyílt eljárás dokumentációjáról van szó. Javasolt a módosításról szóló értesítést követően haladéktalanul kiegészítő tájékoztatással fordulni az ajánlatkérőhöz, még abban az esetben is, ha ez már elkésettnek fog minősülni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 10.

Felhívás és dokumentáció módosítása

Kérdés: A felhívás és a dokumentáció tartalma meddig módosítható?
Részlet a válaszából: […] A felhívás és a dokumentáció módosításával kapcsolatos kérdéseket a Kbt. 42-43. §-ai rendezik az alábbiak szerint.A Kbt. 42. §-ának (1)-(5) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák:– nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi határidő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Dokumentáció hibájának korrekciója

Kérdés: A dokumentáció kibocsátását és egyes potenciális ajánlattevőknek történő átadását követően észleltük, hogy annak adatai a dokumentáció más-más helyein eltérően szerepelnek. Hogyan korrigálhatjuk ezt a hibát?
Részlet a válaszából: […] A dokumentációban megjelölt adatok, információk dokumentáción belüli eltérése esetén a hiba a dokumentáció módosításával korrigálható. Ez esetben, ha az eredeti határidő fele még rendelkezésre áll, nem kell hirdetményt közzétenni, hanem elegendő a módosításról – a...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Felhívás és dokumentáció a Kbt. 122/A. §-a szerinti feltételes eljárásban

Kérdés: Nettó 38 M Ft értékű, uniós támogatásból megvalósuló építési beruházással kapcsolatban szeretnék feltételes eljárást lebonyolítani. Az eljárást a 122/A. § alapján, három kkv meghívásával, hirdetmény és tárgyalás nélkül szeretném megvalósítani, melynek oka a 122/A. § által kínált 15 napos ajánlattételi határidő. Ekkor ugyanúgy kell összeállítanom a dokumentációt és a felhívást, mintha hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárást folytatnék, csupán a 122/A. § alapján kimarad a tárgyalás, minden más a fenti eljárás szerint történik?
Részlet a válaszából: […] Igen, megfelelő az interpretáció, ami egyben azt is jelenti, hogy a lefolytatott 122/A. § szerinti eljárás olyan lesz, mint a 122. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatása tárgyalás nélkül. A Kbt. 122/A. §-a szerinti megoldást az hívta életre...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. május 7.

Szerződéspontosítás lehetősége a Kbt. 122/A. §-a alapján indult eljárásban

Kérdés: Van-e lehetőség a szerződést pontosítani az eljárás során, ha az a Kbt. 122/A. § alapján indult?
Részlet a válaszából: […] Nemzeti eljárási rezsimben áru és szolgáltatás esetében 25 millió, építési beruházás esetében 150 millió forintot el nem érő értékű beszerzések lebonyolítása során a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos – 122. § (7) bekezdés -, vagy a nyílt eljárás...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. február 12.

Felhívás és dokumentáció tartalmának eltérése

Kérdés: Mi a teendő, ha az ajánlattételi felhívás és a dokumentáció tartalma egymástól eltér? Ez orvosolható, vagy új eljárást kell kiírni?
Részlet a válaszából: […] Az eltérés kezelésének két útja van. Vagy a felhívás módosítása, vagy a dokumentáció módosítása. A felhívás módosítása csak újabb, az eredeti felhívást módosító felhívás közzétételével történhet a Kbt. 42-43. §-ai szerint.A 42. § (1) bekezdése...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. december 11.

Szabvány kihatása a dokumentáció tartalmára

Kérdés: Ha a közbeszerzés tárgyára vonatkozóan létezik például európai szabvány, nemzeti szabvány stb., az mennyiben befolyásolja a dokumentáció tartalmát?
Részlet a válaszából: […] A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. kormányrendelet 26. §-a foglalkozik a műszaki leírásban meghatározott szabványok kérdésével az alábbiak...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2013. november 20.
1
2
3