Határidőben teljesített eljárási cselekmény az EKR-ben

Kérdés: Elegendő-e egy eljárási cselekményt megkezdenem az EKR-ben ahhoz, hogy az határidőben megtörténtnek minősüljön?
Részlet a válaszából: […] Az elektronikus közbeszerzési környezet nem különbözik a nem elektronikustól, azaz az eljárási cselekményeknek le kell zárulniuk ahhoz, hogy megtörténtnek lehessen tekinteni azokat. Erre jó példa a D. 391/2019-es eset, ahol az ajánlatkérő 2019. július 12-én 17.23 órakor...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2019. november 6.

Dokumentáció pontosítása közzétételt követően

Kérdés: Lehetséges-e, hogy a dokumentációt pontosítsam a felhívás közzététele után?
Részlet a válaszából: […] Fontos arra figyelnie az ajánlatkérőnek, hogy a hirdetmény feladását követően csak akkor tudja az eljárási dokumentumokat is módosítani, ha hiánypótlást kapott a felhívással kapcsolatban. Át kell térni tehát arra a gyakorlatra, hogy az eljárást megindító hirdetmény...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2018. július 18.

Dokumentáció módosítása az ajánlattételi határidő megváltoztatása nélkül

Kérdés: Megteheti-e azt az ajánlatkérő, hogy módosítja a dokumentációban foglaltak egy részét az ajánlattételi határidő lejárta előtt 3 munkanappal, de nem hosszabbítja meg az ajánlatételi határidőt?
Részlet a válaszából: […] ...feltételeket;- az ajánlati felhívás módosított elemeiről, illetve a dokumentáció módosított elemeiről vagy - amennyiben a dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű - a dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2015. május 13.

Dokumentáció módosítása az ajánlattételi határidő változtatása nélkül

Kérdés: Az ajánlatkérő módosította a dokumentációt az ajánlattételi határidő lejárta előtti 3. napon, az ajánlattételi határidőt viszont nem hosszabbította meg. A módosított dokumentáció feltételeinek nem tudunk ilyen rövid idő alatt eleget tenni. Hogyan járjunk el hasonló esetben?
Részlet a válaszából: […] ...az esetben új ajánlattételi határidőt meghatározni.A törvény 42. §-ának (3) bekezdése szerint az ajánlati felhívás, valamint a dokumentáció módosítása esetén az ajánlattételi határidőt meg kell hosszabbítani. Az új határidőt úgy kell meghatározni, hogy...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. december 10.
Kapcsolódó címkék:  

Felhívás és dokumentáció módosítása

Kérdés: A felhívás és a dokumentáció tartalma meddig módosítható?
Részlet a válaszából: […] ...felhívás és a dokumentáció módosításával kapcsolatos kérdéseket a Kbt. 42-43. §-ai rendezik az alábbiak szerint.A Kbt. 42. §-ának (1)-(5) bekezdései a következő rendelkezéseket tartalmazzák:- nyílt eljárásban az ajánlatkérő az ajánlattételi...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2014. június 18.

Dokumentáció műszaki részének jogszabályba ütközése

Kérdés: Mi a teendő akkor, ha a dokumentáció műszaki része nem egyezik meg a vonatkozó, hatályos jogszabályi előírással? (Építési beruházás témakörben.)
Részlet a válaszából: […]  Amennyiben jogszabályellenes megoldást, előírást tartalmaz adokumentáció, erre kiegészítő tájékoztatásban érdemes felhívni az ajánlatkérőfigyelmét. Ennek keretében az ajánlatkérőnek (ha a dokumentáció átvételétlegalább regisztrációhoz kötötte) van lehetősége...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. december 12.

Dokumentáció részének módosítása ajánlati szakaszban

Kérdés: Az ajánlatkérő építési beruházásnál, az ajánlati szakaszban módosíthatja-e a dokumentáció részeként kiadott főösszesítőt? (Az eredetiben nem volt tartalékkeret feltüntetve, de a módosított főösszesítőben 10 százalék tartalékkeretet határoztak meg az esetleges pótmunkák fedezetére.)
Részlet a válaszából: […] ...dokumentáció módosításáról a Kbt. az alábbiak szerintrendelkezik.A közbeszerzési törvény 76. §-ának (1) bekezdése értelmébenaz ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejártáig módosíthatja az ajánlatifelhívásban, illetve a dokumentációban...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2011. június 6.
Kapcsolódó címke:

Felhívás és dokumentáció módosítása tárgyalás folyamán

Kérdés: A tárgyalások során az ajánlatkérő módosíthatja-e az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglaltakat?
Részlet a válaszából: […] Igen, erre van lehetősége az ajánlatkérőnek, de nem nagymértékben. Azaz amennyiben a felhívás tárgya építési beruházás, az épületinformatikai felszerelését nem teheti a beszerzés tárgyává az eljárás során. AKbt. a következők szerint határozza meg a követendő...[…]
Tovább a válaszhoz Válaszadás: 2008. november 24.